U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

De Groet

Heiligen & Getrouwen
Efeze 1: 1 Paulus aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:
Colosse 1: 2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse:
Heiligen en getrouwen, deze twee woorden horen bij elkaar, het spreekt van dezelfde mensen. De heilige mensen, die dus apart gezet zijn in Christus, zijn ook getrouw of, zoals we het ook kunnen vertalen, gelovig. En ook dat weer in Christus Jezus. Ons geloof, of onze trouw is niet iets waarop we ons kunnen beroemen, maar het stemt ons tot dankbaarheid, want geloof is gebaseerd op de betrouwbaarheid van de persoon in wie men gelooft. God is getrouw en daarom geloof ik.

Broeders
In Kolosse wordt hier nog het woordje broeders aan toe gevoegd. Ik zelf vind dit de mooiste benaming van gelovigen. De band die we met elkaar hebben is die van broeders, een bloedband. En zoals broers gewend zijn met elkaar overhoop te liggen, doen wij dat ook veelvuldig. Maar broers vinden elkaar altijd weer, ze zijn tenslotte broers. Zo mag het ook bij ons zijn. Laten we dus nooit vergeten dat we broers zijn. Jammer genoeg is het begrip broeder een beetje uitgehold in de christenheid en wordt de benaming broeder nog maar weinig gebruikt en vaak zelfs als afstandelijk beschouwd. Jammer!

Genade
Efeze 1: 2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en de Here Jezus Christus.
Colosse 1: 2 Genade en vrede zij u van God, onze Vader.
Er is genade waardoor wij behouden zijn, maar dat wordt hier niet bedoeld. Die genade hoef je een gelovige niet toe te wensen, die heeft hij al ontvangen, anders was hij geen gelovige. Genade is meer. Wij mogen niet alleen door genade behouden worden, maar wij mogen ook uit genade leven.

Leven uit eigen kracht
Wat is de bron van ons leven? Wij kunnen leven uit onze eigen kracht; proberen zo goed mogelijk te handelen. Paulus heeft dat geprobeerd en kwam tot de conclusie als ik het goede wens te doen is het kwade bij mij aanwezig (Rom.7:21).

Leven uit genade
Wij kunnen echter ook uit genade leven. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen. Fil.2:13. Wat moeten wij dan nog doen? Helemaal niets! Je zou kunnen zeggen “Heb God lief met je hele hart, en doe vervolgens wat je wilt.” Want als ik me helemaal op God richt, met m'n hele hart, dan zal, naar Zijn belofte, Zijn wil de mijne zijn. Is dit geen heerlijke bevrijding! Ik hoef niets meer, maar Hij wil alles in mij bewerken naar Zijn welbehagen! Dank U Heer!

Vrede van God
Ook de vrede die hier genoemd wordt houdt geen verband met onze verlossing. Toen wij met God verzoend werden ontvingen wij vrede met God. Deze vrede heeft de Here Jezus , eens voor altijd, tot stand gebracht door het werk op Golgotha. Kol.1:20 na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Hier gaat het echter over de vrede van God. Dat is de vrede die God in zichzelf heeft. Deze vrede vinden we terug in Fil.4:7 de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Ik kan deze vrede dus niet met mijn verstand doorgronden, maar ik kan er wel in delen. En dat wenst Paulus ons dus toe.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende