U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Onze wandel tegenover hen die buiten zijn

Efeze 5:21 Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Dat is dus onze wandel onder gelovigen, binnen de gemeente, het lichaam van Christus. Maar hoe met hen die buiten zijn?
Kol 4:5,6 :Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit. Laat uw woord altijd in genade zijn, met zout besprengd, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

In de eerste plaats lezen we hier dat onze wandel in wijsheid moet zijn. Een heel belangrijke aanwijzing denk ik. Hoe vaak ben ik niet als een onwijze te keer gegaan en bleef ik maar drammen opdat mensen zouden geloven wat ik geloof. Dat werkt niet!
De wandel in wijsheid maakt gebruik van de geschikte gelegenheid. Centraal in onze wandel met hen die buiten zijn staat niet mijn kennis en overtuiging, maar waar is de ander mee bezig of zoals vers 6 aanduidt: wat zijn zijn vragen?

Gelukkig mogen we de wijsheid van God vragen en Hij zal het ons geven.
Jakobus 1:5 Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden.

Jakobus spreekt veel over wijsheid in zijn brief, zo ook in Jakobus 3:14-18 . In de eerste plaats wat wijsheid niet is: Maar als u bittere jaloersheid en twistzucht in uw hart hebt, roemt en liegt dan niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven neerkomt, maar zij is aards, ongeestelijk, demonisch.
Dat is nogal wat. Niet alleen aards en ongeestelijk, maar zelfs demonisch. Daar willen we toch geen deel aan hebben. Dat hoort bij de zaken die we afgelegd hebben. Nee, dan de wijsheid die van boven komt zij is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, gezeglijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd.

Ik denk dat het geheim zit in het laatste woordje ongeveinsd. Dat betekent dat ik het niet kan spelen, niet net alsof. Het is wijsheid die van boven komt en alles wat van boven komt moet geschonken worden. Wij weten dat we in Christus alles hebben ontvangen, zo ook de wijsheid. Ja nog sterker Christus zelf is wijsheid en Hij wil Zijn wijsheid in ons uitwerken.

Het volgende dat opvalt in onze wandel naar buiten toe is genade Laat uw woord altijd in genade zijn. Zo bijna aan het eind van onze studie over deze twee brieven zal ons dit niet verbazen. Natuurlijk wordt onze omgang met mensen die niet geloven gekenmerkt door genade! Geen opgeheven vingertje, geen waarschuwing voor de hel of iets dergelijks. Nee, we hebben een goede boodschap van genade en vrede; God heeft ieder mens lief! Hij heeft ook een passend antwoord voor een ieder die bij Hem komt. Hij wil ons dan ook de woorden geven, die we spreken moeten.

Paulus is zich daar zo van bewust dat dat het onderwerp is waarvoor hij voorbede vraagt.
Kol 4:2 ...voor ons bidt, dat God ons een deur voor het woord opent, om over de verborgenheid van Christus te spreken, ter wille waarvan ik ook gevangen ben; opdat ik die zó openbaar als ik behoor te spreken.
En in Ef 6:19 (bid) voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken – waarvoor ik een gezant ben in een keten – opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken.

Wij moeten dus spreken met hen die buiten zijn, in wijsheid en op het goede moment, als antwoord op hun vragen. Maar vergeet niet, het gaat in de eerste plaats om onze wandel met hen die buiten zijn, die moet worden gekenmerkt door wijsheid en genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende