U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Het smalle pad

Terug naar de efezebrief komen we opnieuw onze wandel tegen.

Ef. 5:1 :Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk.
De derde keer dat Paulus in deze brief over onze wandel begint is een logische voortzetting van 4:32 : Weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Zo mogen wij God dus volgen, wij mogen als kinderen opzien naar de Vader en Hem volgen. En wat zien we dan als we Hem volgen? Een wandel in liefde! Het woord dat hier gebruikt wordt voor liefde is agape, oftewel Goddelijke liefde. Het is de liefde waarmee Christus zichzelf gegeven heeft als een offerande en slachtoffer. Het is de totale liefde, zoals God liefde is. In die liefde mogen wij wandelen. Dat is de norm en we zien meteen dat dat voor ons mensen niet haalbaar is, maar voor Christus wel. Hij heeft het al laten zien. Dus, opnieuw, niet zelf proberen, maar laat Christus in u wandelen.

Vanaf vers 3 waarschuwt Paulus voor losbandigheid. Het kan gebeuren dat mensen onder het mom van genade losbandig worden. De gedachte is dan: we leven uit genade, dus alles mag, laten we dan ook alles doen. Dat zij verre van ons! Het hoort niet bij ons, het is de wereld van de ongelovige, degene die nog zonder God in deze wereld is. Zo is Christus niet, zoals we al zagen in efeze 4:20.

Gelovigen die zo wandelen in de zonde zijn niet te onderscheiden van de ongelovigen. Ze hebben wel leven, maar dat is niet te zien, ze lijken wel dood. Ze slapen tussen de doden. Daarom zegt Paulus in vers 14 :ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Hij zegt niet sta op uit de dood maat sta op van tussen de doden uit. Ze hebben wel leven, alle gelovigen leven. Dat leven hebben we van Christus ontvangen en kan niemand ons meer afnemen. Maar als we leven als een ongelovige dan zegt de Schrift: dat is geen leven, je slaapt. Het antwoord op losbandigheid is dus niet de wet, maar wakker worden en Christus zijn werk laten doen.

Een wandel in genade is als een wandel op het scherp van de snede, inderdaad het smalle pad. Aan beide zijden kun je van het pad afraken, ofwel je vervalt in losbandigheid, ofwel in een leven volgens regels. Beiden zijn even fout We worden opgeroepen om Christus over ons te laten lichten. Hij wil in ons werken naar Zijn welbehagen. Het smalle pad is dus Christus zelf.
Laat je dus niets wijsmaken of zoals Paulus in vers 6 zegt laat niemand u bedriegen met zinloze woorden en in vers 15 kijkt dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen en in vers17 weest daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. En in de kolossebrief zegt Paulus in 2:8 Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus.

Je zou er bijna bang van worden, de hele wereld wil je met mooie woorden van Christus aftrekken. Hoe blijf ik, zwakke mens, staande?
Vers 18 geeft het antwoord: Wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende