U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Twee bomen

Ook de kolossebrief behandelt uitgebreid onze wandel.
Kol.2:6 Zoals u dan Christus Jezus , de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging.

We mogen wandelen in Hem, dus niet zoals Hem, maar in Hem; geworteld in Hem, onze oorsprong is Christus, maar ook onze groei is in Hem. Deze manier van uitdrukken verwijst naar een boom.

In de eerste hoofdstukken van genesis vinden we twee bomen; de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. De eerste boom spreekt van Christus. In Hem is het leven, buiten Hem is geen leven. De dood deed zijn intrede toen de mens at van de boom van kennis van goed en kwaad, vanaf dat moment werd de toegang tot de boom des levens geblokkeerd totdat Christus kwam. In Hem is het leven.

De tweede boom, de boom van kennis van goed en kwaad, vinden we in de volgende verzen:
Kol 2:8 Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus.

Dus tegenover Christus staan de elementen, of eerste beginselen van de wereld. Wat zijn dan die eerste beginselen?
Kol. 2:20-23 Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft,aan inzettingen; raak niet en smaak niet en roer niet aan? (dingen die alle door het gebruik te niet gaan), naar de geboden en leringen van de mensen, (dingen die wel een schijn van wijsheid hebben in eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam, geen enkele eer bewijzend) tot bevrediging van het vlees.

De elementen van de wereld zijn dus allerlei wetten, dit moet en dat mag niet, we noemen dat tegenwoordig ethiek. Ethiek is het gevolg van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Vanaf het moment dat de mens daarvan gegeten heeft, beheerst ethiek ons leven. De regels kunnen veranderen, maar het blijven regels. Er zijn mensen die de regels overboord willen zetten, dat noemen we anarchisten, maar ook zij hebben regels en wel regels van de chaos. Het kan niet, je moet regels hebben, dat zit in ons leven verankerd.

Maar nu... Oh dat heerlijke woordje maar!
We zijn afgestorven aan de elementen van de wereld (vers 20). We zijn dood! Als je dood bent zijn er geen regels meer. Je kunt een lijk nog zoveel opdrachten geven, dat lijk zal stil blijven liggen en niet reageren. De ethiek heeft geen vat op een dode. Daarom zegt Paulus waarom onderwerp je je daar dan nog aan alsof je nog leeft in de wereld, je bent immers dood?

We weten dat de dood niet het laatste woord heeft. In hoofdstuk 3 gaat Paulus verder over hoe dan wel; geen ethiek, maar Christus.
Kol. 3:1-3 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
Dus niet de boom van kennis van goed en kwaad, maar de boom des levens, Christus.

Over wat voor regels heeft Paulus het eigenlijk? Hij heeft het over regels betreffende eten en drinken (Kol 2:16). Mogen we dan zomaar alles eten en drinken, ook het verstikte en ook het bloed, en wat te zeggen van vasten? Inderdaad we zijn vrij. Maar hoe zit het dan met de feesten, Kerst en Pasen en de zondagsheiliging? Al deze dingen zegt Paulus zijn slechts een schaduw van wat zou komen (vers 17) Wie houdt zich nog bezig met een schaduw als de werkelijkheid gekomen is? Het lichaam is Christus (vers 17).

Laat niemand u de prijs ontzeggen (vers 18). Dat is ernstig! Wat zijn dat voor mensen, die zoiets verschrikkelijks willen doen? Het zijn mensen die van zichzelf zegen dat zij niet belangrijk zijn, zij zijn slechts boodschappers van God. Het gaat niet om mij, maar om de boodschap die ik breng, het lijkt heel nederig, maar als je niet naar ze luistert, dan luister je niet naar God,want ze hebben dingen gezien en gehoord, visioenen en profetieën en de verering van engelen. Het is het denken van het vlees; de boom van kennis van goed en kwaad. Wij mogen ons vasthouden aan het hoofd, uit Wie het hele lichaam, door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden, opgroeit met de groei van God.(vers 19)

Let op het zijn gelovigen die in dit gedeelte worden aangesproken, niet de mensen van de wereld, zij kunnen niet anders, ze zijn immers nog verbonden met de boom van kennis van goed en kwaad. Wij echter zijn daaraan gestorven en toch lopen we het gevaar ons weer aan de elementen van deze wereld te onderwerpen, deze ethiek, het zijn geboden en leringen van mensen. Het lijkt heel mooi en vroom. Al die christelijke regels, waaraan we ons zo makkelijk onderwerpen zijn echter niets anders dan christelijke ethiek, oftewel verbonden aan de boom van kennis van goed en kwaad. Het heeft een schijn van wijsheid, maar is het natuurlijk niet, want we zijn gestorven en met Christus opgewekt. Hij is ons leven, Hij is de boom des levens.

Geen nieuwe regels, maar de éénwording met Christus.
Kol.3:3 Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende