U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Wat Is Gezonde Bijbelstudie?

Bijbelstudie, het woord zegt het al, is bestuderen van de Bijbel. Deze studie kan nooit doel op zich zijn. Wij geloven dat de bijbel het woord ven God is en dat we Hem daardoor beter kunnen leren kennen.

Bij onze studie nemen wij als uitgangspunt 2 Tim.3:16 en 17 “Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust.”

Ons voeden met de Bijbel
Een kind moet eten om te groeien en volwassen te worden en dan zijn of haar taak in de maatschappij op zich te nemen. Zo is het ook met een kind van God. Om te groeien moeten we voedsel tot ons nemen. We moeten het Woord van God lezen, dat is ons voedsel. Het Woord van God wordt ook wel vergeleken met brood en met water.

De Bijbel door God geademd
De bijbel is letterlijk geïnspireerd, maar de vertalingen niet. Het oude testament is in het Hebreeuws geschreven en het nieuwe testament grotendeels in het Grieks.

Als we de verschillende bijbelboeken met elkaar vergelijken zien we een grote mate van overeenkomst, maar toch herkennen we de verschillende schrijvers. God gebruikt personen zonder dat ze hun eigen identiteit kwijtraken.

De Bijbel het uitgangspunt
Bij onze studie heeft het geschreven woord van God het hoogste gezag, dus niet de gemeente of een leraar of ons eigen verstand of onze ervaring. Sommige dingen begrijp ik (nog) niet, maar ik neem ze gelovig aan op grond van het woord van God. Geloven dan in de betekenis van Hebr.11:1

Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet.” Het is dus zekerheid.

Gods plan der eeuwen
Het grote onderwerp dat in de Bijbel behandeld wordt is het “plan der eeuwen”. God heeft een plan, welke Hij stap voor stap ontvouwt te beginnen met Adam tot en met Paulus, die in Kol.1:26 verklaart dat het zijn taak was om het Woord van God kompleet te maken.

Christus Jezus, de hoofdpersoon
De hoofdpersoon in de Bijbel is God en dan in het bijzonder in de persoon van de Here Jezus. In Joh.5:39 zegt de Here Jezus zelf dat de Schriften van Hem getuigen. En in Lukas 24:27 lezen we:”En te beginnen met Mozes en al de profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond.

En tenslotte:
Als een kind van God leest in het Woord van God en hij vindt de Zoon van God, dan wordt hij door de Geest van God verandert naar het beeld van God tot verheerlijking van God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende