U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Ik vind de bijbel maar een moeilijk boek.” Herkent u dat? Is dat ook uw verzuchting? U hebt wel honger naar het woord van God, maar weet niet hoe u het voedsel tot u moet nemen. Mag ik u dan eens een toepassing geven van het boek Ruth.

De Moabitische Ruth was met haar schoonmoeder Naömi meegekomen naar het beloofde land. Twee arme weduwen, die ontdekten dat ze , hoewel ze in het beloofde land waren, dus op de goede plaats, toch honger hadden. Zelfs in Betlehem, wat toch ' broodhuis' betekent.
Ruth gaat naar het veld van Boaz om aren te lezen. Boaz is de (ver)losser. Het familielid dat het dichtste bij staat en dus de plicht heeft om voor hen te zorgen. Hierin is hij een beeld van de Here Jezus.

Daar krijgt Ruth voedsel. Niet direct hele broden, nee ze ging aren lezen. Voor elke aar moest ze zich diep bukken naar de grond. Zwaar werk dus! Probeert u ook eens zo te werk te gaan met het woord van God; Misschien één enkele tekst of één enkele gedachte, biddend overwogen, kan u tot veel zegen zijn. Bezoekt u gerust de bijbelstudies, ook al kunt u niet alles volgen. U kunt altijd aren lezen.

Toen Ruth zo ijverig bezig was, bleef dat niet onopgemerkt. Boaz gaf bevel haar af en toe een handvol toe te werpen. Zelfs kreeg ze van hem een heel brood. Dus niet alleen het koren, dat ze nog bewerken moest, maar het brood zelf, zomaar, kant en klaar.

Uiteindelijk kreeg Ruth Boaz zelf en daarmee bezat ze de hele akker en kon ze uit gaan delen van haar overvloed.

Mag het zo ook bij u gaan. Neem de tijd om aren te lezen, tekst voor tekst, en God zal u zegenen en steeds meer inzicht geven in Zijn woord. Niet altijd eenvoudig, Ruth moest zware arbeid verrichten en voor elke aar op de knieën. Volg haar voorbeeld en tenslotte zult u uitdelers worden van dat rijke woord van God!