U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Inleiding Job

Het boek Job is misschien wel het moeilijkste boek in de bijbel. Dat is niet zo vreemd, want het onderwerp van dit boek is lijden. Niet makkelijk om te ondergaan, maar ook niet makkelijk om te begrijpen, toch hebben we er allemaal mee te maken. Welke rol speelt het lijden in het plan van God? Komt het lijden uit Gods hand of uit de hand van de satan? Zomaar wat vragen die bij ons bovenkomen als we het over lijden hebben.

Laten we eerst eens kijken wie Job is.
Zijn naam betekent vervolgde of gehate. Een vreemde naam om aan je kind te geven en ook een vreemde naam voor zo'n succesvol mens als Job was;

“deze man was de rijkste van alle bewoners van het oosten”. (1:3)
Zo kenden de mensen Job in die tijd, maar dan gebeurt er het één en ander, er blijft van zijn rijkdom en geluk niets over. Ja, toen zagen de mensen hem wel als een vervolgde of gehate. Maar was hij dat ook?

“Die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad”. (1:1)
En God herhaalt deze typering in vers 8 in Zijn gesprek met satan, daar noemt Hij hem zelfs uniek:
“Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad”.
In zijn tweede gesprek met satan herhaalt Hij deze woorden nog eens.

Job had tien kinderen, zeven zonen en drie dochters. Op het moment dat deze geschiedenis begint zijn zijn kinderen al volwassen. Gelukkige, vrolijke mensen, die regelmatig bij elkaar komen voor een feestmaal. En hier in vers 5 krijgen we iets meer inzicht in hoe Job dacht.

“Telkens als de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg open bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer.”
Kennelijk vond Job dat feestelijk eten en drinken maar een gevaarlijk iets; misschien hebben ze wel gezondigd en God vaarwel gezegd. Uit angst brengt Job God een offer voor zijn kinderen. Het lijkt er op dat Job geleid wordt door angst voor de gevolgen; Wat zou God doen? Het staat er allemaal niet bij, maar hoeveel christenen laten zich niet door soortgelijke angst leiden. Blijf verre van feesten en van sterke drank. Terwijl kennis van God de bijbel zelf daar helemaal niet zo negatief over is. Het eerste wonder van de Here Jezus is op de bruiloft van Kana, waar Hij water in wijn verandert. En als de jongste zoon thuiskomt bij de vader wordt er feest gevierd.

Wat zegt God van Job? Hij is oprecht!
Job handelt hier uit liefde voor zijn kinderen en naar het inzicht dat hij heeft. Hij kende God van horen zeggen. (42:5) God veroordeelt dat niet, integendeel, Hij noemt Job in vers 8 van dit hoofdstuk
“Mijn knecht Job. Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad.”

Aan het slot van dit boek zegt Job zelf
“Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd” (42:5)
In eerste instantie kennen we allemaal God van horen zeggen, immers:
“Dus is het geloof uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God”. (Rom. 10:17)

Nadat we, door het gehoor, tot het geloof gekomen zijn, gaan we groeien. Niet in heiliging, zoals vaak gedacht wordt. Nee, we groeien in kennis van God. En die groei gaat, zoals we uit het boek Job kunnen leren, door lijden heen.
Job een vervolgde of gehate? Nee, nog steeds een geliefde en gewaardeerde knecht van God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina