U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God is Liefde en dat bewijst Hij in Zijn Zoon

2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun overtredingen hun niet toe te rekenen,
Christus is naar deze wereld gekomen en men riep: “God met ons”. Ja, God was daar in Christus.
Christus heeft op deze aarde rondgewandeld en daar was God in Christus.
Christus heeft de vijandschap van de mensheid op het kruis ondergaan en ook daar was God in Christus.
Christus maakt ons mensen van vijanden tot vrienden door ons met God te verzoenen en ook dan is God in Christus.
Christus heeft ons een positie van heerschappij in de rechterzij van Pappa gegeven en ook daar is God in Christus.
In alles werkt God in Christus Zijn plan uit. God is liefde, dus Christus bewees liefde.

Wat was het voortdurende onderwijs van de Heer tijdens Zijn rondwandeling op aarde. Dat was dat God liefde is. Wat is Paulus voortdurende tekening van God in zijn brieven? Dat is dat God liefde is.
Wat benadrukken de andere schrijvers van het nieuwe testament voortdurend? Dat is dat God liefde is.
Voortdurend leren we in de Schrift onze zeer hechte verbondenheid met Pappa door Christus. Maar dat ligt niet lekker in de godsdienst. Zodra iemand blijk geeft te geloven, dan komen ze met hun onderwijs dat God een ver verheven God is, dat Hij zeer gescheiden van ons Zijn weg gaat, dat Hij een heilig God is, dat Hij rechtvaardig is.

Is God niet heilig? Is God niet rechtvaardig? Is God niet hoog verheven? Jazeker! Godsdienst neemt echter die eigenschappen van God, geeft ze een eigen lading, die los staat van de Schrift.
“Dus God zou dan niet rechtvaardig zijn?”
O ja, zeker wel! Het probleem is dat godsdienst bijvoorbeeld rechtvaardigheid oppikt, het op zijn kop kantelt en het een inhoud geeft, die het in de Schrift nooit en te nimmer gehad heeft.

Wat wordt er bijvoorbeeld door de godsdienst beweerd over gerechtigheid? Men tekent gerechtigheid als Gods rechtvaardige betaling voor de zonden. In dat denkbeeld loopt God rond met een soort moralistische meetlat van goed en kwaad, druk bezig om alle goedjes en alle kwaadjes exact op te meten. Zo´n moralistisch kwaad wordt dan voor het gemak maar gelijk zonde genoemd, wat zich dan vanzelfsprekend in de loop van de tijd enorm opstapelt. Voor zo´n gigantische berg zonde moet dan natuurlijk een soort betaling geregeld worden, want God (en daar komt het) is rechtvaardig en die gerechtigheid van God eist dan volgens de logica van godsdienst dat die gerechtigheid bevredigd moet worden. De gebruikelijke leer binnen de godsdienst over Gods gerechtigheid, die met zo´n berg zonde geconfronteerd wordt is dat dan Gods toorn uitgestort moet worden over die mensen die zo verschrikkelijk gezondigd hebben.

Begrijp me goed. God is rechtvaardig! Jazeker! Amen! De toorn van God is ook helemaal een Schriftuurlijk gegeven. Geen enkele twijfel over! Maar godsdienst heeft deze Bijbelse woorden een volkomen eigen nieuwe inhoud gegeven, die losstaat van de Schrift. Wat er gebeurt is, dat is dat men deze Bijbelse woorden ondergedompeld heeft in de westerse cultuur van de laatste paar eeuwen, waardoor woorden als gerechtigheid en toorn een compleet andere betekenis hebben gekregen. Met onze westerse ogen lezend zijn we blind geworden voor Gods boodschap over Zijn gerechtigheid en toorn. Nou juist dat is de basis geworden voor de christelijke opvatting dat we te maken hebben met een boze, razend woedende god, die zijn woede toch echt wel op iets of iemand moet uitleven.

Ik weet dat ik soms lastig te volgen ben in mijn uitspraken. Begrijp me dus goed!!! Met de christelijke opvatting bedoel ik niet de juiste of Bijbelse opvatting. Christus Jezus heeft ons de enig juiste voorstelling van wie God is geschonken, namelijk God is puur liefde! Hij is Pappa! Ik weet dat ik als pappa gefaald heb en zo kan ik er nog een heleboel aanwijzen, die allemaal ook als pappa er niks van terecht hebben gebracht. Maar er is één Pappa, de enig echte werkelijke Pappa, die laat zien wat het Pappa zijn echt inhoudt. Dat is God, die liefde is, die niet alleen liefde geeft, maar het is. Met de gedachte dat God een woedende God zou zijn, die zijn toorn op de één of andere manier moet uitleven tekent het christendom God als een monster, waar de Bijbel (de werkelijkheid dus) God als liefde tekent, die echt inhoud geeft aan de uitdrukking “Pappa”.

In de moderne godsdienst ziet men God voornamelijk als een soort rechter. We komen dat woord (rechter) tegen in de Schrift en dan maken we gelijk de hele ontvouwing van het evangelie tot een juridisch gebeuren in de rechtbank. Nou hoort een rechter onpartijdig te zijn en daar hoort dan dus ook geen emotionele binding bij. Dat kan je niet hebben bij een rechtszaak. Zie je hoe de Schepper, die zelf aangeeft dat Hij het werk van Zijn handen echt niet in de steek zal laten, in deze vrome godsdienstige voorstelling van zaken losgewrikt wordt van Zijn schepsel.
Psalmen 138:8 Yahweh, U zult het werk van Uw handen niet verlaten.

Wat was nog maar het primaire doel van Christus komst in deze wereld. Om God de Vader bekend te maken. Hij toonde ons Pappa. En, hoe onpartijdig was Hij? Tja, hoe onpartijdig ben je als Pappa? Had Hij geen enkele emotionele band? O nee, Zijn hart stroomde over!!! Zien we dan niet eens meer hoe Hij zich juist verbond aan de stemloze, aan de zwakkeren in de samenleving, aan wat ook nog eens door de godsdienstige leiders als het uitschot van de maatschappij werd beschouwd? Hij liet voortdurend zien dat God zich helemaal niet op een afstand hield, waar Hij van verre Zijn schepselen oordeelt vanuit een moralistische superioriteit. Nee, God toont zich in Christus juist telkens heel dicht nabij in al onze noden!

Het is nou juist doordat de godsdienst een totaal verwrongen en verkeerd beeld heeft van Wie God is dat men de inhoud en betekenis van het kruis totaal ontwricht en verdraaid heeft. Het vloekhout van de schande heeft men vervuild door er een juridische transactie van God met de mensen van te maken. Je krabt je nu op het hoofd? Vraag jij je nu af waarom dit een verwrongen beeld en een ontwrichting van de betekenis van het kruis is? Ben je dan vergeten dat God puur Liefde is. God is je Pappa. Hij staat in een relatie met elk mens als Schepper, die Zijn schepsel nooit zal laten stikken omdat Hij het werk van Zijn handen nooit zal laten varen. God is er niet op uit om een misser bij ons te vinden zodat Hij zich kan uitleven in zijn agressieve woede.

God houdt van ons! Hij geeft echt om ons, hoe veraf we ook naar ons eigen oordeel als mensen staan van God. Blijkt die liefde ergens uit?
Romeinen 4:5 Hem die niet werkt, maar gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.
De goddeloze wordt gerechtvaardigd! Kan jij een andere oorzaak bedenken dan dat God ontiegelijk veel van jou houdt, ook al heb jij als goddeloze het nog zo verknalt?

Met de volkomen verwrongen voorstelling binnen de godsdienst van wie God is, dat Hij niet puur Liefde zou zijn, pakt men Christus Jezus werk op het kruis beet om daarin een voorstelling te tekenen van een juridische transactie. Die tekening lukt alleen als we Gods liefde op onze radar volkomen kwijt zijn. We weten toch dat Hij van ons houdt? We kennen Hem toch als onze Pappa? We beseffen toch dat Hij er niet op uit is om ons in de kraag te grijpen voor één of ander verschrikkelijk vergrijp als bijvoorbeeld niet het zondaarsgebed mee gebeden te hebben. Nee, Hij is in de buurt om te verbinden en te herstellen.
Psalmen 34:18 Yahweh is dicht bij van wie het hart gebroken is,
Psalmen 147:3 Hij geneest van wie het hart gebroken is,
Jesaja 61:1 Yahweh heeft Mij gezonden om de gebroken harten te verbinden,
God is Liefde en dat bewijst Hij nog altijd in Zijn Zoon

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende