U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De God is onvoorwaardelijke liefde

Loop je zelf de hele Schrift door, dan zal je zien dat we slechts een kleine start gemaakt hebben met het belichten van die kenmerkende aard van onze God, die onvoorwaardelijke liefde is. Zoek zelf in de Schrift eens verder door op dit grandioze punt van wie God is: Onvoorwaardelijke Liefde! Je komt in een schatkamer van overvloeiende zegen terecht.
1 Corinthe 13: 7-8 Die liefde bedekt alles, gelooft alles, hoopt alles, verdraagt alles. De liefde vergaat nimmermeer;

En nu zitten we zomaar in het Bijbelse hoofdstuk van de liefde. Een hoofdstuk dat door vrijwel iedereen gekaapt wordt om over onze menselijke inzet van liefde te spreken. We dumpen het bij bruiloften. We bestrijden oorlogen tijdens vredesmanifestaties met dit hoofdstuk. In onze onbaatzuchtige verlangens om sociaal prima met elkaar om te gaan weten we dit hoofdstuk weer te vinden. Het lijkt een hoofdstuk op een sticker, die we overal op kunnen plakken. We vergeten zo makkelijk dat dit hoofdstuk het hele hoofdstuk door spreekt over “Agape”! Het onderwerp is onvoorwaardelijke liefde! Geen mens, die daar aan kan voldoen. Onvoorwaardelijke liefde, dat is de aard van de God alleen!

Hoe vaak wordt dit hoofdstuk niet gelezen om ons onder de zware last van onze eigen verantwoording tegen de grond te drukken. Men leest dat de liefde geduld heeft en men komt vervolgens met de vraag hoeveel geduld wij kunnen opbrengen. Laten we eerlijk zijn, dat stelt toch gewoon niks voor?! Zoiets kan alleen maar teleurstelling teweegbrengen. Waarom sluiten we bij ons lezen van de Schrift zo makkelijk de ogen voor wie God in wezen is? Namelijk: Onvoorwaardelijke liefde!

Het feit dat veel niet zo wilskrachtige gelovigen door zo´n prediking van zelf lief zijn hevig de grond in getrapt zijn omdat ze niet zo geestelijk zijn volgens het oordeel van dergelijke verkondigers zet blijkbaar het merendeel in de christenheid niet eens aan het denken. Hoe vaak heb ik bij evangelisatieacties ongelovigen niet horen verklaren dat ze niet zulke tobbers willen worden als de christenen. Volkomen terecht!!!!!

Niet wij zijn de grote liefhebbers! De God is onvoorwaardelijke liefde!
1 Corinthe 13: 4 De God heeft geduld,
1 Corinthe 13: 4 De God is goedertieren,
1 Corinthe 13: 4 De God is niet afgunstig,
1 Corinthe 13: 4 De God schept niet op.
1 Corinthe 13: 4 De God is niet opgeblazen.
1 Corinthe 13: 5 De God kwetst niemand.
1 Corinthe 13: 5 De God zoekt Zichzelf niet,
1 Corinthe 13: 5 De God wordt nooit verbitterd,
1 Corinthe 13: 5 De God rekent het kwade niet toe,
1 Corinthe 13: 6 De God is niet blij over ongerechtigheid,
1 Corinthe 13: 6 De God is blij tezamen met de waarheid,
1 Corinthe 13: 7 De God bedekt alles.
1 Corinthe 13: 7 De God gelooft alles.
1 Corinthe 13: 7 De God hoopt alles.
1 Corinthe 13: 7 De God verdraagt alles.
1 Corinthe 13: 8 De God blijft voor altijd.

Kijk, zij die je willen laten tobben, die vinden het feit dat de God onvoorwaardelijke liefde is totaal niet praktisch. Zij vinden dat ze gelovigen erop moet wijzen dat men niet mag opscheppen. Ze zijn er maar wat trots op dat ze dit het kerkelijk volk zo goed opleggen. Ze wijzen er, met de borst naar voren, op dat je niet opgeblazen hoort te zijn. Ondertussen kwetsen ze iedereen die hier eerlijk mee om wilt gaan en bij wie het dus niet lukt.

Natuurlijk lukt het niet! Het lukte nooit! Het lukt nu niet! Het zal nooit lukken! Zo zit de mens in elkaar. Maar de God is onvoorwaardelijke liefde. Hem lukt het altijd. Vandaar de boodschap van het evangelie. In Zijn geliefde Zoon overlaadt de God, die onvoorwaardelijke liefde is, ons allen met Zijn overvloeiende rijkdommen van genade!

Die ouwe Job kende dit hele liefdeshoofdstuk niet, maar hij kende wel deze God, die onvoorwaardelijke liefde is. Daarom kon hij in de allerdiepste ellende het uitroepen:
Job 1:21 Yahweh heeft gegeven, Yahweh heeft genomen, de naam van Yahweh zij geloofd.

Ik heb zo’n idee dat die drie vrienden, die hem dat ziekbed nog eens extra zuur maakten, dit hoofdstuk wel ter sprake zouden hebben gebracht als zij het in die tijd hadden gekend. Ze zouden als zeer orthodox ‘christelijke’ predikers hem met hun vermaningen nog vaster het graf in gepredikt hebben. Job kende echter de God, die onvoorwaardelijke liefde is en hij nam zijn lot, inclusief die drie doem- en doepredikers ook uit die liefdevolle hand aan. Hoe kreeg hij dit voor elkaar? Welke bovenmenselijke prestatie leverde hij hier? De hele situatie lijkt toch totaal uitzichtloos! Het graf was toch het enige perspectief?

Opnieuw is het antwoord niet dat hij zich tot een bepaalde vrome gezindheid wist op te werken. Dat speelde bij die drie vrienden, maar niet bij Job. Job kende God als de bron van alle liefde. Vandaar dat hij zicht had over het graf heen.
Job 19:25 ik weet: mijn Losser leeft en op de laatste dag zal Hij opstaan op het stof.

Ja, Job wist: God is onvoorwaardelijke liefde! God heeft geduld in mijn situatie, ook met mijn vrienden! God is goedertieren voor mij, maar ook voor mijn vrienden! Bij God is geen afgunst, geen opschepperij, geen opgeblazenheid! God kwetst mij niet! Hij zoekt Zichzelf niet! Ik krijg echt geen bitter woord van God over mijn gedrag! God rekent mij het kwade beslist niet toe!

Voor Job stond het als een paal boven water: God is onvoorwaardelijke liefde! De volgende die dankzij Gods genade ook zo’n heerlijk rijk zicht op die onvoorwaardelijke liefde van God had, is Paulus. Duizenden jaren zitten er tussen die twee, maar hun wetenschap dat God onvoorwaardelijke liefde is vormt een hechte eenheid.

Daar zit Paulus in de gevangenis en wat schrijft hij?
Filippi 2:18 Verblijd je net zo en verblijd je met mij.
Filippi 3:1 Overigens, mijn broeders, verblijd je in de Heer!
Filippi 4:4 Verblijd je altijd in de Heer! Opnieuw zeg ik: Verblijd je!

Hoe kom je op 't idee om in zo’n duffe ellende als de gevangenis iets dergelijks te schrijven, Paulus?
Omdat Paulus dwars door zijn celmuren heen God ziet stralen als de bron van alle liefde! Dat geeft zijn leven ook zo’n vaste zekerheid!
Romeinen 8: 38-39 ik ben er absoluut zeker van, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.
Filippi 1: 6 Ik ben er ten volle van overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

God is onvoorwaardelijke liefde! Boven alles staat dit grandioze credo! Als we dan zo’n liefdeshoofdstuk als 1 Corinthe 13 verkrachten door er opdrachten aan ons adres in te lezen, dan werpen we onszelf emotioneel in de meest diepe ellende! Daar waar zicht is op God zelf als de volle openbaring van onvoorwaardelijke liefde, daar komt ook een zicht over de meest uitzichtloze situatie heen, ja over het graf heen, daar komt een vast fundament van zekerheid en overtuiging.
God houdt echt ook net zo immens veel van jou! Die onvoorwaardelijke liefde zal echt nooit meer stoppen.
1 Corinthe 13: 8 De liefde vergaat nimmermeer;
Logisch, de God is de onvoorwaardelijke liefde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende