U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Geborgen in de onvoorwaardelijke liefde van God

Voordat we verder gaan kijken naar andere uitingen van de God, die allemaal voortkomen vanuit wie de God in wezen is, namelijk onvoorwaardelijke liefde, pakken we eerst nog een prachtig hoofdstuk over de liefde van de God:
Romeinen 8: 35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van de Christus? Droefenis of angst, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven staat: "Om uwentwil worden wij de hele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen". Maar (rustend) in dit alles zijn wij hyperoverwinnaars dwars door Hem, die ons liefheeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen, noch aartsengelen, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons kan scheiden van de liefde van de God, die is (rustend) in Christus Jezus, onze Heer.

Het is het laatste vers in dit gedeelte die het onderwerp van het geheel tekent. Het draait allemaal om wie de God in wezen is, namelijk onvoorwaardelijke liefde. Het is die onvoorwaardelijke liefde van de God waardoor wij als gelovigen nu hyperoverwinnaars zijn.

Laat het eventjes tot je doordringen. Dit is in de wereld een belachelijke voorstelling. Stel dat je inderdaad, zoals hier als derde punt genoemd wordt, vervolging moet ondergaan. Dat het hier in ons westen niet voorkomt is Bijbels gezien al een raadselachtig fenomeen omdat we de belofte hebben dat iedereen die godvruchtig wil leven vervolgd zal worden.
2 Timotheus 3: 12 Allen die godvruchtig willen leven (rustend) in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
De Schrift geeft overduidelijk aan dat we niet alleen genade hebben ontvangen om in de Heer te geloven, maar ook voor Zijn naam te lijden.
Filippenzen 1:29 Aan jullie is uit genade geschonken, ten aanzien van Christus, niet alleen tot in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
Die genade ontgaat ons grotendeels hier in het westen.

Maar goed, stel je voor dat je inderdaad vervolgd wordt. Paulus geeft hier aan dat we in die situatie hyperoverwinnaars zijn. Normaliter is de reactie op vervolging bij de mens dat hij in verzet komt. Je ziet in de bewegingen in de wereld dat er altijd protest ontstaat tegen vervolgingen. Er komen politieke acties. Er worden soms zelfs wapens opgenomen om de vervolging te breken. En zo kennen we in de wereld overwinnaars over zo´n situatie.

Hier bespreekt Paulus echter de onvoorwaardelijke liefde, die God zo nadrukkelijk kenmerkt. Die onvoorwaardelijke liefde komt in deze situatie bij de gelovigen terecht. Hoe gebeurt dat? Dat zegt Paulus hier ook. “Dwars door Hem (de Zoon van God) die ons liefheeft”. Dus, de onvoorwaardelijke liefde, die de God zelf is, stroomt in deze situatie dwars door de Zoon van God naar de gelovige, die in deze situatie van vervolging zit. Dat maakt deze gelovige niet plotseling slachtschaap af. Dat doet niet plotseling de vervolging stoppen. Dat veroorzaakt echter wel een hyperoverwinning in die situatie van vervolging. Die vervolgers worden namelijk ook geconfronteerd met wie God wezenlijk is, namelijk onvoorwaardelijke liefde.

Wat dit alles dus uitwerkt voor de aardse omstandigheden van deze gelovigen? Daar draait het in dit hoofdstuk niet om. Er staat namelijk helemaal niet dat ze uit die situatie verlost worden. Er staat dat ze (rustend) in dat alles hyperoverwinnaars zijn. Dus ondanks dat ze vervolging ondergaan weten ze hun rust te vinden in die situatie. Die situatie is namelijk totaal niet in staat om enige scheiding aan te brengen tussen de gelovige en die onvoorwaardelijke liefde, die het kenmerk van God is.

Ook in dit Bijbelgedeelte ontdekken we dus weer opnieuw dat alles begint vanuit de God. Hij is het die onvoorwaardelijke liefde is. Hij laat dat tot ons komen dwars door de Zoon van God, die ons liefheeft. Daarmee wordt het de liefde van de Christus. Ook dat punt, dat de Zoon van God altijd de enige, unieke Middelaar tussen God en mensen is komt hier weer helder en duidelijk tot uiting.

Worden we inderdaad met het zwaard geconfronteerd en dreigen we dus gedood te worden? Verschrikkelijk is dat! Als je dat nooit zelf ondergaan hebt, dan kan je je daar geen voorstelling van maken. Maar stel dat je dat mes inderdaad op de keel gezet krijgt, maar jij weet net op tijd een pistool op die vuile vieze aanvaller te richten en over te halen. Dan ben je overwinnaar. In oorlogstijd ben je dan wellicht zelfs een held. Er ontbreekt echter iets aan die overwinning. Dat is die onvoorwaardelijke liefde van God. Het is geen hyperoverwinning.

Misschien dat je het nu aanvoelt als een plaatsen van een ethisch oordeel. Je hebt hier dus blijkbaar de indruk dat je altijd met liefde hoort te reageren op boosheid en kwaadheid. Misschien dat je al geneigd was in te stemmen met wat jij hier aanvoelt als een oproep. Maar stel dat jij uit alle macht in zo´n situatie die ander probeert lief te hebben als hij of zij je afmaakt. Wat dan? Er is geen overwinning, want je gaat er geheid aan. Maar er is ook geen enkele hyperoverwinning omdat je geen moment in die geborgenheid, die rust in die onvoorwaardelijke liefde van de God geweest bent.

Waar Paulus hier in dit gedeelte op wijst is dus totaal geen ethisch standpunt in moeilijke situaties.
Paulus wijst er op dat het mogelijk is dat we bedroefd zijn. Daar hoeven we niet tegen te vechten. Laat het maar gewoon gebeuren. Het scheidt ons totaal niet van die onvoorwaardelijke liefde, die zo kenmerkend de God is.
Paulus wijst er op dat het mogelijk is dat we doodsbang zijn. Maak je niet druk. Dat komt ook gewoon voor bij gelovigen. Het scheidt ons echter totaal niet van die onvoorwaardelijke liefde, die zo kenmerkend de God is.
Paulus wijst er op dat we honger kunnen hebben en zelfs naakt kunnen rondlopen. Dat is helemaal niet zo vreemd voor een gelovige, maar het scheidt ons daarom nog niet van die onvoorwaardelijke liefde, die zo kenmerkend de God is.
Ja, we kunnen in gevaar zijn, ja zelfs gevaar lopen voor ons leven. Maar mensen, dat scheidt ons echt niet van die onvoorwaardelijke liefde, die zo kenmerkend de God is.

Maar wat dan als mijn leven een makkie is? Stel dat ik nog nooit iets angstigs heb meegemaakt. Ik ben altijd een vrolijke, blijde jongen. Ik heb wellicht een heerlijk luxe leventje en ik zorg wel dat ik genoeg beveiliging heb. Nee, niemand komt mij te na. Vervalt dan die onvoorwaardelijke liefde voor mij?

Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daar is dus ook niet zo´n soort voorwaarde aan verbonden. Niets kan ons scheiden van die onvoorwaardelijke liefde, niet een moedig leventje, niet een blij leventje, niet een luxe leventje, niet een veilig leventje, maar ook geen verdriet, angst, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, of zwaard! Ja, dood of leven, engelen of aartsengelen, krachten of hoogte, diepte, of wat dan ook, niets scheidt ons van de God! Niets is in staat om ons te scheiden van die kenmerkende liefde van de God, namelijk onvoorwaardelijke liefde! Dat is nou hyperoverwinning!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende