U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God is puur! Zijn liefde zuiver!

De liefde, die de God in wezen is, dat is puur onvermengde liefde.
1 Johannes 4:7-16 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een ieder die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God. Wie niet liefheeft heeft de God niet gekend; want de God is liefde. Hierin is de liefde van de God (rustend) in ons geopenbaard, dat de God zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven dwars door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden heeft als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als de God ons zó lief heeft, zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Aangezien wij elkaar liefhebben, verblijft de God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij (rustend) in Hem verblijven en Hij in ons, dat Hij ons vanuit Geest van Hem gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld. Een ieder die belijdt, dat Jezus de Zoon van de God is, de God verblijft (rustend) in hem en hij (rustend) in de God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde, wat is: de God (rustend) in ons te hebben. De God is liefde; en wie in de liefde verblijft, verblijft in de God en de God in hem.

1 Johannes 4:8 De God is liefde.
1 Johannes 4:16 De God is liefde,

Ik herhaal hieronder voortdurend wat er in dit Bijbelgedeelte staat, maar niet door telkens het gedeelte erbij te citeren. Je kan wat ik schrijf zelf letterlijk vergelijken met wat je in dit gedeelte hierboven terugvindt.

Alles in dit hele betoog van Johannes van vers 7 t/m 16 vindt zijn origine in de God.
De God is Vader God en Hij is in Zijn wezen Liefde. Alles gaat van Hem uit. Zijn liefde is geen statisch gebeuren. Hoe blijkt dat dan?

Wij mogen liefde kennen omdat de liefde vanuit de God is. Zo noemt Johannes dit hier letterlijk. We zouden natuurlijk ook alle onderzoeken uit de voorgaande studies kunnen herhalen, waaruit blijkt dat Vader God de bron van alles is. Alles is uit en tot Hem! Maar we beperken ons in deze studie tot dit getuigenis hier van Johannes. De God, die liefde is, heeft ons lief. Waaruit kunnen we dan concluderen dat de liefde van de God voor ons niet een statisch gegeven is? Johannes kan wel beweren dat de God ons liefheeft, maar blijkt dat dan ook ergens uit?

Jazeker blijkt die liefde ook daadwerkelijk ergens uit. De liefde van de God is geopenbaard. De God heeft Iemand gezonden. Ook dat is kenmerkend voor de God. Hij is de Zender! Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon tot in onze mensenwereld gezonden. Ook hier kunnen we weer terugdenken aan de studies over de Middelaar, waaruit bleek dat alles dwars door Hem (de Middelaar) plaatsvindt in de relatie tussen God en mens. Maar we denken nu na over het getuigenis van Johannes dat Vader God de Zender is, die Zijn Zoon tot in onze mensenwereld zond. Bedenk eens wat dat inhoudt! Wij lagen in de dood van onze zonden en misdaden. Aan zo´n situatie van dood valt voor ons mensen normaliter niks meer te verhapstukken. Dood is dood. Ja maar de God stuurde Zijn Zoon in die wereld van dood! En wat gebeurde er?

Romeinen 5:17 Als door de overtreding van de éne (de eerste Adam/de eerste Mens) de dood geheerst heeft door die éne, veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, in het leven heersen door de éne, Jezus Christus (de laatste Adam/de tweede Mens).
Wat gebeurde er dus? De liefde werkte zodat wij zouden leven dwars door die ene unieke Middelaar, Christus Jezus! Daartoe heeft Vader God Zijn eniggeboren Zoon gezonden in deze mensenwereld. God is liefde en Hij werkt dat dus ook uit!

De God is liefde! Dat is echter liefde, die wel degelijk ergens in tot uiting komt. Waarin is dan die liefde? Die liefde komt hierin openbaar dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft als zoenoffer voor onze zonden. Er is dus niet alleen sprake van een verandering van dood naar leven. Nee, wij waren ook vijanden en God was in Zijn Zoon om ons weer aan Zijn hart te krijgen.
2 Corinthiërs 5:19 De God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende,
We zijn van vijanden vrienden van de God geworden. Ben ik na lange tijd zoeken wat dichter bij God gekomen, waardoor ik Hem nu vriend noem? Nee, het is liefde en liefde alleen, die mij aan het hart van Vader God gebracht heeft. De God zelf heeft mij getrokken.

Hoe begint Johannes zijn adressering? “Geliefden!”. Wow, we mogen elkaar zo aanspreken. “Hé joh/Hé meid, jij bent bemint! Jij bent geliefd!”
Wat is het heerlijk om te weten dat de God, onze Vader God, puur onvermengde liefde is! Wat helemaal te gek dat het geen statische liefde is! Hij houdt van jou en mij! Hij houdt van het schorem net zo onvoorwaardelijk als van de keurige gelovigen. Hij houdt van ons. We zijn geliefden! We zijn beminden! Vader God kan niet anders! Hij moet wel, want Hij is liefde! Met elk werk van Zijn handen in gedachten stond Hij al klaar met het plan van liefde in Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Vader God zond Hem tot in onze mensenwereld om een zoenoffer te zijn voor onze zonden. En nu? Stopt die liefde nu? Het heeft ons als uitverkoren groepje bereikt. Houdt het nou halt? Blijft het daar op die grens nu verder stilstaan?

Nee! “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God;”
Nee! “Wij zijn schuldig elkaar lief te hebben.”
Nee! “Aangezien wij elkaar liefhebben.”
We zijn geliefden. We hebben elkaar lief. Waarom? Het staat er gewoon bij. “De liefde is vanuit de God”.
De bron waar we als gelovigen in geplaatst zijn is er per definitie. De God is liefde! De liefde is vanuit de God.

Als wij onszelf zouden gaan inspannen om tot enige liefde onderling te komen, dan zouden we deze liefde, die de God is, nooit en ten immer kunnen bereiken. Voortdurend gaat het hier in dit gedeelte over “Agape”. Onvoorwaardelijke liefde, pure liefde, onvermengde liefde, die alleen Vader God is. De liefde is vanuit Hem en niemand anders. Die liefde werkt dwars door de Middelaar Christus Jezus heen en nu heeft het in Christus Jezus ook ons bereikt en daar stopt het niet. Het gaan gewoon door. Dat is Gods werk van genade, die altijd maar doorgaat.

We kunnen ons natuurlijk op de omstandigheden blindstaren. Zo makkelijk kunnen we dit gedeelte in de Schrift lezen en dan zien dat broeders en zusters elkaar in de haren vliegen over kleine verschillen van inzicht. Dan hebben we de neiging om dit alleen maar als een mooi stukje taalgebruik te zien, waarmee je in de dagelijkse praktijk totaal niet uit de voeten kan. Dan zijn we blijkbaar opeens niet meer bezig met de vraag: “Wie is God?” Ik ken het hoor. Ik heb ook regelmatig die blik op het aardse. Maar ik weet zowel uit de Schrift als uit de praktijk dat zodra ik mijn oog weer omhoog richt en die dingen bedenk, die boven zijn, dat ik dan opeens zicht krijg op wie de God is en hoe Hij dat wat Hij in wezen is (liefde) dwars door Zijn Zoon, de Middelaar, ook in ons uitwerkt. Wat een heerlijk werk van liefde en vrede!

En dan hebben we nog die uitspraken over het blijven in die liefde en het blijven in de God en het blijven van die God in ons. O, wat maken we daar toch makkelijk weer een taak voor ons van. Wat hebben we het toch hoog in de bol hè? Alsof wij dat zouden kunnen. We zijn toch juist zo blij en dankbaar voor die geweldige plek door Christus Jezus in God?
Colosse 3: 3 Jullie leven is verborgen met Christus in God.

We maken er vaak zo´n zware opdracht van omdat de gewone uitdrukking “verblijven” in de betekenis van “wonen” in de meeste vertalingen is zoekgeraakt. Wij hebben ons woonplekje ontvangen in de God. Blijf daar maar lekker wonen. Waar mogen we wonen? In de liefde zelf.
Efeziërs 2:6 (Vader God) heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende