U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De "Ik Ben" teksten als "Yahweh" teksten?

Dit wordt voorlopig de laatste barrière in mijn eigen verstaan van Vader God als de enig unieke God, die ik bespreek. Ik had namelijk alle tegenwerpingen, die ikzelf vroeger had tegen de unieke godheid van Vader God, bij elkaar verzameld met daarbij dan ook nog allerlei argumenten van anderen. Er lag inderdaad een hele berg, maar daarvan was na alle vorige studies nu alleen deze ene nog over: De “Ik Ben” teksten. In de Griekse grondtekst de woorden “ego eimi”, die dankzij de leer die erop gebouwd is een heel eigen leven zijn gaan leiden.

Begrijp me goed. Geen vezel in mijn lijf schrijft deze studie met de gedachte om anderen te besmeuren of om hen in een ongunstig daglicht te plaatsen. Ik zocht n.a.v. deze studie naar wat ikzelf al eerder over dit onderwerp gepubliceerd had en daar kwam een hele studie aan de oppervlakte, die ik ergens gehouden heb over deze “Ik Ben” uitspraken, waarin ik krachtig getuigde van de God Yahweh, die wij zouden kennen als Christus Jezus. Een toespraak van pakweg slechts zo´n tien jaar terug. Mensen! Ik kon behoorlijk filosoferen! God zelf heeft echter niet naar me uitgehaald. Hij is altijd in genade met me om gegaan en dat blijft Hij doen want Hij is God. Zo gaat Hij ook met al die anderen, die nu nog altijd zo filosoferen, om. Waar blijft dan het elkaar oordelen? God heeft ons nieuw gemaakt en dus kennen we elkaar in Christus en niet in het vlees.

Gaan we op zoek naar de echte “Ik Ben” teksten, dan voldoen echt niet alle Nederlandse keren dat “Ik Ben” in de vertaling langskomt. Dat kunnen in de Griekse grondtekst wel eens heel andere vervoegingen zijn. Ook als alleen maar “Eimi” in de grondtekst staat, wat op zich al “Ik Ben” betekent, dan zijn we daar nog niet naar op zoek. We zoeken echt de Griekse uitdrukking “Ego Eimi”, wat dus eigenlijk een soort dubbelop oplevert, zoiets als “Ik, Ik Ben”.

We pakken wat teksten waar het om draait:
Johannes 6:35 Jezus zei tegen hen: Ik, Ik ben het brood van het leven;
Johannes 6:41 De Joden dan morden over Hem, omdat Hij zei:
Ik, Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is.
Johannes 6:48
Ik, Ik ben het brood van het leven.
Johannes 6:51
Ik, Ik ben het levende brood,

Ik verkondigde hier gretig dat de Heer hier dan wel onderwijs gaf over het levende brood, wat Hij is, maar dat Hij eigenlijk (ergens diep in de tekst weggestopt) zei: “Ik, Ik ben”. De Heer wees hier in deze vier keer dubbel op Zichzelf. Waarom? Omdat Hij naar mijn idee eigenlijk aandacht vroeg voor de Godsnaam “Yahweh”. Ik vond het dan ook helemaal niet vreemd dat er daar destijds een relletje met de godsdienst ontstond. Tja, als je ook zo duidelijk op jezelf wijst als God! Maar ging het relletje daar ook over?
Johannes 6: 42-44 Zij zeiden: Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij dan: Ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus dan antwoordde en zei tot hen: Mort niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt.

Nee, totaal niet. De Heer had vanzelfsprekend die misser (als dat een misser was) recht kunnen zetten door erop te wijzen dat zij zich om het verkeerde druk maakten. Maar de Heer zelf lijkt dat hele mooie, wat ik wel zag in Zijn eigen uitspraak, namelijk dat Hij God was, niet te hebben opgemerkt. Hij tekent namelijk dat er een onderscheid is tussen Hem en Vader God met de mededeling dat het Vader God is die Hem als dat brood uit de hemel naar deze wereld gezonden heeft en dat die Vader God ook Degene is die ervoor zorgt dat mensen Hem gaan volgen. Dat heeft Hij dus ook al niet zelf in Zijn macht.

Maar er zijn meer “Ik Ben” teksten:
Johannes 7:34 Jullie zullen Mij zoeken en Mij niet vinden; en waar Ik ben, Ik (Eimi Ego) kunnen jullie niet komen.
Ik vond het vrij logisch dat niemand dat kon, wat de Heer hier wel kon. Hij kon volgens mij rustig naar de woonplaats van God gaan simpelweg omdat ik vond Hij God zelf was. Hij zei toch zeker zelf: “Ik, Ik Ben!” Hij wees hier toch op zichzelf als God? Nou nee, lees nou eens eventjes gewoon wat ervoor staat, Hein!
Johannes 7: 28-30 Jezus riep in de tempel, …; Ik ben niet vanuit Mijzelf gekomen, maar Hij die mij gezonden heeft, is waarachtig, die jullie niet kennen. Ik ken Hem, want ik ben (Eimi) van Hem uitgegaan en Hij heeft Mij gezonden. Zij trachtten hem dan te grijpen; maar niemand sloeg de hand aan hem, want Zijn uur was nog niet gekomen.

Nee, nee nee! De Heer zelf schreeuwde dus precies het tegenovergestelde als wat mijn conclusie was n.a.v. “Ego Eimi”. Hij was niet Vader God! Hij was niet Yahweh! Vader God, de Waarachtige God, had Hem hierheen gezonden. Hij was niet vanuit zichzelf gekomen. Integendeel. Hier hebben we dus hetgeen wat de Heer letterlijk uitspreekt, wat staat tegenover mijn gefilosofeer over “Ik, Ik Ben”, of ook wel “Ik Ben, Ik”). Ik heb nu toch zo´n idee dat we de Schrift beter volgen wanneer we de Heer gewoon op Zijn woord nemen.

Maar natuurlijk zijn er nog meer “Ik Ben” teksten:
Johannes 8:12 Jezus zei: Ik ben (Ego Eimi) het licht van de wereld;
Johannes 8:18
Ik ben (Ego Eimi) het die van mijzelf getuig, en de Vader, die mij gezonden heeft, getuigt van mij.
De Heer getuigt hier van zichzelf dat Hij als het licht van de wereld door de Vader gezonden is. Ook Vader God getuigt hiervan en dan maakt de Heer duidelijk hoe Hij hier het licht van de wereld kan zijn.
Johannes 8:19 Jezus antwoordde: Jullie kennen Mij niet en ook Mijn Vader niet. Als jullie Mij gekend hadden, dan zouden jullie ook Mijn Vader gekend hebben.
Hij wijst hier naar Vader God, van Wie Hij het Beeld, het Logo, het Woord en de icoon is. Het licht van Vader bestraalt door de Zoon deze wereld. Daar heb je het licht van de wereld!

Tussen alle door ons filosofen groot gemaakte “Ik Ben´s” verschijnt plotseling een arme, blinde bedelaar op het toneel. Dwars door onze prachtige fantasieën heen moet hij zich aan de religieuze leiders van het volk verantwoorden. En hoe doet hij dat?

Sommige van zijn buren denken hem te herkennen en roepen:
Johannes 9: 8 – 9 Is hij dat niet, die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Hij is het; anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei echter: Ik ben het (Ego Eimi).
Dat geweldig grootse wonder aan taal, dat we bij de Heer altijd namen als een doorslaand bewijs van Zijn God zijn, dat spreekt hier deze ex-bedelaar uit. We vertalen het dan heel discreet met “Ik ben het” en wijden er verder geen aandacht aan in de hoop dat deze godslastering niet opvalt. Of was het misschien geen godslastering omdat het alleen maar een benadrukking is van “Ik, ik ben die man, die jullie zoeken”? Ik denk inderdaad dat het alleen maar een benadrukking is.

Nee, ik ben nog maar net aan een heel klein beginnetje van al deze voorbeelden in de Schrift van “Ik Ben” begonnen. Eigenlijk stelt het in die hele massa van voorbeelden helemaal niks voor. De Heer is namelijk:
1e. De deur van de schapen
2e. De goede Herder
3e. De Opstanding & Het Leven
4e. De Weg, De Waarheid & Het Leven
En zo kunnen we doorgaan.

Alle voorbeelden zijn bedoeld om te wijzen op wat het kenmerk van de dienst van de Heer is. De uitdrukking, die het inluidt, namelijk “Ik, Ik ben het” of “Ik ben het, Ik” is niet bedoeld om tegen alles wat er omheen staat in te beweren dat God daar staat. Dat is filosofie. Al deze uitspraken zijn bedoeld om de taak van een Middelaar aan te wijzen, die functioneert als het licht en als het brood en als de deur en als de goede Herder, enzovoorts. “Ik ben dat, ja Ik”, dat zei de Heer om erop te wijzen dat Hij de enige, de unieke Middelaar tussen God en mensen is.
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

Filosofie past in de prullenbak. Trekken we namelijk dergelijke eigen bedenksels door dan zagen we bijvoorbeeld bij die blinde bedelaar al waar je uitkomt. Maar opnieuw zou ik dan toch weer bij de vraag uitkomen of jij of een ander dan misschien toch nog wel God bent. Als de Heer met “Ik ben” eigenlijk zou beweren dat Hij God is, wat doen wij dan als we uitspreken dat we zijn wie we zijn. Zit ik ernaast als ik zeg: “Ik, ik ben Hein”?
1 Corinthiërs 15:10 Door de genade van God ben ik wie ik ben;

Die genade van God, dat is nou precies wat deze unieke Middelaar tussen God en mensen voor ons tot stand heeft gebracht. Die genade werkt nu het opstandingsleven van Christus in jou en mij uit, waardoor jij nu bent wie jij bent. Ja jij!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende