U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Christus Jezus bijzondere voorgeschiedenis

We duiken in deze studie nu in een voor mij tamelijk schemerig gebied in de Schrift. Wat er niet letterlijk in de Schrift staat wil ik ook niet zomaar uitdenken. Dat klinkt haast heel vanzelfsprekend, maar ik weet hoeveel ik juist over dit onderwerp “Christus Jezus Voorgeschiedenis” in het verleden behoorlijk heb gefilosofeerd met allerlei uitkomsten, die ik toen toch eigenwijs het stempeltje “Bijbels verantwoord” meegaf, simpelweg omdat de overgrote meerderheid aan gelovige leraars me dit al voorgezegd had.

De hele voorraad Schriftgegevens over Christus Jezus voorgeschiedenis komt hier:
Johannes 17:5 Vader, verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had, voordat de wereld was.
Johannes 17:24 Vader, …….., …. U hebt mij liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
Efeziërs 1:4 In Christus Jezus heeft God ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld,
Hebreeën 4:3 De werken van Christus Jezus zijn vanaf de grondlegging van de wereld volbracht.
1 Petrus 1:20 Christus Jezus is voorgekend vóór de grondlegging van de wereld,
Openbaring 13:8 Het Lam (Christus Jezus), dat vanaf het begin van de wereld geslacht is,

We hebben in onze studies nu al een aantal keren het onderwerp aangeraakt dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, al bestond voordat er ook nog maar iets anders was. Van een verdere schepping dan puur het Woord voordat er ook maar iets anders geschapen was heb ik vanuit de Schrift geen idee.
Johannes 1:1 In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord.

Voordat de georganiseerde wereld er was, was volgens Johannes 17 & 1 Petrus 1 de Heer Jezus al bij Vader God.
Voordat die georganiseerde wereld er was, waren wij als leden van het lichaam van Christus ook al reeds van de partij en koos God ons uit volgens Efeze 1.
Toen die georganiseerde wereld dan eindelijk begon waren gelijk op dat moment al de werken van Christus reeds volbracht volgens Hebreeën 4.
Ook gelijk toen de georganiseerde wereld begon was Christus Jezus als het Lam al geslacht volgens Openbaring 13.

Dus, zonder ook maar ergens iets af te doen aan of aan te vullen op de door God geïnspireerde Schriften hebben we hier al een rijke geschiedenis van Christus Jezus nog ver voordat Hij als Zoon van God en als mens geboren was in deze wereld. In elk geval mogen we zondermeer aannemen dat wat in dit getuigenis van de Schrift staat voor de volle 100 % de echte werkelijkheid weergeeft. Het is namelijk de geïnspireerde Schrift! Maar wat staat er eigenlijk?

Al deze vreemde, bijna Science Fiction-achtige beschrijvingen van Christus voorgeschiedenis zijn voor ons, simpele mensjes, haast niet te plaatsen. Ik kan me ervan afmaken met een opmerking als “Wij rekenen in tijd. Voor God is tijd alleen maar één van Zijn scheppingen, waar Hij naar eigen believen mee kan handelen.” Maar had God ons in onwetendheid willen laten, dan had Hij deze voorgeschiedenis toch gewoon weg kunnen laten? Nee, Zijn plan is dat we Hem leren kennen en Zijn Zoon. Daarvoor heeft Hij ons de Schriften geschonken.

Christus was er al voordat er sprake was van de wereld als Logos. Hoe was Hij daar dus?
Logos = Het Woord = Het Besluit = Het Bevel = De Profetie = Het Plan van God, dat is logisch.
Hoe was Christus daar?
Als Degene, die al Zijn werken reeds volbracht had. Het plan van God, dat is logisch.
Hoe was Christus daar?
Als het Lam, dat reeds geslacht was. Het plan van God, dat is logisch.
Hoe was Christus daar zelfs?
Als het lichaam met al Zijn leden, waarvan Hij het Hoofd is, dat door God voor dit plan uitgekozen was. Dat is logisch.

2 Timotheus 1: 9 God heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar helemaal in overeenstemming met Zijn eigen plan en de genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór aionische tijden,
Voor aionische tijden, oftewel voor de tijden van de aionen. Ja, dat is me even wat! Je hebt voor zover ik me kan voorstellen vijf aionen, dus vijf verschillende tijdperken binnen het plan van God. Maar nog voor al die tijdperken heeft God, helemaal in overeenstemming met Zijn eigen plan, ons genade gegeven in Christus Jezus. Wow! We hebben dus altijd al genade gehad! Dat was ons geschonken voordat er ook maar sprake was van tijd.

Ik kan me hier dus helemaal geen enkel idee van maken. Voordat er sprake was van tijd was Hein dus (vul je eigen naam maar even in) daar bij God in Christus Jezus en ontving Hein daar al alle genade, die hij verder nodig mocht hebben. Zie je het voor je? Nee hè? Geeft dit nou aan dat Hein iets goddelijks is? Nee toch? Moet ik me nu gaan afvragen of ik daar in die omstandigheden van buiten de tijd nou als mens of als iets anders die genade ontvangen heb?

Begrijp je waarom ik zulke gekke vragen stel? Omdat we die vragen helemaal niet stellen, want het gaat hier in dit vers over onszelf en dan filosoferen of fantaseren we er niet zo op los. Vreemd genoeg doen we dat bij de Heer wel als er net zulke teksten over Hem langskomen. Ik heb wel een donkerbruin vermoeden wat de oorzaak daarvan is. Dat is omdat we ons hele christenzijn al horen dat Jezus God is en dus moet dat in die voorgeschiedenis terug te vinden zijn. Dan hebben we opeens geen moeite meer met filosoferen of fantaseren. Maar dat gefilosofeer is echt wel heel iets anders dan Schriftonderzoek.

Wat kan je nu over onze voorgeschiedenis zeggen? Wij zaten al in het plan van God, waar Paulus het in die tweede Timotheusbrief over heeft. Wat kan je over Christus voorgeschiedenis zeggen: In precies datzelfde plan van God bevond zich ook reeds Christus Jezus, de Zoon van God als het Lam reeds geslacht, als degene die alle werken reeds volbracht had, als degene die reeds het Hoofd is van het lichaam, de gemeente, waar wij leden van zijn. In het begin was het Woord, oftewel Logos!

Johannes 17:5 Vader, verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had, voordat de wereld was.
Hier komen we Vader God tegen, die reeds ver voor alle tijden een plan van heerlijkheid met de Zoon had en we komen de Zoon tegen, die vertrouwd is met dit plan van Vader God en verlangt naar de vervulling.

Dacht Christus Jezus hier nu terug aan Zijn God zijn en de heerlijkheid daaromheen? Dan had Hij als God (de Plaatser) gehandeld en zichzelf daadwerkelijk bekleed met die heerlijkheid of Hij had bewust die gedachte niet toegelaten omdat Hij voor zichzelf nog een diepere weg gepland had. In dit vragen komt nou juist het mens zijn van Christus Jezus volkomen tot uiting in Zijn afhankelijkheid van Vader God. Is daar iets fout aan dan? Nee, juist niet!
Hebreeën 5:8 Zo heeft hij, hoewel hij Zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft;
Ook onze Heer leefde een leven van genade in afhankelijkheid aan Vader God.
Hebreeën 4:15 Hij is in alle dingen verzocht als wij, met uitzondering van de zonde.

Johannes 17:5 Vader, verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had, voordat de wereld was.
In het lezen van deze menselijke smeekbede aan Vader God moeten we in ons eigen denken dus wel een gigantische bocht maken om van daaruit nou juist het God zijn van Christus Jezus te willen verdedigen. Blijft de vraag of we echt geneigd zijn om het heerlijke feit aan de kant te gooien dat onze Heer in al onze verzoekingen met ons mee kan voelen? Dat is namelijk wat er in dit menselijk smeken van de Heer naar voren komt. Trouwens, wat kunnen we veel leren uit de vertrouwde omgang van de Zoon, die Zijn hart leeg stort bij Vader! Ook wij mogen zo al onze noden, al onze pijn en moeite met Vader God delen. Ja, de Zoon wist tot Wie Hij zich richtte in dit gebed. Nog maar twee verzen daarvoor sprak Hij het helder en duidelijk uit.
Johannes 17: 3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.

Johannes 17:5 Vader, verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had, voordat de wereld was.
De Heer richtte zich hier in dit gebed tot de enige God, tot die unieke God, tot de waarachtige God, tot Vader God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende