U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Ons geloof in Vader God als unieke God

Jakobus 2: 19 Jullie geloven dat God één is; daar doen jullie goed aan; dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.

Zo hé! Een complimentje van Jakobus. Maar ik proef er toch een venijnig randje aan. Die Jacobus spreekt Israël aan, hè?
Jakobus 1: 1 Aan de twaalf stammen in de verstrooiing:
Tja, dat Israël in de diaspora wist wel van wanten als het om God ging.

Wat wisten ze dan zo goed?
Deuteronomium 6:4 Hoor Israël, Yahweh, onze God, is de unieke Heer;
Jesaja 43:10 Vóór Mij is geen God gemaakt, ook zal er na Mij geen zijn:
Jesaja 44:6 Buiten Mij is er geen God.
Jesaja 45:6 Buiten Mij is er geen God: Ik ben Yahweh, en niemand anders;
Jesaja 45:21 Er is geen God behalve Ik, een rechtvaardig God en een Redder is er niet buiten Mij.
Jesaja 45:22 Ik ben God, en niemand meer.
Jesaja 46:9 Ik ben God en niemand meer; een God, wiens gelijke nergens is:
Markus 12:29 Hoor Israël, de Heer onze God is een unieke Heer.
Johannes 17:3 De unieke echte God,
1 Corinthiërs 8:4 Er is geen andere God dan de unieke.
1 Corinthiërs 8:6 Wij hebben maar één God, de Vader,
Galaten 3:20 God is de unieke.

Het cynische randje bij dit complimentje van Jakobus is de uitkomst van al die boze geesten die zomaar precies hetzelfde geloven en sidderen. Wow! Dus, wij zouden op boze geesten lijken als we dit geloven? Nee, in de eerste plaats werkt geloof, dat volkomen vertrouwen op het werk van de Heer in ons leven is, iets concreets uit zoals blijkt uit de Bijbelteksten die hier direct op volgen. Wat er dan uit voortkomt is hier vanzelfsprekend wel kenmerkend iets in de relatie tussen God en Israël. Het is nou eenmaal de Jakobusbrief met de typische adressering aan Israël. Maar ook wij zijn als leden van het lichaam van Christus Gods maaksel, dat tot in goede werken in Christus geschapen is, opdat we daarin zouden wandelen (Efeze 2: 10).

Geloof werkt iets uit. Wij geloven en wandelen in die goede werken. Die boze geesten geloven en sidderen. Okay, er zit hier duidelijk een stukje verschil, maar wat is de overeenkomst? De overeenkomst is dat dit geloof in de enig unieke God altijd een uitwerking heeft. Echt altijd! Bij ons, de leden van het lichaam van Christus, komt dat maaksel, dat in Christus tot in goede werken geschapen is, als uitwerking naar voren. Bij deze boze geesten komt dit sidderen als uitwerking van hun geloof in die enig unieke God tot uiting. Waar komt dat gekke verschil nou toch uit voort?

Hier verklapt Paulus de clou:
1 Corinthe 10: 19-20 Wat zeg ik nou? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Nee, maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de boze geesten offeren en niet aan God;

Dus alles wat maar met een dienst aan één of andere god te maken heeft zonder dat het de enig unieke Vader God Yahweh raakt, dat is feitelijk een dienst aan boze geesten. Het is dan dus ook vanzelfsprekend dat als diezelfde boze geesten bij die enig unieke God van de Schriften bepaald worden, dat ze dan wel moeten erkennen wie Hij is en dus geloven, maar daar gelijk ook over sidderen. Zo´n bepaling bij de enig unieke God is simpelweg een aanslag op hun eigen god zijn.

Maken we een voorstelling van God als een hardvochtige god, die wraak oefent op mensen, die het er helaas niet zo best vanaf gebracht hebben, dan zit er achter het beeld van zo´n godheid dus een boze geest, die als hij dan opeens geconfronteerd wordt met die enig unieke Vader God, die liefde is, dan gaat er een siddering door het lijf van die god, oftewel die boze geest.

Maken we van de Zoon van God in tegenstelling van wat de Schrift leert God de Zoon, die autonoom is en dus in eigen kracht kan staan, oftewel actief kan zijn zonder dat Hij het de Vader ziet doen, oftewel zonder genade kan, dan zit er achter het beeld van zo´n godheid dus een boze geest, die als hij dan opeens geconfronteerd wordt met die enig unieke Vader God, die liefde is, dan gaat er een siddering door het lijf van die god, oftewel die boze geest.

Is zo´n afgod dan concreet iets?
1 Corinthiërs 8:4 Wij weten dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan Eén.
Zo´n boze geest, oftewel dat godsbeeld dat we er zelf van maken gaat helemaal voor de bijl als het geconfronteerd wordt met de enige unieke Vader God. Daar gaat zo´n boze geest van sidderen. Hij is veel te veel gehecht aan de verering, die hij in godsdienstige kring ontvangt en dat wordt dan zomaar alsof het niks is van tafel geveegd met de Schriftuurlijke uitspraak dat er maar één God is, de Vader. “Ja”, zegt Paulus, “het is ook niks”.

Weet dus in wie je gelooft!!!! De boze geesten sidderen namelijk. Wat maak ik vaak het tegenovergestelde mee. Gelovigen die sidderen voor die machten in de hemelse gewesten. Wat is er concreet met die machten gebeurd?
Colossenzen 2:15 Christus Jezus heeft de overheden en gezaghebbers ontwapend en openlijk ten toon gesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.
Wat mogen we leven vanuit die heerlijke overwinning, ja meer nog. We mogen nou juist aan die geestelijke machten de veelkleurige wijsheid van de unieke God proclameren.
Efeziërs 3:10 Nu mag door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt worden.

Ja, we geloven dat God één is en daar doen we goed aan. En ook ja, laat die boze geesten er maar bij sidderen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende