U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Is de Zoon van God de engel van de Heer?

Ik heb jarenlang in de stellige overtuiging geleefd dat Christus Jezus de eeuwige Zoon van God was, oftewel dat Hij al voordat Hij als mens geboren was de Zoon van God was. Met een kleine nog wat verdere twist aan die vooronderstelling geloofde ik dat Hij God was in Zijn Zoon van God zijn reeds voordat Hij goed en wel geboren was. Nou denk je wellicht dat ik voor die gedachte wel een zeer Bijbels gefundeerde grondslag in de Schrift had?
Nee! O, absoluut nee! Dat had ik niet!
De grondslag die ik had was een theorie over het feit dat God zich in de tijd van het oude testament manifesteerde in de Engel des Heeren en dat die Engel, hoewel dat nergens genoemd werd, de Zoon van God incognito was nog voordat de Zoon van God als mens geboren moest worden. Hoe dat kon? Gewoon, Hij was God de Zoon, was mijn stellige overtuiging. Dan is alles mogelijk.

Een boodschapper, de boodschapper, een bode, de bode, een engel of de engel. Het zijn allemaal vertalingen van “malak”. Nergens valt er in de Schrift zelf, namelijk in de Hebreeuwse grondtekst, enig onderscheid in terug te vinden. In mijn onderwijs lag er echter een gigantisch verschil tussen zomaar een engel van Yahweh of van God of dat je te maken had met de echt voor mijn leer essentiële benadering van “DE ENGEL” van Yahweh of God.

Als je de grondtekst neemt is het onderscheid dat leerstellig voortdurend gemaakt wordt tussen een engel van Yahweh en de engel van Yahweh in het Oude Testament totaal ongegrond. In de Hebreeuwse grondtekst is er nooit sprake van een lidwoord. Daar kunnen we dus eigenlijk niet eens mee rotzooien. Taalkundig zou dit altijd de weergave moeten opleveren van “een” engel van Yahweh. Dus gewoon een engel. Niet een bijzondere engel, waar veel mee geschermd wordt. Er is geen enkele grond om de Zoon van God in de engel van Yahweh te zien. Geen enkele!

Richteren 13:16 Een Engel van Yahweh antwoordde Manóah: Al was het zo dat jullie mij hier tegenhielden, dan eet ik nog niet van jullie maaltijd; maar als jullie iets willen bereiden, offer dat dan aan Yahweh tot een brandoffer. Want Manóah wist niet, dat het een Engel van Yahweh was.
Nou, hier hebben we zo´n voorval van de openbaring van God aan de mens in het oude testament als een engel van Yahweh.

Het is pas in het Nieuwe Testament dat er letterlijk wel sprake is van “De” engel van de Heer.
Mattheüs 1:24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.

Ik verkondigde vroeger, hier overduidelijk aantoonbaar zonder onderzoek, dat het spreken over “DE” engel van de Heer uitsluitend voorbehouden was aan het oude testament. Het bekende napraten van elkaar als leraren van het evangelie. Deze tekst uit Mattheus komt nou eenmaal niet langs als je het niet zelfstandig nagaat in de Schrift. Je hoeft slechts “Engel des Heeren” te googelen en je komt dit soort uitleggingen van de Zoon van God als de engel van Yahweh voortdurend tegen met dezelfde ongegronde vooropgezette ideeën, die ik vroeger in datzelfde koor ook meezong.

Mattheüs 1:24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.
Hier zou het absoluut belachelijk zijn om een leer op te bouwen dat “de” engel van de Heer de Zoon van God was. Deze engel waarschuwt Jozef namelijk om Maria niet weg te sturen vanwege wat er in haar was gaan groeien, namelijk de Zoon van God. Dat zou, als je nuchter doorrekent, dus 2 zonen van God in deze tekst opleveren. Een behoorlijk verwarrende toestand. Nee, ook deze engel, hoewel het de eerste vermelding van “de” engel van de Heer is, is ook simpel een gewone engel.

De Zoon van God is veel hoger dan de engelen geworden. Opvallend dat er staat: Geworden!
Hebreeën 1:4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij.
Het lijkt erop dat hetzelfde gezegd wordt in de volgende Bijbelteksten:
Hebreeën 1:5 Want tot wie van de engelen heeft Hij (God) ooit gezegd: Je bent Mijn Zoon, vandaag heb ik je opgewekt? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
Hebreeën 1:6 En als Hij weer de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen van God Hem aanbidden.
Hebreeën 1:9 U hebt gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat; daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten
(Die partners zijn toch gewoon de engelen?)
Hebreeën 1:13 Tot welke van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Je vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van je voeten?
Hebreeën 2:9 Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaken zou.

Apart is het getuigenis in Galaten dat de wet via engelen aan Mozes werd gegeven.
Galaten 3:19 De wet werd door engelen in de hand van een middelaar (Mozes) beschikt.
Hoe is het getuigenis in het Oude Testament?
Exodus 20:21-22 Mozes naderde tot de donkerheid, waarin God was. En Yahweh sprak tot Mozes: Op deze manier spreek je tot de kinderen van Israël:
Exodus 24:2 Mozes gaat alleen naar Yahweh, maar de anderen gaan niet, en het volk klimt ook niet met hem op.
Exodus 24:12 Yahweh sprak met Mozes: Kom bij Mij op de berg en blijf daar, opdat Ik jou stenen tafelen geef, en wetten en geboden, die Ik geschreven heb, en die jij hen leren zult.
Exodus 34:27 Yahweh sprak met Mozes: Schrijf deze woorden op; want naar deze woorden heb Ik met jou en met Israël een verbond gemaakt.

In Exodus is het Yahweh, uit wiens handen Mozes als middelaar de wet ontvangt. Zo wordt er heel helder en duidelijk over gesproken in het oude testament. In Galaten is het Paulus, die daarentegen duidelijk verklaart dat diezelfde wet door de hand van engelen aan Mozes is overhandigd. Was Paulus hier nou eigenwijs tegen het overtuigende gezag van het oude testament in? Nee, net zoals in al die voorbeelden in het oude testament waarbij Yahweh gebruik maakte van engelen van Yahweh, oftewel engelen Gods maakte Yahweh in het geval van de wetgeving ook simpelweg gebruik van engelen in de communicatie met de mens.

Ikzelf fantaseerde dus over de Zoon van God, die als een soort bijzondere Godheid zich manifesteerde als de engel van Yahweh. Helaas kreeg ik het verzinsel in mijn hersenspinsels nooit rond overal waar God in het oude testament engelen gebruikte in Zijn omgang met mensen. Nee, het is geen helaas! Gelukkig liep ik destijds vast in al mijn luchtspiegelingen. De Zoon van God is nou eenmaal niet die aparte God de Zoon, die ik van Hem gemaakt had om Zich te openbaren als een bijzondere engel. Hij is de Zoon van Vader God, die Zijn eigen Vader ook als Zijn God beschouwt.

Zien we de werkelijke plek van de Zoon van God en van Vader God, dan ontdekken we steeds meer Gods plan van genade, hoe Hij iedereen stuk voor stuk inzet, zelfs engelen, zelfs jou en mij. Er valt nog zo ontiegelijk veel te genieten als we het gezag van de Schrift boven onze eigen zinsbegoochelingen stellen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende