U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Is Christus God boven alles?

De hele serie studies onder het hoofd “Wie is God?” heeft eigenlijk de bovenstaande vraag tot thema: “Is Christus God?”. Die vraag lijkt nu, volkomen strijdig met de gigantische hoeveelheid aanwijzingen in de Schrift dat Vader God de enige God is en Christus de enige Middelaar tussen God en mensen, toch in de volgende Bijbeltekst positief te worden beantwoord.

Romeinen 9:5 Van wie ook de vaderen zijn, en van wie ook Christus afstamt naar het vlees, die is: God boven alles geloofd in eeuwigheid, Amen.
Paulus uitspraak lijkt hier te beweren dat Christus boven alles God is. Dat staat er niet in de grondtekst. Laat ik proberen zo letterlijk mogelijk de Griekse tekst weer te geven:
Romeinen 9:5 Van wie de vaders, en vanuit wie de Christus naar het vlees, die boven alles is. God zij geloofd tot in de aionen, Amen.
Christus is boven alles geplaatst en dan breekt Paulus uit in een lofzang aan God, de Vader, met een “Amen” als slotakkoord.

Eerst gaan we even dit vers in zijn context plaatsen. Waar heeft Paulus het in Romeinen 9 over? Paulus heeft het over de positie en de voorrechten van Israël. Het is niet mijn bedoeling om het hele hoofdstuk door te gaan nemen, maar telkens spreekt Paulus niet over de Gemeente, het lichaam van Christus. Telkens zijn niet de heidenvolkeren (ondanks dat zij de door God zelf op het hart van Paulus gelegd zijn) het middelpunt van Paulus gedachten hier. De Heer Christus Jezus is ook al niet het onderwerp van dit hoofdstuk hoewel hij toch de centrale boodschap van Paulus evangelie was. Zelfs God zelf vormt niet het centrale thema van dit hoofdstuk in de Romeinenbrief. Het is de positie en het zijn de voorrechten van het volk Israël in de plannen van God wat de kwestie is die hier besproken wordt. Het draait hier doorlopend om het hart van Vader God voor Zijn aardse volk Israël.

Nu de tekst waar we op in willen zoomen. Het is het aardse volk Israël van wie de vaders (de aartsvaders) zijn. Het is het aardse volk Israël vanuit wie de Christus naar het vlees is. Bedenk goed, het draait hier dus om Gods relatie met Zijn aardse volk Israël. Daarom is het ook van belang om te zien dat het hier dus feitelijk om de aardse Messias draait, die wat het vlees betreft vanuit Israël kwam.

Filippi 2 tekent Christus weg van vernedering, waarna de verhoging kwam. Hier in Romeinen 9 zien we alleen die verhoging binnen die weg van de Messias naar het vlees voor Israël. Die aardse Messias voor het volk heeft een plaats gekregen, die boven alles is. Wat is dan het wezenlijke slotstuk waar in die weg naartoe gewerkt wordt? Dat God geloofd wordt tot in de aionen om Zijn weg in de Zoon, de aardse Messias voor Israël.

Als we denken dat het hier om Christus Jezus draait, die boven alles God zou zijn, dan hebben we hier eigenlijk precies dezelfde misser die we al eerder tegen waren gekomen in de volgende tekst:
Filippi 2: 10-11 Opdat in de naam van Jezus zich buigen zullen alle knieën van degenen, die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, en alle tongen bekennen zullen, dat Jezus Christus de Heer is, tot eer van God de Vader.
In deze tekst buigt er niemand voor Jezus, ook al denkt het gros van de gelovigen dat wel. Men buigt tot eer van God. Zo is Christus in de tekst in Romeinen 9 niet degene die boven alles God is, maar wordt God geloofd tot in de aionen vanwege de aardse Messias, die boven alles gesteld is.

Romeinen 9:5 Van wie de vaders, en vanuit wie de Christus naar het vlees, die boven alles is. God zij geloofd tot in de aionen, Amen.
De aardse Messias is boven alles gesteld. “Maar je kan als aards mens toch zeker niet boven alles zijn? Dan zal je toch God moeten zijn?” Tja, tenzij je door een ander daar gesteld bent, namelijk door Vader God.
Filippenzen 2:9 Door welke de God Hem ook uitermate verhoogd heeft, en aan Hem de Naam gegeven heeft, welke boven allen naam is;

Het is Yahweh zelf, God de Vader, die hier geprezen wordt vanwege Zijn weg met Zijn aardse volk in Zijn Zoon.
Romeinen 1:25 De Schepper, die te prijzen is tot in de aionen! Amen.
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geloofd wordt tot in de aionen,

Ook hier in Romeinen 9: 5 is het dus de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die Paulus looft en prijst tot in de aionen. Een prachtige afsluiting van deze tekst over de weg van de Messias binnen Zijn aardse volk Israël.

Tot slot:
Ik sluit deze studie over Romeinen 9: 5 nu eens graag af met erop te wijzen dat het nergens voor nodig is om boos te worden op de uiteenlopende vertalingen bij zo´n tekst. Ik verdenk er namelijk niemand van dit bewust foutief weer te geven. De diverse mogelijkheden van vertalen zitten er gewoon in. Dat ligt namelijk aan de punten en komma´s, die wij in onze Nederlandse taal wel enthousiast gebruiken, maar die ontbreken in het Grieks. Dat maakt dat je exact dezelfde woorden op drie verschillende manieren vertaald kan tegenkomen in deze tekst. Daar komen de drie mogelijkheden:
1/ Christus, die boven alles God is.
2/ Christus, die boven alles is. God zij geloofd.
3/ Christus. God, die boven alles is, zij geloofd.

Van die eerste kennen we meerdere Nederlandse vertalingen.
Van die tweede zijn er een aantal Engelse vertalingen.
Van die derde zijn er ook een aantal Engelse vertalingen.

Enkele voorbeelden van die tweede lijn vertalingen:
NASB whose are the fathers, and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all, God blessed forever. Amen.
NRSV to them belong the patriarchs, and from them, according to the flesh, comes the Messiah, who is over all, God blessed forever. Amen.
ASV whose are the fathers, and of whom is Christ as concerning the flesh, who is over all, God blessed for ever. Amen.
KJV Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.

Enkele voorbeelden van die derde lijn vertalingen:
NAB theirs the patriarchs, and from them, according to the flesh, is the Messiah. God who is over all be blessed forever. Amen.
RSV to them belong the patriarchs, and of their race, according to the flesh, is the Christ. God who is over all be blessed for ever. Amen.

Alle drie de lijnen van vertalen zijn mogelijk omdat het slechts een kwestie van het gebruik van leestekens is. Zou ik kortweg vanuit mijn persoonlijke voorkeur kiezen voor een bepaalde lijn, dan had ik voor de derde lijn gekozen. Maar de volgorde van woorden is daar wel heel sterk omgegooid. De eerste lijn gooide ook al een aantal woorden in een andere volgorde, maar minder rigoureus. Ik koos voor de tweede omdat daarbij de woorden vrijwel in dezelfde volgorde blijven staan en (wat ikzelf erg belangrijk vind) wat er dan staat lijkt geheel aan te sluiten op de rest van de Schrift.

Zo heb ik mijn uitzoekwerk een keertje verantwoord en tevens hoop ik dat ik wat boosheid over de diverse vertalingen heb kunnen wegnemen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende