U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Heeft God ons door Zijn eigen bloed verworven?

De titel van dit studiehoofdstuk zit weer eens lekker vreemd in elkaar. Misschien heb jij je bij het lezen ervan al achter je oren gekrabd. Gods eigen bloed? Laten we maar snel van start gaan met de Bijbeltekst die de oorzaak van deze verwarring lijkt te zijn.
Handelingen 20: 28 Hebt dan nu acht op jezelf en op de hele kudde, waarin de heilige Geest jullie geplaatst heeft als opzieners, om de gemeente van de God te weiden, die Hij dwars door het bloed van Zijn Eigene verworven heeft.
Dit is dus gelijk de weergave, die volgens mij correct is.
Vaak staat er: “die Hij dwars door Zijn eigen bloed verworven heeft.” En daar ontstaat de verwarring.

Heeft God (die Geest is en die geen mens is) hier in Handelingen 20 eigen bloed, waarmee Hij Zijn kudde verworven heeft? De logische consequentie zou dan zijn dat God op het kruis gestorven zou zijn. God zou dan, als we dit zo doortrekken, drie dagen morsdood geweest zijn. Geen leven in God. Denk je eens in wat dat voor de hele schepping, die in Zijn kracht gedragen wordt, zou betekenen!

Zoals we in de vorige hoofdstukken zagen is de Heer Jezus door Vader God opgewekt uit de dood, maar een volkomen levenloze God, die dood in het graf ligt, zal er nooit toe komen om zichzelf op te wekken omdat Hij simpelweg dood zou zijn. Is dat inderdaad wat hier gesuggereerd wordt? Dit lijkt me een echt dilemma.

Stel dat de conclusie, dat God met zijn eigen bloed de kudde gekocht had, juist was, dan zou God dus ook als God op het hout geslacht zijn. Naar het oordeel van sommigen zal ik dan waarschijnlijk wel godslasterlijk klinken, maar dan is dat werk van Christus volgens mijn inzicht Bijbels gezien volstrekt waardeloos. Waarom?
In Gods eigen plan zat het zo dat iemand die lager stond dan God, ja zelf lager dan de engelen, de dood zou smaken.
Psalmen 8: 5 U hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de Engelen,
Hebreeën 2: 9 Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaken zou.
Hebreeën 9: 13-14 Als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprenkeld op de onreinen, heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Handelingen 20: 28 De gemeente van de God, die Hij dwars door Zijn eigen bloed verworven heeft.
Zijn eigen bloed”, dat is wat de meeste vertalers ervan gemaakt hebben. Maar nu duiken we maar eens in de grondtekst van het laatste deel van de tekst, die hier vertaald is met “die Hij dwars door het eigen bloed verworven heeft”. Dat is een ietwat scheve weergave van de Griekse grondtekst: “dia tou haimatos tou idiou”. Volg ik de Griekse bewoording op de letter, dan kom ik uit op: “dwars door het bloed van Zijn Eigene”. Zo komen we op de volgende totale tekst:
Handelingen 20: 28 Hebt dan nu acht op jezelf en op de hele kudde, waarin de heilige Geest jullie geplaatst heeft als opzieners, om de gemeente van de God te weiden, die Hij dwars door het bloed van Zijn Eigene verworven heeft.

Het is, denk ik, wel overduidelijk Wie die Eigene van God is.
Mattheüs 17:5 Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen (plezier) heb;
Markus 1:11 Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Markus 9:7 Deze is Mijn geliefde Zoon,
Lukas 3:22 Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou heb Ik Mijn welbehagen!
Lukas 9:35 Deze is Mijn geliefde Zoon;
2 Petrus 1:17 Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.
Die Eigene is de Zoon van God zelf, die Vader God het meest nabij is.

Romeinen 8: 32 God heeft zelfs Zijn Zoon, Zijn Eigene, niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven,
God kijkt naar Zijn eigen Zoon, die voor Hem de kudde gekocht heeft met Zijn bloed. Zijn eigene, dat is Zijn Zoon, maar dan uitgedrukt in die warme liefde van God en met de waardering van God voor dit kostbare werk.
Openbaring 5:9 U bent geslacht, en U hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

Zouden we diepgaand duiken in het Griekse woord “idiou”, dat in de Staten Vertaling dus met “eigen” is weergegeven en wij samen met diverse andere vertalingen weergeven met “Eigene”, dan zouden we ontdekken dat het menigmaal weergegeven wordt met “alleen”. Je kan dus zeggen dat het dus de Enige, de Unieke, de Eigene van Vader God is. Oftewel:
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon heeft Hem verklaard.
Johannes 3:16 Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft,

Niets is dus gekocht en betaald met het bloed van Vader God. Alles is teruggekocht van satan met het bloed van de Zoon van God, Christus Jezus, Gods geliefde Zoon, Zijn unieke Zoon, Zijn Eigene! Daarin toonde Christus als de ware beelddrager van God Gods overstelpende liefde en genade.
Voorhoeve Vertaling: “de gemeente van God, die Hij Zich verworven heeft door het bloed van Zijn eigen Zoon.”
Telos Vertaling: “de gemeente Gods, die Hij zich door het bloed van Zijn Eigene verworven heeft.”
Staten Vertaling: “de Gemeente Gods, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende