U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Onze God & Redder Jezus Christus

De Heer Jezus Christus is onze God en Redder”.
Daar was ik alle tientallen jaren nadat God me het geloof geschonken had vast van overtuigd. Er waren voor mij drie krachtige teksten, waardoor ik strijdbaar weerstand bleef houden tegen de gedachte dat Christus Jezus geen God zou zijn.
Titus 2:13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder Jezus Christus;
2 Petrus 1:1 De rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus;
Judas 1:4 Goddelozen, die onze … enige Heerser God en Heer Jezus Christus verloochenen.
Voor mij waren deze drie uitspraken van Paulus, Petrus en Judas niet tegen te spreken. Hier hadden we, in mijn voorstelling, een duidelijk getuigenis over onze grote God en Redder: Jezus Christus.

Toen ik echter diverse teksten op de rit zette en daarbij alles direct zo letterlijk mogelijk weergaf, toen kon ik opeens deze uitspraken niet meer tussen de teksten terugvinden. Mijn bewijsvoering was als sneeuw voor de zon verdwenen. In de letterlijke weergave van de tekst komt namelijk overduidelijk het onderscheid tussen die twee naar voren: Vader God aan de ene kant en onze Redder Jezus Christus aan de andere. Mijn weestand vanwege deze bewijsvoering bleek dus op een foutieve vertaling gebaseerd te zijn. Hier is de letterlijke weergave:
Titus 2:13 Verwachtende de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder Jezus Christus;
2 Petrus 1:1 De rechtvaardigheid van de God van ons en van Redder van ons, Jezus Christus;
Judas 1:4 Goddelozen, die de … enige (Grieks: Monos) Heerser, God, en onze Heer Jezus Christus verloochenen.

In voorgaande studies zijn we al een hele waslijst van Bijbelteksten tegengekomen waarin gesproken wordt over de enige God, namelijk de Vader en de enige middelaar tussen God en mensen, namelijk de mens Christus Jezus. Op zich konden deze teksten met schijnbaar Jezus Christus als onze grote God al niet pal het tegenovergestelde daarvan aangeven aangezien de hele Schrift door God geïnspireerd is. Door nu gewoon naar de grondtekst te gaan, waar ieder mens die kan lezen toe in staat is dankzij interlineairs in boekvorm of Bijbelstudieprogramma´s op de computer zoals ISA, daardoor kan nu iedereen de bovenstaande teksten lezen zoals ze er werkelijk staan.

Er blijkt dan door Paulus aan de ene kant over de heerlijkheid van de grote God te worden gesproken en aan de andere kant over onze Redder Jezus Christus.
Er blijkt dan door Petrus aan de ene kant over de rechtvaardigheid van onze God te worden gesproken en aan de andere kant over onze Redder Jezus Christus.
Er blijkt dan door Judas aan de ene kant over de enige Heerser, namelijk God, te worden gesproken en aan de andere kant over onze Heer Jezus Christus.
Waar hier over geschreven wordt door Paulus, Petrus & Judas is dus glashelder en volkomen in overeenstemming met het getuigenis van de totale Schrift.

Is het Bijbels gezien nou terecht om aan de ene kant over onze God te schrijven en aan de andere kant over onze Redder en Heer Jezus Christus?
Johannes 3:34 Hij (Christus Jezus), die God gezonden heeft,
Johannes 5:36 De werken, die ik
(Christus Jezus) doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.
Johannes 5:37 De Vader, die Mij
(Christus Jezus) gezonden heeft, die heeft zelf van Mij getuigd.
1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad, en zijn Zoon gezonden tot verzoening voor onze zonden.
1 Johannes 4:14 Wij hebben gezien en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft tot een Redder van de wereld.
Ja, dat onderscheid is volstrekt Bijbels. God de Vader is aan de ene kant degene die zendt. De Zoon van God is aan de andere kant degene die gezonden is.

Maar hoe moeten we dan tegen Paulus omschrijving van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder Jezus Christus aankijken? Het gaat dan toch over één heerlijkheid van twee personen? Ja, inderdaad. De Heer heeft zelf aangegeven om wiens heerlijkheid het gaat en wie die heerlijkheid openbaart.
Mattheüs 16:27 De Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader,
Markus 8:38 Hij
(de Zoon des mensen) zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader,
Johannes 17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die U Mij gegeven hebt;
Daar hebben we opnieuw Vader God, die Zich uitdrukt in Zijn beelddrager, namelijk onze Heer Christus Jezus. Zijn hele heerlijkheid werkt Hij uit in Zijn Zoon.

Je hebt dus aan de ene kant onze grote God volgens het getuigenis van Paulus, Petrus en Judas en aan de andere kant onze Redder Jezus Christus volgens precies hetzelfde getuigenis van deze drie mannen. Waarom zijn ze niet dezelfde en is God de Vader dus ook niet de Zoon?
Voortdurend getuigt de Schrift dat Vader God de Zoon gezonden heeft. Dat is dus een getuigenis van de Schrift over twee verschillende Personen. De Zoon heeft zichzelf niet gezonden.
Ook getuigt de Schrift doorlopend van de heerlijkheid van de Vader, die Hij werkt door de Zoon. Ook hier getuigt de Schrift dus over twee verschillende Personen. De Zoon komt hier niet in de heerlijkheid van zichzelf.

Er valt veel meer te citeren en veel meer over te zeggen, maar laten we het er nu op houden dat hier telkens sprake is van twee onderscheiden Personen: De Vader en de Zoon. De Zoon geeft als een goede beelddrager de heerlijkheid van Vader weer, die Hem dan ook gegeven was. Alles spreekt in de dienst van onze Heer dan ook van genade overvloeiend.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende