U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De God & Vader van onze Heer Jezus Christus

Vinden jullie de titel van de huidige studie in deze serie “Wie Is God?” ook niet heel vreemd? Daar kom je twee Persoonlijkheden tegen. Dat is persoon nummer één: onze Heer Jezus Christus. Maar die Heer Jezus Christus van ons heeft een God en dat is Zijn Vader. Dat is persoon nummer twee en van die Persoon getuigd de Schrift dat Hij God is, namelijk Vader God. Nou, ik vind dat nog altijd een beetje lastig omdat ik tientallen jaren dit getuigenis van de Schrift bestreden heb. Dat raak je niet zomaar kwijt.

Jullie kennen mij inmiddels al redelijk goed en dan weet je dat ik telkens maar weer inzoom op Gods overweldigende rijkdommen van Zijn genade. Van wie komen Gods overweldigende genade en vrede?
Colosse 1:2 Genade en vrede zij jullie van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Die komen van zowel God, onze Vader, als van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is raar! Als je dit heel nauwkeurig leest en zeer serieus neemt dan kom je tot de stellige overtuiging dat die genade en vrede zowel van de Vader komt als dat het van Jezus Christus afkomt. Twee personen dus. Het wordt hier ook nog nader gepreciseerd door Paulus: De Vader is namelijk God en Jezus Christus is de Heer.

Paulus spreekt dus gewoon letterlijk over God, onze Vader en over de Heer Jezus Christus. Ik zal eerlijk erkennen dat ik dit nog nooit eerder, al die vele tientallen jaren dat ik nu al de Heer ken en Zijn Woord bestudeer, dat ik dit nog nooit zo serieus genomen heb terwijl ik dacht dat dit wel zo het geval was. Gelovigen, die een logische consequentie trokken uit deze duidelijke uitspraak van Paulus heb ik in het verleden zelfs uitermate stevig met woorden bestreden. Maar wat moet je met deze uitspraak van Paulus? Maar gewoon aan de kant schuiven als volslagen oninteressant en veel te rationeel? Het gaat hier wel over wie God is! Toch? Dat lijkt toch essentieel voor ons geloof! Of niet?

Nou, wellicht is dit een enkele “Slip Of The Pen” van Paulus? Misschien dat we deze uitspraak van Paulus toch maar gewoon als die enkele uitzondering moeten opvatten, die de regel bevestigt dat elk Schriftwoord door God is ingegeven? Zo werkt het toch bij elk menselijk product? Tja…… ach, tja….. Het probleem is dat we dit als Bijbelgelovigen nou juist niet zien als een menselijk product! God spreekt door Zijn woord! Elk woord (in de grondtekst) is van Hem. Hier noemt God zichzelf onze Vader en Jezus Christus noemt Hij daarnaast onze Heer. Door Gods Geest geïnspireerd neergeschreven.

Is het onderscheid maken tussen God, de Vader, en Jezus Christus, de Heer, een uitglijder van de bovenste plan van Paulus? Nee. Wanneer we concreet het nieuwe testament nemen als het gezaghebbende woord van God, dan zullen we ook onze eigen tegenwerpingen op dit gebied moeten inleveren. Het is bij zowel Paulus als Petrus het gebruikelijke geloof in God dat ze alleen de Vader als God aanspreken en de Zoon dus bewust die titel onthouden.
Romeinen 15:6 Opdat jullie eendrachtig, uit één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken.
2 Corinthiërs 1:3 Gezegend is
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
2 Corinthiërs 11:31
De God en Vader van de Heer Jezus, Hij, die geprezen is tot in de aionen, weet dat ik niet lieg.
Efeziërs 1:3 Gezegend is
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus.
Colossenzen 1:3 Wij danken
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, als wij voor jullie bidden,
1 Petrus 1:3 Gezegend is
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, naar Zijn grote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,

Hier hebben we dus tot zes keer aan toe die benaming zoals we die al gelijk in de titel van deze studie tegenkwamen. Op zo´n zesvoudig getuigenis van zowel Paulus als Petrus staat deze zaak dus wel spijkervast. Onze God is dus zowel de Vader als de God van onze Heer Jezus Christus. Ja, let goed op! Er staat hier niet alleen telkens dat Vader God de enige God voor ons is, dat is ook een feit, maar dat Vader God dat tevens is voor Zijn Zoon, onze Heer Christus Jezus. Zijn Vader is Zijn God! Kan het verschil en onderscheid nog duidelijker geformuleerd worden dan zoals de Schrift er hier over spreekt?

Nu hebben we van hen allebei, van zowel God als van onze Heer, voor ons hele bestaan genade en vrede, waar we uit leven mogen. God werkt namelijk dat plan van genade uit in jou en mij en Hij doet dat via Zijn Zoon, Christus Jezus in ons. Is dat niet een grandioos heerlijke rijkdom van genade?!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende