U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De eisende wil van God

In de orthodoxe leer, waarbij Gods wil toch in zekere zin in diskrediet wordt gebracht, Is er een keihard onderscheid tussen de wensende wil van God (Thelema) en de eisende wil van God (Boulomai). Dus bekijken we hier tenslotte ook nog eventjes die eisende wil van God.

1. De eisende wil van de Zoon van God, Christus Jezus:
Mattheüs 11:27 Niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil (eisend/volgens plan) openbaren.
Lukas 10:22 Niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem
wil (eisend/volgens plan) openbaren.

2. De eisende wil van God, de Vader:
Lukas 22:42 Vader, mocht het uw wil (eisend/volgens plan) zijn deze drinkbeker van mij weg te nemen, doch niet Mijn wil (slechts wensend), maar de uwe geschiede.
Romeinen 9:19 Wie heeft Zijn
wil (eisend/volgens plan) weerstaan?
Hebreeën 6:17 God heeft de erfgenamen van de belofte
(Israel) de onveranderlijkheid van Zijn raad overvloediger willen (eisend/volgens plan) bewijzen,
Jacobus 1:18 In overeenstemming met Gods eigen
wil (eisend/volgens plan) heeft Hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid,
2 Petrus 3:9 De Heer is lankmoedig over jullie, omdat Hij niet
wil (eisend/volgens plan) dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.

3. De eisende wil van Gods Heilige Geest:
1 Corinthiërs 12:11 Al deze dingen werkt één en dezelfde Geest, die aan een ieder in het bijzonder toedeelt, zoals hij wil (eisend/volgens plan).

4. De eisende wil van de mens:
1 Timotheüs 6:9 Die rijk willen (slechts wensend) worden, vallen in verzoeking,
Waarom dit enkele voorbeeld van de mens er nu plotseling weer tussenuit vissen? Omdat het zo tekenend is. Dit zou volgens de vrome leer de wil zijn, waar niet aan te ontkomen is. Maar bij de mens geldt dat niet. Die kan het rijk worden wel opeisen, maar daar toch niks van bakken. Typisch een mens. Het verschil ligt dus niet in die woordjes, het verschil is het verschil tussen mens en God.

Na alle teksten i.v.m. God, de Vader en de Zoon van God en de Heilige Geest van God over de wensende en de eisende wil overzichtelijk hier geplaatst te hebben, valt er maar één conclusie te trekken. God is God! Dat is een heel korte conclusie, maar dat wordt in deze kerkleer helaas betwist met groots opgezette bewijsvoeringen dat God wel kan wensen, maar dat als mensen dwars liggen, Zijn wens niet in vervulling gaat. Die zogenaamde bewijsvoering wordt telkens gehaald uit de taaltechnische verschillen tussen de Griekse woordjes “Thelema” en “Boulomai”.

Deze opsomming aan Bijbelteksten over Gods wil geeft ondubbelzinnig aan dat het niet uitmaakt of God nu wenst of eist. God is God en daarmee de Bestuurder en Plaatser van het alles. De mens daarentegen is gewoon mens. De mens kan wensen en de mens kan eisen, maar dat geeft geen enkel mens enige garantie dat die wens of eis ook ingewilligd wordt. Daar is die mens mens voor. Gods wil wordt echter absoluut volvoerd. Amen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina