U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Twee wetmatigheden: Dood & Leven

Jij bent in Christus Jezus vrij gemaakt. Je bent niet Vrijgemaakt, alsof het een kerkgenootschap betreft (Gereformeerd Vrijgemaakt). Nee, je bent echt vrij gemaakt. Dat is de jubelzang van de vrijheid, die in Romeinen 8 weerklinkt. Daar staat het leven door de Geest tegenover het leven “naar” het vlees. Het leven “naar” het vlees houdt in dat we het vlees de leiding geven in onze gedragingen voor God. In de Bijbel wordt van iemand die “naar” het vlees leeft gezegd dat hij/zij in het vlees “is”.

Op het kruis is er definitief afgerekend met mijn vlees. Het probleem van mijn vlees/lichaam is dat het onbekwaam is om God te dienen (Dat heet Bijbels: zonde). Daarom is het vlees gekruisigd en is nu Christus ons leven. Ja, Christus Jezus is Degene die ons echt heeft vrij gemaakt.

Filippi 1: 9 Een helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden de dingen die verschillen.
2 Timotheüs 2:15 Een arbeider, die zich niet hoeft te schamen, die het Woord der waarheid recht snijdt.
In Romeinen 8 is zondermeer sprake van een boodschap aan gelovigen onder het Nieuwe Verbond. Onderscheiden we dat niet, dan gaan we echt de mist in. Zo tekent Paulus hier dat de eis van de wet vervuld wordt in gelovigen die naar de Geest leven. We kunnen het in onze huishouding van het geheimenis nog zo van de Geest verwachten, maar dat gebeurt nu niet omdat we in een totaal andere relatie tot de wet staan als de gelovigen onder het Nieuwe Verbond.

Het kenmerk van de dode gezindheid van het vlees wordt hier getekend in het feit dat het zich niet onderwerpt aan de wet van God. Gelovigen binnen het Lichaam van Christus zijn echter totaal vrij van die wet. De praktische uitwerking van Gods Geest in het leven van iemand hier in Romeinen 8 is dus behoorlijk verschillend aan de praktijk binnen de Gemeente, het Lichaam van Christus. Het beginsel van de twee uitersten van het leven naar het vlees en het leven naar de Geest is echter nog altijd relevant.

Romeinen 8: 2  De wet van de Geest van het leven heeft jou in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet van de zonde en de dood.
Hier begint de tegenstelling. Je hebt aan de ene kant de wet van de zonde en de dood. Het kan behoorlijk verwarrend zijn om hier ook weer het woordje “wet” te lezen. We hebben dan vrijwel automatisch de neiging om aan de tien geboden of de wet van Mozes te denken. Het is echter meer een wetenschappelijke benaming voor een wetmatigheid, zoals je in het gewone leven een wetmatigheid van de zwaartekracht hebt, die je ook gewoon wet noemt. Dit is zo´n zwaartekracht, oftewel iets wat naar beneden drukt als de wetmatigheid van de zonde en de dood. Die wetmatigheid ontstaat door ons zwakke vlees/lichaam.

Tegenover de ene wetmatigheid staat de andere. Dat is de wetmatigheid van de Geest van het leven. Die Geest heeft de gelovige in Christus Jezus namelijk vrijgemaakt van die naar beneden drukkende wetmatigheid. Al wordt het hier nog niet letterlijk zo genoemd heb je hier wel al die twee uitersten, die voortdurend in dit hoofdstuk naar voren komen. Ons vlees/ons zwakke lichaam, dat ons naar beneden drukt in een wetmatigheid van zonde en dood. Tegenover ons vlees staat dan de Geest met Zijn wetmatigheid. Die wetmatigheid is dan het leven, wat staat tegenover de zonde en de dood van ons vlees/lichaam. Alles betreffende die overwinning door de Geest en over ons vlees is samengevat in de uitdrukking “Vrijgemaakt in Christus Jezus”.

Romeinen 8: 3 Wat de wet niet kon, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,
Hier heb je de gewone wet weer. Waarom werkt dat nou niks uit in een praktisch geloofsleven? Dat is de zwakheid van ons vlees, oftewel ons zwakke lichaam. Waarin is dat lichaam/vlees dan zo zwak? Het is behept met de zonde. Het kan niks uitrichten voor God. Daardoor is het zwak, daardoor is het sterfelijk, daardoor wordt het ziek, daardoor gaat het dood en daardoor is elke prestatie voor God ontoereikend.

Hier staat dat God Zijn eigen Zoon heeft gezonden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk. Is dan de conclusie gerechtvaardigd dat Christus dus ook behept was met de zonde? Dat Hij dus ook geconfronteerd werd met Zijn zwakke vlees? Dat Hij dus ook niks kon uitrichten voor God? Nee, God de Vader heeft Zijn Zoon niet gezonden in ons vlees, maar in vlees dat leek op dat zondige vlees.
2 Corinthiërs 5:21 God heeft Hem, die van geen zonde wist, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij in Hem werden de gerechtigheid, die voor God geldt.
Er was geen zonde in Christus. Hij werd voor ons het zondoffer (zelfde woord als “zonde”).

Romeinen 8: 4 opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
Hier heb je dan de letterlijke uitdrukking van het wandelen naar het vlees en het wandelen naar de Geest. Bij vers 2 had ik al opgemerkt dat de wetmatigheid van de zonde en de dood dit wandelen naar het vlees/ons lichaam is en dat het leven van de wetmatigheid van de Geest dit wandelen naar de Geest is. Wilde men onder het Nieuwe Verbond dat de eis van de wet in het leven van een gelovige vervuld zou worden, dan had men er niets aan om te wandelen naar het vlees (oftewel je eigen zwakke lichaam het initiatief te laten nemen). De wetmatigheid van zonde en dood gold dan. Je kon alleen de eis van de wet vervullen door te wandelen naar de Geest. Gods Geest je dus te laten leiden (oftewel leven uit genade).

Romeinen 8: 5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.
Hier voegt Paulus aan de diverse uitdrukkingen er nog een paar toe. Hij heeft het over het “naar” het vlees zijn en over de gezindheid (het bedenken) van het vlees. Daartegenover heeft hij het ook over “naar” de Geest zijn en over de gezindheid (het bedenken) van de Geest. Hieronder even de opsomming tot nu toe:
Aan de ene kant:
De wet van de zonde en de dood
Naar het vlees wandelen
Naar het vlees zijn
Het bedenken van het vlees
Aan de andere kant:
De wet van de Geest van het leven
Naar de Geest wandelen
Naar de Geest zijn
Het bedenken van de Geest

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende