U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Is Dezelfde ook altijd hetzelfde?

Hebreeën 13:8 Jezus Christus, gisteren en vandaag DEZELFDE en tot in de aionen.

Leert de Schrift nu dat Jezus Christus altijd hetzelfde is, gisteren, vandaag en tot in de aionen? Of om hetzelfde anders te zeggen: Leert de Schrift dat Jezus Christus zowel gisteren als vandaag als zelfs tot in de aionen telkens precies eender handelt, zich precies eender gedraagt, telkens precies eender overkomt?

We gaan op zoek naar dit Griekse persoonlijk voornaamwoord “autos”. We bekijken een paar voorbeelden uit het Nieuwe Testament.
Mattheüs 3:4 DEZELFDE (AUTOS) Johannes had…..
Efeziërs 4:10 Hij die neergedaald is, is
DEZELFDE (AUTOS) die ook opgevaren is boven alle hemelen, opdat hij het al compleet zou maken.
Hebreeën 1:12 U bent
DEZELFDE (AUTOS), en Uw jaren zullen niet ophouden.

Waarom plaats ik dat Griekse grondwoord (“Autos”) er telkens zo prominent bij? Omdat wanneer het in het Grieks “Auto” was geweest, dan had het nou juist wel over “Hetzelfde” gegaan. De Schrift is scherper dan een tweesnijdend zwaard!!!
Mattheüs 5:46 Doen de tollenaars niet HETZELFDE (AUTO)?
Mattheüs 27:44
HETZELFDE (AUTO) verweten Hem ook de moordenaars,
1 Corinthiërs 1:10 ik bid jullie, broeders, …, dat jullie allemaal
HETZELFDE (AUTO) spreken,

Jezus Christus is dus gisteren, vandaag en tot in de aionen DEZELFDE (AUTOS). Dat is dus de persoon, die altijd dezelfde persoon is. Jezus Christus is dus echter absoluut niet gisteren, vandaag en tot in de aionen HETZELFDE (AUTO). De consequentie, die door talrijke gelovigen getrokken wordt, dat Hij telkens dwars door alle huishoudingen van God heen exact eender handelt valt dus in het geheel niet uit deze prachtige uitspraak te concluderen.

Het is duidelijk dat het (“Autos”) puur alleen een voornaamwoord is, dat het doel heeft naar exact één en dezelfde persoon te verwijzen. Laten we het eens wat dichter bij huis halen en dan betrek ik het gebruik van dit woord voor het gemak maar eens op mezelf.

Het is een behoorlijke tijd terug en wel 1948. Er is een jongetje geboren in huize de Haan. Ze noemen hem Heine. Ze doen hem een luier om want hij heeft nogal de gewoonte om zomaar lukraak te plassen en te poepen. Ook zet dat Heintje een behoorlijke stem op als die honger heeft en soms ook als die dat niet heeft.
DEZELFDE Hein heeft een aantal jaren later al het één en ander opgestoken van het gebruik van de Nederlandse taal en hoeft niet meer HETZELFDE uit te halen om toch aan zijn trekken te komen. Ook heeft het kleine doch slimme Heintje de betekenis van het toilet door gekregen. Het was niet langer van HETZELFDE laken een luier met DEZELFDE Hein.
Op school was Hein weer jaren later een zeer gedweeë leerling. DEZELFDE Hein was vrijwel onzichtbaar en zeker niet hoorbaar. Hij deed zeker niet meer HETZELFDE als in zijn babyjaren, maar ook niet HETZELFDE als nog maar enkele jaren daarvoor. De babbelkous had zichzelf de mond gesnoerd.
In de tijd van de middelbare school had precies DEZELFDE Hein ineens een totaal andere identiteit aangenomen en liep hij mee in protestmarsen en liep politieke manifestaties en bijeenkomsten af. Hij was in de verste verte niet meer HETZELFDE als die jongen, die het liefst nergens opviel. In de klas voedde hij de leraar totdat er weer een heftige discussie was ontstaan.
DEZELFDE Hein draaide als een blad aan de boom om toen hij vlak voor zijn eindexamen de Heer had leren kennen. Het was nog altijd DEZELFDE Hein, maar hij was echt totaal in de verste verte niet meer HETZELFDE!

Vanzelfsprekend zou ik vanuit mijn levensloop nog heel wat meer kunnen opschrijven, maar je zult begrijpen dat mijn ontwikkeling hier slechts diende om een voorbeeld te geven van het totaal verschillende gebruik van die zo op elkaar lijkende voornaamwoorden. Het lijkt zelfs zoveel op elkaar dat de volkomen uit de lucht gegrepen conclusie dat Jezus Christus echt altijd en overal precies eender zal handelen behoorlijk vaste grond onder de voeten heeft gekregen binnen de christenheid. Zo´n belofte is er echter totaal niet.

De Heer die in de Evangeliën echt uitsluitend voor Zijn aardse volk Israël kwam, die heeft ook volledig overeenkomstig gehandeld. Hij is nog steeds dezelfde die nu als de opgewekte en verheerlijkte Heer in de rechterzij van Vader God vertoeft. Dat is de relatie zoals wij Hem kennen. Maar diezelfde Heer handelt nu niet hetzelfde als toen. Diezelfde Heer is echter wel degelijk gisteren en vandaag en tot in de aionen dezelfde Heer. Die Heer is Hij tot in de aionen, maar als Hij straks, na al die aionen, zichzelf ook zal onderwerpen aan Vader God, dan is die heerschappij voorbij.
1 Corinthe 15: 28 Wanneer het al aan Hem onderworpen zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan Hem, die het al aan Hem onderworpen heeft, opdat de God zij het al in al.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende