U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Mens Christus Jezus

Gisteren hoorde ik weer eens verkondigen dat onze Heer, Christus Jezus, nooit mens geweest is en dat nu dus ook zeker niet is. Paulus heeft het in de brief aan de Filippenzen namelijk over dat Hij uiterlijk op een mens leek. Hij leek dus alleen maar op een mens, maar was het dus vanzelfsprekend niet.

Ik heb dat eerder al eens horen langskomen en ik heb me er altijd over verbaasd. Het is me wel eens overkomen dat iemand buiten op straat zomaar spontaan op me af kwam en zei: “Nou zeg, jij lijkt sprekend op Hein de Haan!” Die persoon kon ik dan uitleggen dat de gelijkenis vanzelfsprekend is omdat ik Hein de Haan ben. Dus, omdat ik op Hein lijk houdt het nog helemaal niet in dat ik Hein niet zou zijn. Juist omdat ik hem wel ben zijn de trekken zo onmiskenbaar.

Maar inderdaad is het lijken op iemand of iets nog geen enkel bewijs dat je het ook daadwerkelijk bent. Nog begrijpelijker wordt deze aanname dat de Heer niet echt mens was als we de tekst in Filippi letterlijk uitpluizen. Wat staat er namelijk?
Filippenzen 2:7-8 Hij is de Mensen gelijk (letterlijk: “in beeld van mensen”) geworden en uiterlijk een Mens bevonden, (letterlijk: “in uiterlijke vorm als een mens”).

Hier wordt inderdaad over een beeld en een uiterlijke vorm geschreven. Waar Paulus hier dan over het mens zijn van de Heer schrijft dan gebruikt hij ook concreet dat woordje “als”, dat dus primair echt alleen maar een vergelijking aangeeft. Waarom gebruikt Paulus die woorden hier? Doet hij dat omdat Christus Jezus helemaal nooit mens geweest is of hanteert hij hier deze woorden om de weg van vernedering te tekenen, waarin de Heer onderworpen aan Vader God de weg naar de dood, de dood van het kruis, ging? Ik denk het laatste.

Maar hoe spreekt de Schrift over de mens Christus Jezus? Is Hij in de Schrift helemaal geen mens en heeft Zijn mens zijn dus ook helemaal geen inhoud?

1. Als de Heer geen mens was, dan hebben de mensen om Hem heen zich verschrikkelijk vergist in hun getuigenis.
Mattheüs 9:8 De scharen verheerlijkten God, die zo´n macht AAN DE MENSEN (in Jezus) gegeven had.
Markus 15:39
DEZE MENS was Gods Zoon!
Lukas 23:4 Ik vind geen schuld in
DEZE MENS.
Lukas 23:6 Hij vroeg of
DIE MENS een Galileeër was.
Lukas 23:14 Jullie hebben
DEZE MENS naar mij toe gebracht, …, ik heb in DEZE MENS geen schuld gevonden,
Lukas 23:47
DEZE MENS was rechtvaardig.
Johannes 4:29
EEN MENS, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
Johannes 9:11 Hij antwoordde:
EEN MENS, Jezus geheten, maakte slijk en bestreek mijn ogen,
Johannes 9:16 Sommigen uit de Farizeeën zeiden:
DEZE MENS is niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan EEN MENS, die een zondaar is, zulke tekenen doen?
Johannes 9:24 Geef God de eer; wij weten, dat
DEZE MENS een zondaar is.
Johannes 10:33 Omdat U, terwijl U
EEN MENS bent, Uzelf God maakt.
Johannes 11:47
DEZE MENS doet vele tekenen.
Johannes 18:14 Kajafas had de Joden aangeraden, dat het nuttig was, dat
EEN MENS voor het volk stierf.
Johannes 18:17 Ben jij ook niet van de discipelen van
DEZE MENS?
Johannes 18:29 Welke beschuldiging brengen jullie tegen
DEZE MENS?
Johannes 19:5 Ziet,
de Mens!
Handelingen 5:28 Jullie willen het bloed van
DEZE MENS over ons brengen.

2. Moeten we nou ook aannemen dat het getuigenis van de profetieën over dit punt niet deugt?
Jesaja 9: 6 EEN KIND is ons geboren,
Jesaja 53:3 Hij was veracht, en de onwaardigste
ONDER DE MENSEN, EEN MAN van smarten,

3. Is het getuigenis van de Heer zelf op dit punt waardeloos?
Johannes 8:40 Nu zoeken jullie Mij te doden, EEN MENS, Die jullie de waarheid gesproken heb, die Ik van God gehoord heb.

4. Hoe moeten we dan Paulus getuigenis over Gods genadewerk door de Mens Jezus Christus dan verstaan?
Romeinen 5:15 Veel meer is de genade van God, en de gave door de genade, die daar is van EEN MENS Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
1 Corinthe 15:21 Want dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door
EEN MENS (Jezus)
1 Corinthiërs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards;
DE TWEEDE MENS is de Heer uit de Hemel.
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen,
DE MENS Christus Jezus;

Met Paulus getuigenis in Filippensen over de weg van vernedering van onze Heer zouden we enkel en alleen nog maar zien dat Hij in Zijn menswording een uiterlijke gestalte alsof Hij mens was had aangenomen.
Als we het overgrote merendeel van het menselijk getuigenis bekijken over het Mens zijn van onze Heer, dan zouden we dat zo aan de kant kunnen schuiven omdat hun geestelijk inzicht nou ook niet je van het was. Sommigen zagen de Heer zelfs aan voor een zondaar.

Nee, tot nu toe hebben we dus geen enkele solide grondslag om over de Heer te denken als over een Mens. Het getuigenis van de profetieën wordt echter al een lastig punt. Welke overtuiging iemand ook heeft, de basis is toch dat we geloven dat dit God geademd is? God is de grote Inspirator van dit getuigenis dat de Heer een Kind en een Man was. Maar ja, ik kan me indenken dat hieronder uit te komen is. Er staat niet dat het een mensenkind is en ook niet dat het een menselijke man is.

Wat moeten we echter aan met de Heer zelf, die Zichzelf een Mens noemt? Dat valt uit de grondtekst niet weg te werken. We kunnen ook niet zeggen dat dit een slip of the tongue is. Dan verklaren we net als die godsdienstige elite in Jezus tijd Hem tot een zondaar. Nee, volgens mij is hier niet onderuit te komen. Blijkbaar beschouwde de Heer Zichzelf een Mens.

Het allersterkste punt vind ik echter hoe Paulus laat zien dat het Mens zijn van Christus Jezus zelfs een essentieel onderdeel vormt van het verzoeningswerk dat Hij hier op aarde is komen doen. Vandaar dat ik over dit punt toch even de puntjes op de I dacht te moeten zetten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende