U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Angst voor geesten

Ik kreeg een vraag over angst voor geesten. Ik denk dat dit bij heel veel mensen, en ook zeker onder gelovigen, voorkomt. Het is vaak een onbespreekbaar onderwerp omdat we er met zo´n angst niet erg nuchter en ook niet zo geestelijk uitkomen. Daarom wil ik het toch eens aankaarten.

Ik vind dit een echt pittige vraag. Niet omdat het Bijbelse antwoord zo moeilijk zou zijn, maar omdat angsten altijd plaatsvinden in het ongedefinieerde. Ik ken het zelf ook. Niet als iets wat telkens opspeelt, maar wel als iets wat me plotseling kan overvallen. Het hoort in mijn beleving bij die nachtelijke ervaringen als je eigenlijk al in een soort slaapstand staat. Heel nuchter kan ik me altijd op de werkelijkheid van onze positie in Christus richten. In die half om half slaapstand, dan is de bewuste controle over je denken er eigenlijk niet en dan wil de angst voor het onbestemde je soms overweldigen.

Ik geloof in een geestenwereld. Ik zal zo even in het kort ingaan op die wereld, maar waar je vaak mee geconfronteerd wordt als je in die half om half slaapstand zit, dat is een verkeerde interpretatie van geluiden en indrukken in een redelijk donkere omgeving. Dan is even echt wakker worden meestal al meer dan genoeg. Als dat onbestemde mij in mijn slaapstand overvalt, dan ga ik dan ook mijn bed uit en drink ik wat om echt bewust uit die slaapstand te komen. Dat is voldoende als het om die verkeerde interpretatie gaat. Maar wat ook weer mogelijk is, dat is dat ik dan weer gewoon het normale denken mijn emoties kan laten overheersen. Maar dan is de vraag: “Wat is voor mij het normale denken?”

Colossenzen 2:15 Christus heeft de overheden en gezaghebbers ontwapend en openlijk ten toon gesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.
Die geestelijke machten zijn dus geen overleden mensen, maar geestelijke overheden en gezaghebbers. Engelen, demonen, boze geesten e.d. Op het kruis zijn ze echter door Christus ontwapend en Hij heeft over hen getriomfeerd. Hij heeft ze zelfs openlijk ten toon gesteld. Het zijn dus overwonnen grootheden. Hoe onze emoties ons wellicht ook voor de gek mogen houden met angst voor die machten. Ze zijn overwonnen.

Wat is onze positie nu?
Colossenzen 3:3 Jij bent gestorven en jouw leven is met Christus verborgen in God.
Ons leven is dus in Christus. Op zich al een geweldig verstopplekje bij de Overwinnaar. Maar met Christus zijn we ook nog eens verborgen in God. Daar kan geen enkele geestelijke macht bij komen. Ja meer nog. Onze plek is in de rechterzij van God, nou juist de plaats van opperste heerschappij. Niet die geestelijke machten hebben heerschappij over ons, maar wij hebben heerschappij over die geestelijke machten.

Efeziërs 3:10 Nu wordt aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God door de gemeente bekend gemaakt,
God heeft ook een grandioze boodschap van overwinning en redding aan diezelfde geestelijke machten en overheden. God zet nou juist ons in om die geestelijke machten met dat goede nieuws te bereiken. Wat God dus werkt in onze relatie tot die geestelijke machten is dus geen partijtje angst, maar een blijdschap over die boodschap van liefde en genade, ook voor die machten en krachten. Ook hen bereikt God en nou juist ons gebruikt God daarvoor.

Dit bovenstaande is wat ik als Bijbelse waarheid ken en wat ik dus weet. Maar in die half om half slaaptoestand lijk ik soms helemaal de werkelijkheid vergeten te zijn en dan komen primaire gevoelens naar boven en dan is er weer angst. Vandaar dat ik dan even de tijd neem om echt wakker te worden om daarna weer in alle rust (dankzij de werkelijkheid, die ik mag kennen) mijn bed in te stappen en te gaan slapen.

Het bovenstaande is niet zozeer een medicijn, maar meer hoe ik ermee omga.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende