U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Kan God wel gewoon naar zonde kijken?

De theologische gedachte dat God de zonde gewoonweg niet kan aanzien kwam in de vorige vraag al aan de orde. Hier citeer ik het nog eens:
“God is zo heilig dat Hij niets van dat alles (alle zonde) kon aanzien.”

“Nee”, zeggen sommigen dan heel resoluut, “dat kan God ook echt niet! Kijk maar naar deze tekst:”
Met de volgende Bijbeltekst kwamen ze dus aanzetten:
Habakuk 1: 13 Uw ogen (van Yahweh) zijn te rein dan dat U het kwaad zou zien.
Nou, kijk eens! Dat is toch een sterk argument! Gods ogen zijn zo rein. Die kijken echt niet zomaar naar het kwaad. Dat kan gewoon niet!

Christus Jezus was toch de afdruk van Gods wezen? Is het dan op zijn minst niet vreemd dat Hij juist voor dat kwaad, voor die zonde naar deze wereld kwam? Hij keek niet alleen naar die mensen, die vastgelopen waren in hun zonde. Hij zocht ze juist op. Hij rende naar ze toe. Hij ging met ze om. Hij zag wat zonde met de mens deed en doet en kwam nou juist om die mens daarvan te bevrijden. Het was voor Hem niet een juridische overtreding, waar die mens voor altijd om gefolterd diende te worden.

De theologische kerkleer maakt hier een heel vreemde bocht. Men kan dat blijkbaar nog wel hebben van Jezus, ook al noemt men die Jezus dan wel ten onrechte God de Zoon, maar van God de Vader mag zoiets absoluut niet gezegd worden want Hij is te rein dan dat Hij het kwaad zou zien. Dus, men stelt Jezus, hoewel Hij volgens hun leer God zou zijn, op een lager rein niveau dan God de Vader? Gelijktijdig zit in deze leerkronkel ook het oordeel dat Christus Jezus blijkbaar sterker is dan God de Vader. Voor God de Vader is zonde blijkbaar iets dergelijks als dat Kryptoniet voor Superman is. Maar Christus kwam en heeft de zonde eens voor altijd weggenomen!
Johannes 1:29 Zie het Lam Gods, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
Het Lam Gods was het beeld van Vader God. Die tegenstrijdigheid in het wel of niet kunnen zien van de zonde in deze theologische kerkleer is dus volslagen idioot.

Habakuk 1: 13 Uw ogen (van Yahweh) zijn te rein dan dat U het kwaad zou zien.
Maar deze tekst dan?

De profeet Habakuk werd hier geconfronteerd met het feit dat Israël onder een schrikbewind een behoorlijk potje te lijden had. Hij kon daar geen garen van spinnen. Hij begreep daar niks van. Dus schreeuwde hij tot God:
Habakuk 1: 13 Uw ogen (van Yahweh) zijn te rein dan dat U het kwaad zou zien, dit onrecht kunt U niet aanschouwen; hoe kunt U blijven kijken naar die trouweloze mensen? Hoe kunt U blijven zwijgen, als de goddeloze mensen hen verslinden, die veel rechtvaardiger zijn?
Heb je nu al door hoe men zo´n uitgewipt stukje Bijbeltekst heel makkelijk kan laten buikspreken? Dit gehele gedeelte komt gelijk al heel anders over. Habakuk heeft hier op prachtige manier zijn eigen verbijstering over de situatie op papier gezet.

Dus:
God sprak hier niet door Habakuk dat Hij geen omgang met zonde kon hebben. Habakuk geeft in het gebed hier lucht aan zijn eigen pijn en verwarring. Waarom?

Eigenlijk heel simpel. Gods handelen paste niet in het theologisch denkkader van Habakuk. Hij was er zelf echt helemaal van overtuigd dat Gods ogen te rein waren om de zonde en het kwaad te kunnen zien. We herkennen dit idee wel al maar toch maar even de vraag: Hoe kwam hij nou op zo´n idee? Nou, weet je nog dat Adam zich voor God verschool nadat hij van de boom van de kennis van goed en kwaad had gegeten? Tja, Adam was er zeker van: “God kan dit kwaad van mij niet aanzien!” Een misser natuurlijk want God zocht hem juist op. Maar dat stomme idee is wel blijven hangen. Het was nu hier bij Habakuk een soort godsdienstige traditie geworden, waar je toch zeker niet tegenin gaat?

Met deze traditie was in de tijd van Habakuk al het licht uitgegaan, maar in onze tegenwoordige evangelische tijd lijkt deze vrome traditie, die God veel te rein beschouwt dan dat Hij het kwaad zou kunnen zien, nog volop heersend te zijn.

Hoe ging God in de tijd van Habakuk met die trouweloze mensen om? Wende Hij Zijn blik af. “Als wij ontrouw zijn, Hij blijft trouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen.” Nee, Hij bleef hen zoeken. Hoe ging God met die goddeloze mensen om die hen, die zich veel rechtvaardiger voelden, verslonden? God bleef zwijgen. Hij oordeelde niet. Oh, daar kon Habakuk zich toch zo verschrikkelijk over opwinden!!!! Oh, daar kunnen velen in de evangelische wereld zich toch zo verschrikkelijk over opwinden!!!!!

God is Liefde, ongeacht wat wij ermee doen. God handelde niet zoals Habakuk dat wel had verwacht. Gods handelen was puur genade. Wat is het geweldig dat God vaak niet zo handelt als dat wij vinden dat Hij zou moeten handelen. Zijn hele wezen is Liefde. Dat is dus ook wat Hij doet! Natuurlijk kan God zonde aanzien. Daardoor heeft Hij in Zijn Zoon ook gehandeld zoals Hij gehandeld heeft en de zonde is weggenomen.

God kijkt nu……. En wie valt in Zijn blikveld en wie valt daarbuiten? Alles en iedereen valt in Zijn blikveld want Zijn plan is op allen gericht. Zijn liefde en genade overwint alles!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende