U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verschil tussen het geloof "IN" en "VAN".

Wat is het verschil tussen het geloof “IN” en het geloof “VAN”?

Beide zaken kom je bij elkaar tegen in één Bijbeltekst.
Galaten 2:16 Wij weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof “VAN” Jezus Christus, zo hebben wij ook “IN” Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden vanuit het geloof “VAN” Christus, en niet uit de werken van de wet;

Hier heb je dus eerst het geloof van Jezus Christus, dus niet ons geloof, maar die van de Heer. Daarna krijg je ons geloof in die Heer als het logische gevolg van dat geloof van Jezus Christus. Daarna legt Paulus nog eens de nadruk erop dat wij dus gerechtvaardigd zijn, niet vanuit ons geloof in de Heer, maar vanuit het geloof van Christus. Er is namelijk geen enkel sprake van wat voor werk van onze kant dan ook.

Wat staat er in het Grieks in die eerste vermelding van het geloof?
“dia pisteos iEsou christou”
Daar staat dus letterlijk: “Dwars door geloof Jezus Christus”.
De vervoeging is in de tweede naamval. Het is precies eender als wanneer wij zeggen “Dwars door Jezus Christus geloof”. Het makkelijkste is dat te verstaan door het weer te geven als: “Dwars door het geloof van Jezus Christus”.

Wat staat er in het Grieks in die tweede vermelding van het geloof?
“heMeis eis christon iEsoun apisteusamen”.
Daar staat letterlijk: “Wij tot in Christus Jezus geloven”.
Het draait hier juist helemaal om het werkwoord “geloven” als een handeling van ons dat een richting aangeeft. Door het geloven ontstaat een beweging tot in Christus Jezus. Dit wordt hier genoemd als een resultaat van het eerder genoemde geloof “VAN” Jezus Christus. We ontvangen dus een geloof, dat ons tot in Christus Jezus plaatst.

Wat staat er in het Grieks in die derde vermelding van het geloof?
“ek pisteos christou”.
Daar staat letterlijk: “Vanuit geloof Christus”.
Opnieuw is hier, net als bij die eerste vermelding, sprake van de tweede naamval. Je kan dus weer vertalen als: “Vanuit Christus geloof”. Opnieuw is dat makkelijker te verstaan als we het weergeven met: “Vanuit het geloof van Christus”.

Onze rechtvaardiging is dus tot stand gebracht dwars door het geloof van Jezus Christus en komt dus voort vanuit het geloof van Christus. Dus door niets en niemand anders. Het resultaat daarvan is dan dat wij nu tot in Christus Jezus geloven. Het geloof is ons dus geschonken en dat heeft ons tot in Christus Jezus gebracht. Wie zou nog een betere positie wensen?

Nog even het verschil tussen het geloof “VAN” en het geloof “IN”.
Het “geloof van” geeft dus het werk van rechtvaardiging aan dat Christus Jezus tot stand heeft gebracht.
Het “geloof in” geeft dus het resultaat aan, dat onze positie nu dankzij het geloof dat wij ontvangen hebben in Christus Jezus is. Niet meer en niet minder.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende