U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat betekent de uitdrukking "Een Gruwel Voor God"?

“Wow!!! Dat is gruwelijk vet zeg!”
Die kreet kent, denk ik, tegenwoordig iedereen wel. “Gruwelijk” als modewoord in totaal tegengestelde betekenis. Dat bekt blijkbaar lekker. Iedereen weet eigenlijk wel dat dit niet de echte inhoud van het woord “Gruwel” is. In ons eigen christendom is het woord “Gruwel” echter ook een totaal eigen weg gegaan, namelijk de weg om jezelf superieur te voelen boven andere mensen (hoogmoed), namelijk de weg van veroordeling, van discriminatie. Laten we dit gedrag maar gelijk duidelijk benoemen: Het gaat om de achterstelling van de homofile en lesbische medemens.

Hoe kan je nou een Bijbels gegeven misbruiken om een ander mens in een minderwaardige hoek te plaatsen? Dat gebeurt meestal wanneer je bij voorbaat al een eigen idee hebt en dan een uitdrukking in Gods Woord tegenkomt, die je niet op inhoud gaat onderzoeken en waarbij je ook niet de context gaat opzoeken. Over welke misbruikte, uit zijn verband gerukte, teksten gaat het dan?

Is de homo of lesbische een gruwel?
Leviticus 18:22 Je zal niet bij een jongen liggen als bij een vrouw; want dit is een gruwel.
Leviticus 20:13 Als iemand bij een jongen ligt, als bij een vrouw, dan hebben beiden een gruwel gepleegd.

Waarom draagt deze omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht hier de omschrijving: Gruwel?
Leviticus 18:19 Je zal je niet tot de vrouw begeven, terwijl zij haar krankheid heeft, in hare onreinheid,
Dit is een andere gruwel uit hetzelfde hoofdstuk. Hier is de maandelijkse ongesteldheid van de vrouw een gruwel. Waarom? Omdat het in de wet als een onreinheid wordt beschouwd. Dat staat er letterlijk.

Ik kan me voorstellen dat je tegenwerpt dat hier helemaal niet staat dat deze maandelijkse ongesteldheid van de vrouw een gruwel is. Nee, dat staat een aantal verzen verder (in context lezen).
Leviticus 18:27 Al deze gruwelen hebben de lieden van dit land gedaan, die vóór jullie waren,
Leviticus 18:29 Wie al deze gruwelen doen,
Dat wijst inderdaad terug naar die omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht, maar net zo sterk naar die vrouw met haar maandelijkse ongesteldheid. Vreemd eigenlijk dat er geen stuk te vinden is die vrouwen met hun maandelijkse ongesteldheid veroordelen of discrimineren terwijl het zo duidelijk in dit hoofdstuk in één adem genoemd wordt. Ik ben zelfs nog niet een uitleg van een man tegengekomen die hier een aanleiding in ziet om zich superieur te voelen boven zo´n vrouw. Nee, zulke vrouwen worden niet door de mannen uitleggers afgeschoten omdat ze maandelijks ongesteld zijn.

De opsomming hier van het feit dat de vrouw met maandelijkse ongesteldheid een gruwel van God is, terwijl ze er toch eigenlijk niks aan kan doen, zo zit ze als vrouw nou eenmaal in elkaar, geeft overduidelijk aan dat dit hele hoofdstuk helemaal niet bedoeld is ter veroordeling of discriminatie. Het is omdat in de wet deze zaken als onreinheid gezien worden.

Zijn eveneens bepaalde dieren een gruwel?
Deuteronomium 14:3 Jullie zullen niets eten, dat een gruwel is.
Welke dieren zijn dan een gruwel?
Deuteronomium 14:7-19 Je zal niet eten wat herkauwt en geen gespleten klauwen heeft: de kameel, de haas en het konijn, die wel herkauwen, maar nochtans geen gespleten klauwen hebben, zij zullen onrein voor jou zijn; en het zwijn, want het heeft wel gespleten klauwen, maar herkauwt niet, zal ook onrein voor jou zijn; van hun vlees zal je niet eten, en hun aas zal je niet aanraken. ………. deze vogels mag je niet eten; de arend, de havik, de meeuw, de duiker, de ekster en de gier, naar hunne soorten; en alle raven, naar hunne soorten; de struis, de nachtuil, de koekoek, en de sperwer, naar hunne soorten; de steenuil, de oehoe, de vleermuis, de roerdomp, de reiger, de zwaan, de ooievaar, de wouw, naar hun soorten, de hop en de zwaluw. En alle vogels die kruipen, zullen onrein voor jou zijn,

Tja, al die beesten zijn een gruwel voor God. Dus zullen we ze maar allemaal afschieten? Nee, er zit geen greintje veroordeling in deze wetgeving over dieren, die een gruwel zijn. Het ging erom dat ze in die tijd onrein waren.

Maak ik nu een eigenmachtige indeling door te zeggen dat er dus duidelijk iets in Gods Woord staat dat nu niet meer geldt? Dat zou inderdaad het geval zijn als Gods Woord daar zelf geen grond voor gaf.
Handelingen 10:28 God heeft mij getoond geen mens onheilig of onrein te noemen.
Wat had Petrus hier gezien? Al die dieren, die in de wetgeving gruwelen van God genoemd worden. Ze werden zo genoemd omdat ze onrein waren. Maar dat is nu voor al die dieren verleden tijd. De les die Petrus er echter uit trekt is niet dat het om die dieren gaat. Het gaat om de mensen. God noemt nu geen enkel mens meer onrein. Dat betekent dat als wij bepaalde personen nu nog een gruwel noemen, we regelrecht tegen Gods Woord ingaan.

De wetgeving onder het Oude Verbond betreffende gruwelen voor God ging extreem ver. Wat is het namelijk geweldig als jij en je partner noodgedwongen uit elkaar zijn gegaan, maar je hebt een weg gevonden om je weer met elkaar te verzoenen. Je herstelt dus die oude relatie. Prachtig! Wat blijkt in de wetgeving? Dat is een gruwel voor God!
Deuteronomium 24: 1 Als nou iemand met een vrouw trouwt, en zij vindt geen genade in zijn ogen vanwege iets schandelijks, dan zal hij een scheidbrief schrijven en haar die in handen geven, en haar uit zijn huis laten gaan. Als zij dan uit zijn huis gegaan is, en heengaat en de vrouw van een ander wordt, en deze andere man ook afkerig van haar wordt, en een scheidbrief schrijft en haar die in handen geeft, en haar uit zijn huis laat gaan, of als die andere man sterft, die haar tot vrouw genomen had: dan mag haar eerste man, die haar uitgestoten heeft, haar niet weer terugnemen, zodat ze weet zijn vrouw wordt, omdat ze nou eenmaal verontreinigd is, want dat is een gruwel voor Yahweh;

Wow! Onvoorstelbaar! Ik zou dit een prachtig happy end noemen. Nee, staat er in de wetgeving, dit is een gruwel voor God. Als we de betekenis van “Gruwel” invullen zoals men dat discriminerend ook bij mensen van hetzelfde geslacht doet, dan is die liefde tussen dit stel, dat eindelijk weer herenigd is, afgrijselijk slecht en moet met hand en tand bestreden worden. Nee, het gaat nog steeds om die verontreiniging hè? Onreinheid, die dus door God zelf is opgeheven, hè? Denk aan die duidelijke les, die Petrus ontving: “GEEN MENS ONREIN”. Maar er zit een heel aparte, verrassende, twist aan dit hele verhaal.

Wat is het bijzonder rijke aan deze geschiedenis van die vrouw, die een scheidbrief ontvangen heeft en nu toch weer herenigd is met haar man? Dat is dat God zelf Israël een scheidbrief in de hand gedrukt heeft. God is zelf gescheiden van Israël.
Jesaja 50:1 Yahweh zegt: Waar is de scheidbrief van jullie moeder, waarmee Ik haar heb weggezonden? …., jullie moeder is vanwege jullie overtredingen weggezonden.

God is gescheiden. Wat heeft Zijn vrouw ondertussen gedaan? Ondanks dat God, de Man, hartstikke veel van Zijn vrouw, Israël, is blijven houden, is zij andere mannen (afgoden) achterna gelopen.
Hosea 3:1 Yahweh bemint de kinderen van Israël, maar zij zien om naar andere goden,

Op grond van onze eigen misleidende invulling van die term “Gruwel voor God” zouden we nu zo kunnen oordelen dat een relatie tussen God en Israël nu helemaal verkeken is. Dat zouden we moeten constateren als inderdaad “Gruwel” die veroordelende, discriminerende invulling zou hebben, die wij er in gelegd hebben bij ons oordeel over mensen van hetzelfde geslacht. Maar God zelf gaat profetisch radicaal bewijzen dat die wettische manier van lezen niets met Zijn manier van denken te maken heeft. God zelf is namelijk die Man, die deze gruwel voor God zal begaan.
Hosea 14:6-9 Ik (Yahweh) zal voor Israël als een dauw zijn, dat hij zal bloeien gelijk een lelie en zijn wortels zal uitslaan als de Libanon; en zijn takken zullen zich uitspreiden, dat hij zo schoon zal zijn als een olijfboom en hij zal zo een goede geur geven als de Libanon; en zij zullen weer onder zijn schaduw zitten; met koren zullen zij zich voeden en bloeien als een wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van de Libanon. Efraïm, wat heb Ik nog te maken met die afgoden (andere mannen)? Ik zal hem verhoren en geleiden, Ik zal zijn als een groenende dennenboom; door Mij wordt er steeds vrucht aan jullie gevonden.

Wow! Wat een feest van genade! Tja, die genade van God staat altijd zo intens radicaal tegenover die wettische, veroordelende kijk naar anderen en ook op Gods Woord zelf, waar wij als natuurlijke mensen zo op gefocust zijn. Dat wettische is weggenomen. Er blijft alleen nog genade over. Ook genade van deze gescheiden Man (God) voor Zijn vrouw (Israël), die met allerlei andere mannen gerotzooid heeft. Genade heerst!

Ik zou nog op van alles en nog wat kunnen ingaan, zoals bijvoorbeeld het dragen van kleding van tweeërlei stof, wat ook een gruwel genoemd wordt. Iedereen draagt tegenwoordig kleding, die vaak uit twee verschillende grondstoffen bestaat. Allemaal afschieten dus? Nee, natuurlijk niet. We hebben nu inmiddels wel al door dat het een kwestie is van de manier waarop we lezen. Als we wettisch, discriminerend en veroordelend lezen, dan kunnen we voor al onze superioriteit genoeg Bijbelteksten bij elkaar verzamelen. Als we gewoon de tekst letterlijk onderzoeken en in zijn eigen context plaatsen, dan kan het niet anders dan dat we bij Gods overvloeiende rijkdommen van genade uitkomen. Ik hoop dat je dat mee ontdekt hebt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende