U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hoe staat het met IsraŽl?

De huidige staat Israël is een menselijke, eigenwillige opstand tegen God, dat uitloopt op de Antichrist! Is er dan geen genade voor dit volk? Juist wel! Tegenover het eigen werk nu staat Gods werk in de Dag des Heeren, wanneer heel Israël gered zal worden.

Wat vinden we momenteel terug in het Midden Oosten als autonome staat, die zich Israël noemt? Zijn dat de in de enig ware God gelovende 12 stammen van Israël, die door God zelf vanuit de ballingschap onder de volkeren teruggebracht zijn naar hun thuisland? Nee!

Na de geschiedenissen in het boek Handelingen is met name bij de val van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus Gods profetisch handelen met Zijn aardse volk Israël stilgezet. God is nu bezig Zijn hemelse gemeente, het lichaam van Christus, te vormen als een verborgenheid in deze wereld. Deze gemeente bestaat uit gewezen Joden en gewezen heidenen, die tezamen het Samen-Lichaam vormen, waarvan Christus het Hoofd is.

Israël zelf is in onze huidige tijd na Handelingen één volk onder de volkeren geworden. Zij zijn in de verstrooiing terecht gekomen, verstrooid onder alle heidenvolkeren. De verstrooiing van Israël. Daar maken ze nu nog altijd deel van uit.
Lukas 21: 24 Zij zullen als gevangenen weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal door de volken vertrapt worden, totdat de tijden van de volken vervuld zullen zijn.
Romeinen 11:25 Voor een deel is er over Israël verharding gekomen, totdat de volheid van de volken zal zijn ingegaan;
Die tijden van de volkeren zijn nog altijd niet beëindigd. Het feit dat het zionisme onder de bescherming van de volkeren een eigenwillige staat Israël heeft gesticht bevestigt zelfs juist het feit dat we nog in die tijd van de volkeren leven.

Heeft Israël dan afgedaan, zoals nogal veel uitleggers uit streng reformatorische hoek verklaren? Absoluut niet.
2 Timotheüs 2:13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen.
God zal zichzelf absoluut nooit verloochenen, ook niet naar zijn echtgenote toe (Zijn vrouw Israël). Alleen zal het altijd volledig het werk van de Heer zelf zijn. Nooit kan er ook maar iets aan eigen werk inzitten. Evenals God in genade naar ons (als Lichaam van Christus) toe werkt, zo is Gods handelen naar Zijn vrouw precies eender in genade en genade alleen! Het is niet Zijn vrouw, die zich kapot ploetert voor haar Echtgenoot! Zo lijkt het momenteel een beetje bij wat we in het Midden Oosten zien als die staat Israël. Maar dat is niet Gods weg.

God zal straks ingrijpen bij Israël. Dat ingrijpen begint altijd eerst met een geestelijk herstel. Net als bij ons en net als bij Paulus is dat geestelijk herstel niet een keuze die mensen zelf maken, maar een ingrijpen van God. Na dat geestelijk herstel komt dan ook de zegen van het geografische en landelijk herstel.
Ezechiël 36: 33-36 Adonai Yahweh zegt: Op het moment dat Ik jullie reinigen zal van al jullie zonden, dan zal Ik de steden weer bezetten en de woeste plaatsen zullen weer bebouwd worden; het verwoeste land zal weer geploegd worden, in plaats dat het verwoest was, voor het oog van iedereen, die er doortrekt. Die zullen dan zeggen: Dit land was verwoest en nu is het als een lusthof; en deze steden waren vernield, eenzaam en verwoest, en staan nu vast gebouwd. En de overgebleven volken rondom jullie zullen het merken, dat Ik Yahweh ben, die opbouw wat vernield, en beplant wat verwoest was; Ik, Yahweh, zeg het en zal het ook doen.

Zo perfect hersteld als dat Ezechiël het hier omschrijft is Israël tot op de dag van vandaag nog nooit geweest. Je kan deze omschrijving dan ook totaal niet op het plaatje van Israël plakken zoals die dankzij het zionisme vanaf 1948 op de kaart staat. Niemand van de omliggende volkeren in onze tijd komt tot de stellige overtuiging dat dit nou een kenmerkend werk van Yahweh is. Nee, we zien (ik zou haast zeggen) vanzelfsprekend de tegenovergestelde reactie bij de omliggende volkeren. Waarom? Omdat het niet Yahweh is die dit werkt, maar de mens onder de noemer van het zionisme.

Gods werk begint met een geestelijk herstel, waar tot op de dag van vandaag in Israël zelfs nog geen begin van te ontdekken is. Maar er is nog iets in die omschrijving in Ezechiël 36, dat we niet op deze tijd zouden kunnen plakken. Het onnoemelijk verwoeste land, waar God ingrijpt! Israël ziet er momenteel beslist niet zo verwoest uit. Nee, inderdaad, dat gaat nog komen. Hadden we daar al niet iets over gelezen?
Lukas 21: 24 Jeruzalem zal door de volken vertrapt worden, totdat de tijden van de volken vervuld zullen zijn.
Jeruzalem gaat er nog helemaal aan.

Ik heb inmiddels al duidelijk aangegeven dat de staat Israël, zoals wij die kennen vanaf 1948 als het resultaat van het zionisme, niet het resultaat is van de beloften van God. Toch heeft ook dit Israël wel een plek in de eindtijdprofetieën. Ik omschrijf het als de decorstukken, die worden klaar gezet om het spel van de eindtijd te kunnen spelen. Er moet namelijk wel een staat Israël zijn voor de namaak Messias, die door het volk verwelkomt zal worden, de Antichrist. Er moet namelijk wel een tempel in Jeruzalem staan waar deze valse Messias zich zal laten vereren als God.
2 Thessalonica 2: 3-4 Die dag komt niet, als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij gaat zitten in de tempel van God en zichzelf vertoont, dat hij God is.

De huidige staat Israël wordt dus het decor voor opstand tegen God, zoals eigen werk altijd al feitelijk opstand tegen God is, hoe vroom en godsdienstig wellicht ook. Is Gods Woord er dan onduidelijk over wanneer God dan wel weer de draad met Zijn aardse volk opneemt? Nou nee.
Jesaja 11: 11 Yahweh zal op die dag nog eens Zijn hand opheffen om zich het overschot van Zijn volk te verwerven, wat er van over is in Assyrie en Egypte, Pathros en Ethiopie, Elam en Sjinear, Hamath en de kustlanden.

Op die dag zal het gebeuren. Laat dat nou juist de algemene uitdrukking in de profetische Schriften zijn om de Dag van Yahweh, of zoals het beter bekend is “de Dag des Heeren” aan te wijzen. Israël wordt hier door God uit al die volkeren rondom de Middelandse Zee gevist. Dat is telkens het plaatje wat in de Bijbel vrijwel de hele wereld is. Ikzelf vermoed dat ik n.a.v. hiervan ook rustig kan stellen dat het in de eindtijd dus niet langer meer om bijvoorbeeld Amerika, West Europa en bijvoorbeeld China gaat als de grootmachten. Ik heb zo´n idee dat wij dus als mogendheden in die dag des Heeren niets meer in de melk te brokkelen hebben. Tja, wij westerlingen zullen klaar moeten komen met onze hoogmoedige kijk op de wereldproblematiek. We stellen straks niks meer voor.

Jesaja 11: 11 Yahweh zal op die dag nog eens Zijn hand opheffen om zich het overschot van Zijn volk te verwerven, wat er van over is in Assyrie en Egypte, Pathros en Ethiopie, Elam en Sjinear, Hamath en de kustlanden.
Jazeker, Yahweh zal nog eens Zijn hand opheffen. Dat wijst er dus op dat er ook een eerste keer was dat Yahweh Zijn hand ophief. Dat was de keer dat het hele volk uit Egypte geleid werd naar het beloofde land. “HET HELE VOLK!” Dat betekent alle twaalf stammen en daarbij geen persoon uitgezonderd. Dat is heel iets anders dan die enkeling die dankzij het eigen werk van het zionisme nu uit enkele van die volkeren gekomen is. In de dag des Heeren is er dus een definitieve exodus van het gehele volk naar het beloofde land. Wat een herstel!
Romeinen 11:26 En zo wordt heel Israël gered;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende