U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Uit Wie, door Wie en tot Wie zijn echt alle dingen

Volgens mij is dat uitsluitend Vader God. God heeft een plan met al die dingen. In Wie en door Wie brengt Vader God dit tot stand? Dat is volgens mij in de Zoon van God, Christus Jezus.

Vader God heeft alles tot stand gebracht.
Spreuken 16:4 Yahweh heeft alles gewrocht om aan Zijn doel te beantwoorden,

Vanuit Vader God, dwars door Vader God en tot in Vader God zijn alle dingen.
Romeinen 11:36 Vanuit Hem (De God, wiens oordelen en wegen onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk zijn vers 33), en dwars door Hem, en tot in Hem zijn alle dingen. Hem zij eer tot in de aionen! Amen.
Efeziërs 4:6 Eén God en Vader van allen die is boven allen en dwars door allen en rustend in jullie allen.

Alle dingen zijn om Vader God en dwars door Vader God.
Hebreeën 2:10 Het betaamde Hem (Vader God), om wie alle dingen zijn en dwars door wie alle dingen zijn, dat Hij, vele zonen tot heerlijkheid leidende, de Overste Leidsman van hun redding (Christus Jezus) door lijden zou volmaken.

Vader God heeft alles rustend in en tot in Christus Jezus geschapen.
Colossenzen 1:16-17 Rustend in Hem (Christus Jezus, de eerstgeborene van de hele schepping vers 15) is alles geschapen wat in de hemel en op de aarde is, het zienlijke en onzienlijke, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: het is alles dwars door Hem (Christus Jezus) en tot in Hem (Christus Jezus) geschapen. En Hij (Christus Jezus) is vóór alle dingen en alle dingen bestaan samen rustend in Hem.

Opnieuw is het uitsluitend Vader God vanuit Wie en tot in Wie alle dingen zijn. Daarnaast heb je Jezus Christus dwars door Wie dan al die dingen zijn.
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit wie alle dingen zijn, en wij tot in Hem; en één Heer, Jezus Christus, dwars door wie alle dingen zijn, en wij dwars door Hem.

In denk dus dat het Woord van God heel nauwgezet dit onderscheidt. Alles komt vanuit God om uiteindelijk alles tot in God te brengen. De laatste die daarin zich in die gelederen aansluit is de Zoon.
1 Corinthiërs 15:28 Wanneer alle dingen aan God onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan Hem, die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Als de Zoon zich dus zal onderwerpen, dat zal dus alles wat vanuit Vader God is ook daadwerkelijk tot in Vader God zijn gebracht. Voor de uitwerking gebruikt Vader God dus de Zoon door Wie en rustend in Wie dit alles bewerkt wordt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende