U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hoe zit het met Gods humor?

We vergeten heel makkelijk dat alles wat God werkt voortkomt uit liefde. God is liefde. Dat is Zijn wezen. Humor, spot, sarcasme, satire en overdrijving is de spiegel die God altijd vanuit liefde hanteert om ons aan onszelf te laten ontdekken, waardoor er zicht komt op genade alleen.
Efeze 4: 15 We houden de waarheid vast in liefde,

God zelf spot en lacht:
Psalm 2: 4 Die in de hemel woont, lacht; Yahweh spot met hen,
Psalm 37: 13 Yahweh lacht om hem,
Psalm 59: 9 Yahweh lacht om hen, en spot met al de heidenen.

Sarcasme van God:
Richteren 10: 14 Gaat henen, roept tot de goden, die jullie verkoren hebben; laten die jullie redden, in de tijd van jullie benauwdheid.
Job 38: 4 Waar was je, toen Ik de aarde heb gegrondvest? Zeg het Mij, als je zo verstandig bent.
Jeremia 46: 11 Ga maar naar Gilead en haal balsem, jij jonkvrouw, …. het heeft geen zin dat je zoveel geneesmiddelen gebruikt; je wordt toch niet beter.

God haalt zelfs grappen uit met Zijn volk:
Numeri 11: 18-20 Yahweh zal jullie vlees geven, zodat jullie eten….. een maand lang, totdat het je neus uitkomt.

Sarcasme van de profeet Elia:
1 Koningen 18: 27 Elia spotte met hen, en zei: Roept wat harder, want hij is een god; misschien is hij wel in gepeins, of heeft hij wat te doen, of is hij op reis; misschien slaapt hij en dan wordt hij wel wakker.

Sarcasme van de Psalmist:
Psalm 115: 4-8 Hun afgoden zijn zilver en goud, door mensenhanden gemaakt. Zij hebben monden en spreken niet, zij hebben ogen en zien niet; zij hebben oren en horen niet, zij hebben neuzen en ruiken niet, zij hebben handen en grijpen niet, voeten hebben zij en gaan niet, en spreken niet door hun keel. Wie hen maken, mogen ook zo worden, en allen die op hen vertrouwen.

Sarcasme van Paulus:
1 Corinthe 4: 8-10 Jullie zijn al helemaal verzadigd, jullie zijn al helemaal rijk geworden, zonder ons hebben jullie geheerst; ja, ik zou best wel willen, dat jullie ook echt heersten, zodat we samen met jullie konden heersen. Want het komt mij voor, dat God ons, apostelen, als de laatsten heeft opgesteld, als mensen die ten dode gedoemd zijn; want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwazen om de wil van Christus, maar o, wat zijn jullie wijs in Christus; wij zijn maar zwak, maar jullie zijn zo sterk; jullie zijn geëerd, maar wij zijn veracht.

Overdrijving door Jezus:
Mattheus 7: 5 Trek nou eens eerst die balk uit je oog en kijk dan nog eens hoe je de splinter uit het oog van je broer zult trekken.

Satire door Jezus:
Voor de ruimtewinst vraag ik iedereen om even zelf Mattheus 23 door te lezen. Eén dosis satire.

God tekent komische scenes:
Spreuken 11: 22 Een mooie vrouw zonder verstand is als een varken met een gouden ring door zijn neus.
Spreuken 26: 9 Een one-liner van een dwaas, is als een tak vol dorens in de hand van een dronkaard.
Spreuken 27: 15 Een vrouw die altijd maar ruzie maakt en een lek, dat maar steeds door blijft druppelen wanneer het plenst, die twee worden terecht met elkaar vergeleken:

God gebruikt ezels. Hij kan ons dus ook gebruiken.
Numeri 22: 21 Bileam stond ´s morgens op en zadelde zijn ezelin, …, de ezelin zag een Engel van Yahweh op de weg staan, met een ontbloot zwaard in zijn hand; en de ezelin week van de weg af en ging het veld op; …, toen de ezelin een Engel van Yahweh zag, drong zij naar de muur, en klemde Bileams voet tegen de muur; …, toen de ezelin een Engel van Yahweh zag, viel zij onder Bileam op hare knieën; …, Yahweh opende toen de mond van de ezelin, en zij sprak Bileam aan:

Satire is het liefdevol doorprikken van ballonnetjes:
1 Corinthiërs 4:18 Sommigen zijn opgeblazen,
1 Corinthiërs 4:19 Ik zal kennis nemen, niet van de woorden van die opgeblazen mensen, maar van hun kracht.
1 Corinthiërs 5:2 Jullie zijn opgeblazen,
Colossenzen 2:18 Jullie zijn zonder oorzaak opgeblazen door je vleselijk verstand,
1 Timotheüs 6:4 die is opgeblazen en weet niets,
2 Petrus 2:18 Zij spreken opgeblazen woorden, waar niets achter is,
Judas 1:16 Hun mond spreekt opgeblazen woorden,
Liefde treedt hier op met speld.

Humor is het doorprikken van hoogmoed. Het probleem is echter dat ook in het christendom hoogmoed nederigheid geworden is en nederigheid is hoogmoed gaan heten.
Jesaja 5: 20 Wee degene, die het kwade goed en het goede kwaad noemt; die van duisternis licht en van licht duisternis maakt; die van zuur zoet en van zoet zuur maakt.
Voorbeeldje:
Een prediker vertelt over zijn strijd met vallen en opstaan hoe hij probeert om steeds heiliger voor God te leven. Vrijwel algemeen ontvangt hij het oordeel van nederigheid en een persoon die navolging verdient.
Iemand zegt dat hij er achter is gekomen dat al zijn pogingen om heilig voor God te leven nooit iets heeft opgeleverd, maar dat hij nu volmaakt heilig in Christus mag zijn. Vrij algemeen wordt het oordeel van hoogmoed op deze persoon geplakt en mensen worden gewaarschuwd voor een dergelijk volmaaktheids-denken.
Gods liefde prikt de ballon van die prediker d.m.v. humor door om hem genade alleen te laten ontdekken.

Het ongemak van de hedendaagse gelovigen met de humor van de Heer Jezus zorgt er zelfs voor dat Jezus zelf niet eens begrepen wordt.
Lukas 18:25 Het is lichter, dat een kameel door een oog van een naald ga, dan dat een rijke in het rijk van God komt.
Ken je de uitleg dat het hier niet om het oog van een naald gaat, maar om een poortje in de muur van Jeruzalem? Je krijgt met zulke theologie altijd de indruk dat de Bijbel veel te moeilijk voor je is. Je hebt echt mensen nodig die er verstand van hebben om je te vertellen dat het niet betekent wat je leest. Het gemak van letterlijk Bijbel lezen is dat je het gewoon letterlijk kan nemen. Dan gaat het toch echt over het oog van de naald. Probeer daar maar eens een kameel doorheen te werken. Onmogelijk!!! Kijk! Dat is Jezus boodschap. Prachtige humor van Jezus, een kameel door het oog van de naald persen. Jaren persen en het lukt maar niet! Prachtige boodschap toch? Wij kunnen het niet. De Heer doet het! Zo simpel. Maar gelovigen hebben nou eenmaal moeite met humor te verbinden met Jezus en ze hebben moeite met de boodschap van het zelf niet kunnen en daarom maar opgeven en bij de Heer uitkomen. Nee, zo´n poortje in de muur, dat lukt wel. Als je maar bereid bent om……… Zie je het eigen vlees weer in die zogenaamde christelijke boodschap? Het is ook dat eigen vlees dat niet tegen humor kan.

We verduisteren ons denken als we niet in humor kunnen denken. God heeft het bij de mens zo gewerkt dat altijd het zielse eerst komt en later het geestelijke.
1 Corinthiërs 15:46 Het geestelijke is niet eerst, maar het zielse, daarna het geestelijke.
Jacob is eerst Jacob. Pas daarna is hij Israel. De eerste Adam kwam eerst en daarmee de dood voor iedereen. De tweede Adam kwam later en daarmee het Leven voor iedereen. Ik, in mijn eigen vleselijke mogelijkheden (ook al mijn zogenaamde dienst voor de Heer) kwam eerst. Daarna mocht ik ontdekken dat alles uitsluitend Christus is. Hij wil en zal het doen! Die weg is in zekere zin Gods humor met ieder mens om ieder mens Zijn genade te doen leren kennen.

God heeft het in Zijn plan zo bewerkt dat zonde voorwaarde is tot genade. Van nature denkt ieder mens Gods antwoord op zonde wel te weten.
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden;
God neemt elke vleselijke gelovige bij de neus. We verwachten namelijk allemaal: “Waar de zonde toenam is ook Gods oordeel toegenomen!” Wie verwacht er nou genade bij een heilig en rechtvaardig God? Tja, zij die God kennen. Die weten dit ook op waarde te waarderen. Juist met dit doel heeft God Zijn Zoon gezonden.
1 Timotheüs 1:15 Christus Jezus is in de wereld gekomen is om zondaars te redden,
Dat heeft Hij dan ook gedaan! Wat een heerlijke rijkdom van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende