U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Zegt de Bijbel iets over zwakke mensen?

De maatschappij kijkt verkeerd tegen ons, zwakken, aan.

Romeinen 8:26 De Geest komt onze zwakheden te hulp;
1 Corinthiërs 1:25 Het zwakke van God is sterker dan de mensen.
1 Corinthiërs 1:27 Het zwakke in de wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
1 Corinthiërs 2:3 Paulus was in Corinthe in zwakheid,
1 Corinthiërs 9:22 Ik (Paulus) ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou;
2 Corinthiërs 11:29 Wie is er zwak, dat ik (Paulus) niet zwak ben?
2 Corinthiërs 11:30 Ik ben trots op mijn zwakheid.
2 Corinthiërs 12:5 Ik zal niet trots zijn over mezelf, tenzij over mijn zwakheden.
2 Corinthiërs 12:9 Gods genade is genoeg voor jou; want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht.
2 Corinthiërs 12:10 Ik heb een plezier in zwakheden,
2 Corinthiërs 12:10 Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
2 Corinthiërs 13:4 Wij zijn zwak, maar we leven door Gods kracht,
2 Corinthiërs 13:9 Wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn,
Galaten 4:13 Jullie weten toch dat ik jullie de eerste maal in zwakheid het evangelie verkondigd heb;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende