U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat is nou concreet de zegen van God?

Tja, het lijkt een totaal overbodige vraag omdat de uitdrukking “zegen” zo´n vanzelfsprekendheid is geworden in het godsdienstig taalgebruik dat we eigenlijk nooit toekomen aan de vraag wat we er nou eigenlijk mee bedoelen en wat nog veel belangrijker is, wat God concreet in Zijn Woord ermee bedoelt.

Elke keer (ook in dit geval van onze zegeningen) blijft het belangrijk om te beseffen wie wij zijn binnen het plan van God. Zo heb je een aards volk van God met wie God een huwelijksverbond sluit (Het oude en nieuwe verbond) en die aardse zegeningen van God ontvangt. Zij zijn daartoe VANAF de grondlegging van de wereld bereid.
Mattheüs 25:34 Beërft dat Koninkrijk, dat voor jullie bereid is vanaf de grondlegging van de wereld.
Wij zijn daarentegen als het lichaam van Christus een hemels lichaam die geestelijke zegeningen in de hemelen van God heeft ontvangen. Wij zijn daartoe VAN VOOR de grondlegging van de wereld uitverkoren.
Efeze 1: 4 In Christus heeft God ons immers uitverkoren van vóór de grondlegging van de wereld,

Efeze 1: 3 De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus.
Mensen!!!! We zijn gezegend!!!! Jij bent rijkelijk gezegend!!!! Weet je het al? Wat beweert Paulus hier feitelijk?

1/ Hij beweert dat God ons gezegend heeft. Een voldongen feit dus. Hij gaat ons niet zegenen. Hij heeft ons gezegend. Dan is het zeker niet zo dat Hij ons wellicht misschien ooit eens zal gaan zegenen als we maar ons best doen voor de Heer. Nee, Hij heeft ons gezegend. Zo simpel is het.

2/ Hij beweert dat God ons gezegend heeft met alle zegeningen. Er zijn dus niet enkele zegeningen nog achterwege gebleven. Er zijn niet nog enkele te verkrijgen door er maar zo hard mogelijk om te bidden. Nee, alle zegeningen zijn ons deel.

3/ Hij beweert dat Gods ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Onze zegeningen zijn dus niet, zoals bij het aardse volk van God, allerlei aardse zegeningen. Bij Israel wordt het leven van God met Zijn volk nou juist gekenmerkt door aardse zegeningen, zoals welvaart, gezondheid en voorspoed, maar ook aardse vervloekingen zoals tegenstand, ziekte en rampspoed als ze een eigen weg gaan. We mogen best dankbaar zijn als het ons voor de wind gaat, maar ons daarop blindstaren alsof dat de kenmerkende zegeningen van God voor ons zijn, dat veroorzaakt onherroepelijk teleurstelling in God omdat Hij in onze levens niet kenmerkend zo zegent. Het zijn geestelijke zegeningen, waarvan we in de volgende verzen er vier zullen uitdiepen.

4/ Hij beweert dat God ons gezegend heeft in de hemelse gewesten in Christus. Dat is de meest ontkende positie van de gelovigen in de Bijbel. Vrijwel niemand onder de gelovigen gelooft tegenwoordig eigenlijk dat Hij nu reeds in de hemelse gewesten vertoeft. Een idiote tegenspraak zit er in die vorige zin: “Gelovigen, die niet geloven”. Maar dat is de praktijk van alledag onder christenen. We wandelen niet hier op aarde, maar in de hemelen, zegt de Bijbel. “Nee, we wandelen hier op aarde”, durven we zomaar als gelovigen ertegenin te brengen. Het is de praktijk voor het grootste gedeelte van die ongelovige gelovigen. Vandaar dat we niet genieten van Gods echte zegeningen voor ons.

De eerste zegen voor ons, die Paulus dan noemt in het vervolg van dit vers is de uitverkiezing.
Efeze 1: 4 In Christus heeft God ons immers uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld,
De tweede zegen voor ons is hier Gods bestemming van ons tot het zoonschap.
Efeze 1: 5 God heeft ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd,
De derde zegen voor ons is hier onze verlossing.
Efeze 1: 7 In Christus hebben wij de losmaking dwars door Zijn bloed,
Deze derde zegen voor ons wordt nog nader uitgewerkt als de vergeving van onze misdaden.
Efeze 1: 7 de vergeving van de misdaden,
Paulus omschrijft dan de enorme rijkdommen van deze derde zegen voor ons.
Efeze 1: 7-8 naar (oftewel: in overeenstemming met) de rijkdommen van Zijn genade, waarmee Hij ten opzichte van ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht.
De vierde zegen voor ons is hier dat God aan ons de verborgenheid van Zijn wil heeft bekend gemaakt.
Efeze 1: 9 God heeft ons de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt,
De inhoud van die verborgenheid (deze vierde zegen) mag Paulus ons hier onthullen.
Efeze 1: 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden (toekomstige huishouding van God), weer alles tot één te vergaderen in Christus, zowel wat in de hemelen is als wat op de aarde is;
Tja, alles (ECHT ALLES) wordt tot één vergaderd in Christus. Die verborgenheid van Zijn wil is aan ons allemaal bekend gemaakt. En dat noemt Paulus hier een zegen. Ja, dat is het ook!

Nu de vraag: Wandelen we echt in de hemelen? Is dat nou onze zegen?

Efeziërs 2:6 God heeft ons mee opgewekt (met Christus) en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus,
Deze eerste tekst geeft ondubbelzinnig aan dat in de hemelse onze positie is. We zijn namelijk doordat God ons samen met Christus heeft opgewekt en ons nu in Christus doet zitten in de hemelse per definitie in de hemelse geplaatst. Daar kunnen we van zeggen dat we daar niks van zien, niks van voelen en niks van begrijpen, dat verandert totaal helemaal niks aan het concrete feit. Onze wandel en onze zegen is in de hemelse in Christus.

Efeziërs 3:10 opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente bekend gemaakt zou worden de veelkleurige wijsheid van God,
Deze tweede tekst geeft ondubbelzinnig aan dat in de hemelse onze taak ligt. God gebruikt ons nu namelijk daar om aan de geestelijke machten (goede en kwade, dus ook satan), die ook daar hun territorium hebben, Zijn veelkleurige wijsheid bekend te maken, te verkondigen. Daar kunnen we van zeggen dat we daar niks van zien, niks van voelen en niks van begrijpen, maar dat verandert totaal helemaal niks aan het concrete feit. Onze taak is, net als onze zegen, in de hemelse in Christus.

Efeziërs 6:12 Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.
Deze derde tekst geeft ondubbelzinnig aan dat in de hemelse onze strijd is. Tegen de wetenschap dat onze positie en zegen nu vaststaat in Christus in de hemelse zullen deze geestelijke machten en boosheden nu hun eigen zogenaamde wetenschap plaatsen, die zal aantonen dat dit denken nergens toe leidt. Ze zullen met hun verleidingen en verdraaiingen komen opdat we niet blijven staan in die overwinning in Christus. Kenmerkend aan dergelijke verleidingen en verdraaiingen is dat die zogenaamde geestelijke strijd meestal niet voorgesteld wordt als een hemelse zaak. Het wordt door die geestelijke machten voorgesteld als aardse moeilijkheden op de weg. Het wordt voorgesteld als plotselinge ziekte die bij iemand opspeelt. Het wordt voorgesteld als tegenwerpingen door andersdenkenden, die een prediking lastig maken. Het wordt voorgesteld als tegenspoed wanneer we ergens willen komen en de trein heeft vertraging of de auto heeft pech en ga zo maar door. Allemaal aardse toestanden.

We puffen wat af en zwoegen wat door en gebruiken ons contact met God (gebed) als een soort strijd om die ziekte de baas te worden, de omstandigheden te veranderen, de trein wat op te jutten. Telkens wordt de zogenaamde geestelijke strijd voorgesteld in typisch aardse zaken omdat die geestelijke machten onze aandacht maar wat graag van onze zegen in de hemelse willen aftrekken en dat is nou juist de echte strijd die in Efeze 6 beschreven wordt.

We zien niks van die zegen in de hemelse, dus de geestelijke tegenstand zal er alles aan doen om ons niet bezig te laten zijn met ons genot van wat we in Christus in de hemelse ontvangen hebben. We voelen niks van al onze echte zegeningen in de hemelse, dus de geestelijke overheden en machten spannen zich in om onze aandacht te richten op wat we wel echt voelen, zodat het staan in die overwinning in Christus in de hemelse in onze beleving ook niks meer voorstelt. Maar dat we niks zien en niks voelen verandert niets aan het concrete feit van onze echte zegen in de hemelse. Zelfs als we er een tijdlang (al is het tientallen jaren door onze christelijke inspanningen in aardse zaken) helemaal niet vanuit gaan, dan nog blijven we gezegend met al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We worden nooit armer aan die rijkdommen van Gods genade, maar we genieten er dan echter niet van. Ons geestelijk leven lijkt dan zelfs dood omdat het loon van de zonde nou eenmaal de dood is.

Maar opent God onze ogen voor de echte zegeningen van God, dan is er gelijk het volle zicht op onze zegen. Wat een machtig God mogen we toch kennen, die ons zo rijkelijk zegent!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende