U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

"De grond bewerken" in de Bijbel

Het is een vrijwel algemeen aanvaard idee dat het stevige ploegen in de aardbodem (de reguliere landbouw) een christelijke must is, die door God is opgelegd en wat verwoord wordt in verantwoord rentmeesterschap: “De mens moet de aardbodem bewerken!”.

De allereerste Bijbeltekst met dit woord:
Genesis 2:5 Yahweh Elohim had het niet laten regenen op het land, en er was geen mens om “te dienen” van de grond.

Mijn vertaling “te dienen” kies ik hier omdat het gewone menselijke “dienen” de gebruikelijke betekenis van het Hebreeuwse werkwoord “abad” is. Het wordt gebruikt om de dienst van de mens in zijn dagelijks werk te omschrijven (zoals in dit vers), om zijn religieuze dienst aan God te omschrijven en ook om de rituele priesterdienst in de tabernakel en tempel te omschrijven.

In het Hebreeuws is er een zelfstandig naamwoord “abad” van dit werkwoord afgeleid, dat de betekenis van “dienst” of “werk” heeft. Dan is er nog een ander zelfstandig naamwoord hiervan afgeleid. Dat wordt dan “ebed”, met de betekenis van “slaaf”. Het Hebreeuwse “abad” komt ook terug in het Aramees met de betekenis van “maken” of “creëren” binnen een slaafse dienst. In het Aramees wordt dit werkwoord ook als zelfstandig naamwoord “abad” gebruikt. Dan heeft het de algemene betekenis van “slaaf”.

Alle vijf de woorden “abad” & “ebed” wijzen dus op het dienen door de mens. Dan plaatsen we nog eens deze eerste Bijbeltekst:
Genesis 2:5 Yahweh Elohim had het niet laten regenen op het land, en er was geen mens om “te dienen” van de grond.

Er was dus al grond, er was dus ook al opbrengst, maar er was nog geen mens die van die opbrengst een dienst kon uitoefenen. Was dat de betekenis? Wat staat er verder over die periode?
Genesis 2:15 Yahweh Elohim nam de mens en Hij liet hem in de tuin van Eden, om van haar “te dienen”, en om van haar te bewaren.
Genesis 3:23 Yahweh Elohim zond hem uit de tuin van Eden, om “te dienen” van de grond, waaruit hij genomen was.

Het lijkt erop dat de mens zijn dienst van de grond, zoals hij die in de tuin gewend was, nu buiten de tuin zou voortzetten. Door het nemen van de boom van de kennis van goed en van kwaad was er geen verandering in de bewerking van de grond gekomen. Men had nog steeds een “dienst” van de opbrengst van de grond, maar nu buiten de tuin. De wezenlijke verandering was dat ze nu niet meer bij de boom van het leven konden komen. Dat had niks met de grondbewerking te maken.

Na deze wegzending en toen de mensheid zich uitbreidde kreeg je meerdere “diensten” (abad).
Genesis 4:2 Kaïn werd “dienende” van grond.
De vertalers zeggen dan “landbouwer”.
Genesis 14:4 Twaalf jaren hadden zij Kedor-laomer “gediend”.
De vertalers maken hier geen “Kedor-laomer-bouwers” van, of dat ze “Kedor-laomer bewerkten”.
Genesis 25:23 Yahweh zei tegen haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van één scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal de mindere “dienen”.
Dit is geen profetie dat het sterkere volk het minder sterke volk zal gaan bewerken. Ze gaan het minder volk ook niet verbouwen. Ze zullen het heel simpelweg “DIENEN!”.
Exodus 3:12 Als jullie dit volk uit Egypte geleid hebben, dan zullen jullie de Elohim “dienen” op deze berg.
Geen enkele vertaler durft het (volkomen terecht) aan om hier te denken aan het verbouwen of bewerken van de God. Naast dat het ongepast zou zijn is het hier (net als in Genesis 1 t-m 3) een volstrekt onjuiste weergave van wat er in het Hebreeuws staat.

Het Hebreeuwse woordje “Abad” komt 263 maal voor in het Oude Testament. 260 maal is het voor alle vertalingen gewoon “dienen”. In Genesis 1 t/m 3 wordt plotseling een uitzondering op de regel toegepast en is er volgens de vertalers geen sprake meer van een dienst aan de grond. Nee, dan wordt het plotseling het bewerken van de grond in de zin van het beploegen van het land.

Nog steeds wordt het verwoesten van de aarde goed gepraat met juist deze drie teksten. Dat heet nog altijd christelijk rentmeesterschap. Het is gelukkig goed dat God alles in de hand houdt, ook als wij als mensen het zo gigantisch verknallen. Alles komt goed, uiteindelijk. Maar dit doemscenario is wel de richting die wij als mensheid nog altijd oplopen.

Gewoon even opgeschreven als eye-opener.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende