U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Welke Bijbelvertaling?

Ieder lijkt zo zijn eigen voorkeur te hebben voor een bepaalde Bijbelvertaling. Zelf denk ik dat het voor de eenvoudige evangelieboodschap niet uitmaakt welke je hanteert. God heeft echt wel gezorgd dat die boodschap in echt elke willekeurige vertaling of vertelling naar voren komt. Maar wil je echt grondig studie van het Woord van God doen, dan is het heel andere koek.

We hebben allemaal een Nederlandse vertaling omdat we nou eenmaal Nederlanders zijn. Het is mogelijk om het Woord van God helemaal consequent letterlijk uit het Hebreeuws of Grieks naar het Nederlands over te zetten. Het probleem is echter dat het dan niet meer als lekker lopend Nederlands te lezen is. Toch zijn er studieboeken, die niet op een uitleg van het Woord van God uit zijn, maar die, ondanks het lelijke Nederlands wat je ervan krijgt, elk woord zo consequent letterlijk naar het Nederlands overzet. In goede bijbelwinkels worden die verkocht als Interlineaire vertalingen en Concordante vertalingen. Ze staan niet bekend als gewone vertalingen omdat ze niet prettig leesbaar zijn in het Nederlands, maar als studieboek geven zij wel inzage in de grondtekst zonder dat je Hebreeuws of Grieks kent.

Welke Bijbelvertaling is nou echt Gods Woord en dus geschikt voor studie? Geen enkele! Zoals ik in de vorige alinea schreef hebben we daarvoor studiehulpmiddelen nodig zoals Interlineaire of Concordante vertalingen, maar ook bijvoorbeeld een Strong Concordant, die echt elk woord in de Bijbel omschrijft, zoekt en weergeeft. Daarnaast heb je tegenwoordig ook heel bruikbare computerprogramma´s.

Geen enkele Bijbelvertaling Gods Woord? Ja, inderdaad! Ik zal dat met één Grieks woord proberen duidelijk te maken. Het woordje “AIOON”. Een aioon is een tijdsperiode met een begin en een eind. Het heeft overeenkomsten met ons Nederlands woordje “EEUW”, als we het tenminste als een tijdperk zien zoals in de gouden “eeuw”. Die eeuw duurde geen honderd jaar. Dat is niet de bedoeling ervan. Het is een tijdsperiode, die door iets bepaalds gekenmerkt wordt. Zo heb je in de Bijbel deze huidige boze eeuw, die al duizenden jaren duurt. In de bijbel is er ook sprake van de toekomende eeuw, die in elk geval 1.000 jaar gaat duren, maar meeste kans zelfs langer. De huidige boze eeuw wordt gekenmerkt door de heerschappij van satan. De toekomende eeuw wordt gekenmerkt door de heerschappij van de Vredevorst, Christus Jezus. Ikzelf geef vanwege de verwarring de voorkeur aan het onvertaald laten van “AIOON”.

Maar is er in de diverse Bijbelvertalingen een consequent letterlijk weergeven van dit ene woordje? Ik neem alleen maar de eerste van de 165 Bijbelteksten met dit Griekse woord. Hier komen de vertalingen met hun weergaven:

Aioon in de Staten Vertaling:
Mattheüs 6:13 Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
“Tot in de aionen” vertaald als “In der eeuwigheid”.
(Dit is helemaal een grappig gedeelte omdat dit slot van het “Onze Vader” niet in de officiële, oudste handschriften voorkomt en er dus later aan toegevoegd is. Dit is ook in de diverse vertalingen te zien aan het tussen grote haken staan van dit slot.)
Mattheüs 12:32 Het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
“Aioon” vertaald als “Eeuw”.
Mattheüs 13:22 De zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord,
“Aioon” vertaald als “Wereld”.
Mattheüs 21:19 Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid,
“Tot in de aioon” vertaald als “in der eeuwigheid”.

Aioon in de NBG:
Mattheüs 6:13 Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, amen.
“Tot in de aionen” vertaald als “In der eeuwigheid”.
Mattheüs 12:32 Het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
“Aioon” vertaald als “Eeuw”.
Mattheus 13: 22 De zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord,
“Aioon” vertaald als “Wereld”.
Mattheüs 21:19 Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in der eeuwigheid,
“Tot in de aioon” vertaald als “in der eeuwigheid”.

Aioon in de katholieke Petrus Canisius vertaling:
Mattheüs 6:13
(Terecht weggelaten)
Mattheüs 12:32 Hem zal het niet vergeven worden, noch in deze wereld noch in de toekomstige.
“Aioon” vertaald als “Wereld”.
Mattheüs 21:19 Nooit in der eeuwigheid komen er nog vruchten aan u.
“Tot in de aioon” vertaald als “in der eeuwigheid”.

Aioon in de Leidse vertaling:
Mattheüs 6:13
(Terecht weggelaten)
Mattheüs 12:32 Het zal hem, noch in deze noch in de toekomende wereld, vergeven worden.
“Aioon” vertaald als “Wereld”.
Mattheüs 13:22 De wereldse zorgen en de verleiding van den rijkdom verstikken het,
“Aioon” vertaald als “Wereldse”.
Mattheüs 21:19 In der eeuwigheid groeie aan u geen vrucht meer!
“Tot in de aioon” vertaald als “in der eeuwigheid”.

Aioon in de Lunterse vertaling:
Mattheüs 6:13 Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
“Tot in de aionen” vertaald als “In eeuwigheid”.
Mattheüs 12:32 Dien zal het niet vergeven worden, noch in deze, noch in de toekomende wereld.
“Aioon” vertaald als “Wereld”.
Mattheüs 21:19 Nu wasse eeuwig geen vrucht meer aan u!
“Tot in de aioon” vertaald als “eeuwig”.

Aioon in de Voorhoeve vertaling:
Mattheüs 6:13
(Terecht weggelaten)
Mattheüs 12:32 het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, ook niet in de toekomstige.
“Aioon” vertaald als “Eeuw”.
Mattheüs 13:22 De zorgen van dit leven en het bedrieglijke van de rijkdom verstikken het woord,
“Aioon” vertaald als “Leven”.
Mattheüs 21:19 Van u kome in eeuwigheid geen vrucht meer!
“Tot in de aioon” vertaald als “in eeuwigheid”.

Waarom is het zo belangrijk om die verschillende woorden niet te gebruiken en uitsluitend van het officiële Griekse woord uit te gaan? In de eerste plaats vanwege het gezag van het Woord van God zelf. Maar wat verwacht het grootste deel van de christenheid? Het einde van de wereld. Op grond waarvan? Op grond van het feit dat de Bijbelvertalingen vrijwel allemaal daarover spreken.
Staten vertaling: Mattheüs 13:39 De oogst is de voleinding der wereld;
NBG vertaling Mattheus 13: 39 De oogst is de voleinding der wereld,
Petrus Canisius vertaling Mattheüs 13:39 De oogst is het einde der wereld;
Leidse vertaling Mattheüs 13:39 De oogst is de voleinding der wereld,
Lunterse vertaling Mattheüs 13:39 De oogst is het einde der wereld;

Alleen in de Voorhoeve vertaling vond ik een terechte vertaling:
Mattheüs 13:39 De oogst is de voleinding der eeuw;
De uitdrukking houdt dus in dat een bepaalde aioon (een bepaald tijdperk) wordt afgerond, waarna er een nieuwe begint. Dat zou je niet zeggen bij al die angst aanjagende foutieve vertalingen.

Het is waarschijnlijk iedereen ook opgevallen dat als de grondtekst aangeeft dat iets tijdelijk is, namelijk tot in een bepaalde aioon, dat de vertalers daar met de eeuwigheid aan komen zetten. Regelmatig komt het Nederlandse woord “Eeuwig” langs als het om deze tijdsaanduiding “aioon” gaat. Feitelijk ligt dit, denk ik, in het verlengde van het vorige punt. Na deze aioon (dit tijdperk) komen er nog andere aionen totdat uiteindelijk God alles in allen zal zijn. Daar komt nooit zicht op als we alleen maar bij de diverse vertalingen blijven, die het over “de loop” of over “het leven” of over “de wereld” of over “de eeuwigheid” hebben. Daarvoor hebben we de grondtekst als het gezaghebbende Woord van God.

Wil je echt het Woord van God bestuderen? Dan is een willekeurige Bijbelvertaling daar ongeschikt voor. Dan hebben we tegenwoordig gelukkig de juiste hulpmiddelen om de Griekse en Hebreeuwse grondtekst te onderzoeken. Die hebben Goddelijk gezag. Bijbelvertalingen zijn slechts mensenwerk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende