U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Is genade een zondevergunning?

Als ik de tegenwoordige televisieseries bekijk, dan krijg ik steeds meer de indruk dat de helden van die series een soort moordvergunning bezitten. Het begint altijd met één moord, meestal toevallig door onschuldige voorbijgangers ontdekt, die zo´n hele aflevering uiterst belangrijk is om op te lossen en waarvoor willekeurig hoeveel andere mensen ongestraft omgelegd mogen worden. (Ik geef met deze uiterst domme opmerking natuurlijk gelijk al weg dat ik niets, maar dan ook niets, begrijp van de hoge ethische standaard van dergelijke series.)

Wat heeft dit vreemde intro nou met genade en zonde te maken? Nou, er zijn nogal wat gelovigen die, omdat wij als genadeverkondigers niemand regels tot goed gedrag en heiliging opleggen, denken dat wij met de verkondiging van genade aan de gelovigen zondevergunningen uitdelen, want men moet als goed christen zich wel toeleggen op heiliging en goed gedrag, is hun denken.

Heeft een gelovige, omdat hij in de persoon van de Heer Jezus gelooft en dus weet dat Christus zijn Leven is, nu een vergunning om te zondigen in zijn bezit? Wat een verschrikkelijk antieke vraag, zeg! Ja antiek, omdat zodra Paulus de overvloeiende rijkdommen van genade verkondigde (2.000 jaar terug) die vraag gelijk bij wettische denkers uit hun hersenpan floepte.
Romeinen 6: 1 Wat zullen we nou zeggen? Mogen we bij de zonde blijven opdat de genade maar zal toenemen?
Romeinen 6: 15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat we niet onder de wet maar onder de genade zijn?

Paulus geeft aan in het direct daarop volgend “Volstrekt niet!” hoe idioot belachelijk de vraagstelling is. Zonde, voortkomend uit het feit dat Christus ons leven is. Het hele idee is te belachelijk voor woorden. Maar deze regeldenkers herkennen de belediging van de persoon van de Heer niet in hun vraagstelling. Ze horen namelijk in de verkondiging alleen maar genade en dat is in hun beleving veel en veel te weinig. Daar moeten regels op volgen. De Heer, die het Leven van de gelovigen is, moet aan banden worden gelegd. Vandaar de in hun oren rechtsgeldige vraag: “Is genade een zondevergunning?”

Om de vraag “is genade een zondevergunning?” te kunnen beantwoorden nemen we eerst een kijkje in Wie die God van overvloeiende genade wel is en wat Deze genadevolle God doet in de wereld, maar ook wie hij niet is. (Ja, bewust even “hij” zonder hoofdletter.)

De God van overvloeiende rijkdommen van genade is niet één van die Grieks mythologische godjes, die maar wat aanrotzooien, die met dezelfde zwakheden kampen als de mens zelf, wiens zogenaamd geweldige almacht bestond in wat goocheltrucjes. Die goden waren bedenksels van mensen met ook typische menselijke eigenschappen. Daar waar er geloof in dat soort goden ontstond, kon je er vergif op innemen dat zo´n geloof niet echt een heilig leven uitwerkte. Er veranderde namelijk concreet niks in het leven van die gelovigen. Wilden die mensen wel dat er nog enigszins goed gedrag gevonden werd, dan hadden ze dergelijke regels hard nodig.

De God van overvloeiende rijkdommen van genade, die Zich in Zijn geliefde Zoon Christus Jezus aan ons bekend gemaakt heeft, die God is de enig ware God, die bewezen heeft trouw te zijn, geen leugenaar, Dezelfde gisteren, heden en voor altijd, vol genade en geduld, liefdevol. Zijn almacht en invloed is onbegrensd en wat bij dit onderwerp van groot belang is, Hij is de heilige God.

Waar onze God zich in het allermeest in onderscheidt met al die nepgodjes is dat Hij de God van alle genade is. Hoe kunnen we zo zeker weten dat Hij de God van alle genade is en dat al die andere godjes daar niets mee hebben? Omdat God Zijn Zoon niet in de dood gelaten heeft. Als eersteling van allen is Christus Jezus opgestaan! We kennen een opgestane Heer, die zit in de rechterzij van God.

We waren (met de nadruk op “waren”) dood in zonden en misdaden. “Dood”, dat is de ziekte waar elk mens aan leidt. “Zonde” is een symptoom van die ziekte, oftewel “we missen ons doel”. Maar God heeft Zijn Zoon uit de dood opgewekt.
Galaten 2: 20 Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij;

Geloven betekent geloven. “Ik/Jij bent met Christus gekruisigd”. Geloof je dat dit daadwerkelijk gebeurd is? Geloof je dat toen Christus gekruisigd is jij mee gekruisigd bent?
Geloven betekent geloven. “Ik/jij leeft niet meer”. Geloof jij dat jij daadwerkelijk niet meer leeft? Geloof jij dat toen Christus stierf, jij mee gestorven bent?
Geloven betekent geloven. “Christus leeft in mij/jou”. Geloof je daadwerkelijk dat Christus nu in jou leeft? Geloof je dat toen Christus opstond uit het graf, jij mee bent opgewekt? Dat Christus dus nu jouw leven is?

De God van alle genade is niet zo´n nepgodje, waarbij het in het leven bij de gelovigen niks uitwerkt als ze hun vertrouwen op Hem stellen. Als gelovigen zijn wij uit de dood overgegaan in het Leven en dat Leven is Christus! Gaan we de opgestane Christus in ons nu beledigen met de opmerking dat Hij zich wel dient te heiligen?, dat Hij nu wel een goed gedrag moet proberen ten toon te stellen?

We waren dood. Dat was de ziekte. Zonden waren de symptomen. We zijn nu leven in Christus. Missen we nu nog ons doel? Oftewel is er nu nog zonde? Nee, oftewel zoals Paulus het zegt: “Volstrekt niet!”

Genade is dus geen vrijheid zoals losbandigheid. Losbandigheid gaat juist nog altijd uit van banden, die afgegooid worden. Genade is dus geen vrijheid zoals wetteloosheid. Wetteloosheid gaat juist nog altijd uit van wetten, waar men van los komt. Genade is vrijheid, optimale vrijheid. Waarom? Omdat Christus nu ons Leven is. Er bestaat geen genade buiten het Leven van Christus! De vraag of zo´n leven in Christus, oftewel het leven uit genade, nu een vergunning tot zonde zou zijn geeft aan dat er geen Bijbels zicht is op “zonde”, “dood”, “leven in Christus” en Gods overvloeiende rijkdommen aan genade is. Nee, genade is geen zondevergunning. Volstrekt niet!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende