U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Horen de tien geboden niet bij de wet van God?

Er zijn bepaalde kerken, die onderscheid maken tussen een morele wet (10 geboden) en de liturgische wet (De verdere instellingen voor het volk en de priesterdienst). Ik heb dat onderscheid Bijbels gezien nooit kunnen ontdekken. Er is één wet, waarin zowel de morele als de liturgische kanten van Gods omgang met Zijn aardse volk omschreven wordt.

Mattheus 22: 36-40 Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij antwoordde hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Lukas 10:26 Jezus zei: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: Je hebt goed geantwoord.
De twee eerste van de tien geboden vormen dus de essentie van de wet volgens Christus.

Romeinen 7:7 Ik had de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei: Gij zult niet begeren.
Daarmee wordt in Exodus 20: 17 de tien geboden afgesloten. Die tien geboden noemt Paulus hier dus weer de wet.

Galaten 5:14 De hele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf.
De essentie van de wet wordt hier door Paulus de tweede van de tien geboden genoemd.

Er wordt in de Bijbel dan wel veel vaker over de geboden van de liturgische wet gesproken, maar het is van belang om te zien dat onze kijk op onderscheid tussen een morele en een liturgische wet door onszelf zijn aangebracht. In de Bijbel is een dergelijk scherp onderscheid nergens terug te vinden. Het is één wet met meerdere geboden en inzettingen. Je zou alleen wel kunnen zeggen dat de volledige samenvatting van die wet in de eerste twee van de tien geboden te lezen valt. Daar draait het om, of het nou over morele of liturgische zaken gaat.

Voor de aarde heeft die ene wet nooit afgedaan en zal in de profetische toekomst volledig weer zijn plek krijgen voor Gods aardse volk Israel. Voor onze hemelse positie als leden van het lichaam van Christus is die ene wet echter volkomen teniet gedaan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende