U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Dansen in de gemeente?

Exodus 15:20 Mirjam, de profetes, de zus van Aäron, nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen haar dansend met trommels achterna.
Richteren 11:34 Jeftha naderde zijn huis, en kijk nou, zijn dochter kwam hem dansend met trommels tegemoet.
1 Samuël 18:6 De vrouwen kwamen naar buiten uit al de steden van Israël, al zingend en dansend, koning Saul tegemoet, met trommels, vreugde en met muziekinstrumenten.
1 Samuël 21:11 Is dit David niet, de koning van het land? Zong men niet al dansend over hem?
Psalmen 30:12 U hebt mijn geklaag veranderd in dansen.
Jeremia 31:4 Jong meisje, Israël! Ik zal je weer versieren met je trommels zodat je erop uittrekt in het dansspel.
Jeremia 31:13 Het jonge meisje zal zich verblijden in de dans.
Lukas 15:25 Toen de oudste zoon terugkeerde en dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans;

Ja maar het is slecht! Kijk maar:
Psalmen 107:27 Zij dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden.

Zo´n citaat zegt meer over de moraal van de vertalers dan over de dans. Hier komt precies hetzelfde Hebreeuwse werkwoord, maar dan gebruikt voor het dansen voor de Heer. Maar zo vertalen we het dan niet. We vertalen het met feesten voor de Heer. Wel hetzelfde woord!
Exodus 5:1 Laat Mijn volk trekken, dat het voor Mij een feest viert in de woestijn!
Exodus 12:14 Jullie zullen deze dag voor Yahweh tot een feest vieren; jullie zullen hem vieren onder je geslachten tot een inzetting van de aioon.
Leviticus 23:39 Op den vijftiende dag van de zevende maand, …, zullen jullie zeven dagen het feest van Yahweh vieren;
Leviticus 23:41 Jullie zullen dat feest zeven dagen in het jaar voor Yahweh vieren; …; in de zevende maand zullen jullie het vieren.
Numeri 29:12 Zeven dagen zullen jullie voor Yahweh een feest vieren.
Deuteronomium 16:15 Zeven dagen zullen jullie voor Yahweh, jullie God, feest vieren,
Psalmen 42:5 Ik wilde graag met de mensenmassa meegaan, en met hen wandelen naar het huis van God, met vrolijkheid en lofgezang, onder de feestvierende menigte.
Nahum 1:15 Vier jullie feestdagen, o Juda!
Zacharia 14:16 Zij zullen van jaar tot jaar optrekken om de Koning, Yahweh Zebaoth, te aanbidden en om te vieren het feest der loofhutten.
Zacharia 14:18 Zij zullen niet optrekken om te vieren het feest der loofhutten.
Zacharia 14:19 Zij zullen niet optrekken om te vieren het feest der loofhutten.

De gelovigen die het dansen verbieden kunnen zonder problemen over deze feesten van Israel lezen en helemaal niet in de knoop raken want dansen is fout. Dat hadden ze vanuit Psalm 107 al bewezen. Zo kan de veroordeling over elke dansneiging in kerk, gemeente of elders stand houden. Je kan echter evenzogoed bovenstaande teksten zo lezen:
Exodus 5:1 Laat Mijn volk trekken, dat het voor Mij danst in de woestijn!
Exodus 12:14 Jullie zullen deze dag voor Yahweh dansen; jullie zullen dansen onder je geslachten tot een inzetting van de aioon.
Leviticus 23:39 Op den vijftiende dag van de zevende maand, …, zullen jullie zeven dagen dansen voor Yahweh;
Leviticus 23:41 Jullie zullen zeven dagen in het jaar voor Yahweh dansen; …; in de zevende maand zullen jullie dansen.
Numeri 29:12 Zeven dagen zullen jullie voor Yahweh dansen.
Deuteronomium 16:15 Zeven dagen zullen jullie voor Yahweh, jullie God, dansen,
Psalmen 42:5 Ik wilde graag met de mensenmassa meegaan, en met hen wandelen naar het huis van God, met vrolijkheid en lofgezang, onder de dansende menigte.
Nahum 1:15 Dans, o Juda!
Zacharia 14:16 Zij zullen van jaar tot jaar optrekken om de Koning, Yahweh Zebaoth, te aanbidden en om te dansen op het feest der loofhutten.
Zacharia 14:18 Zij zullen niet optrekken om te dansen op het feest der loofhutten.
Zacharia 14:19 Zij zullen niet optrekken om te dansen op het feest der loofhutten.

In Israel heb ik de vreugde van de wet meegemaakt. Daar kunnen veel hossende feestvierders nog wat van leren. Ben ik een danser? Helemaal niet! Het zit niet in me. Laat mij maar gewoon rustig met het Woord bezig zijn. Veel groter genot! Heb ik in de Schrift grond om die andere cultuur af te wijzen of zelfs te veroordelen? In de verste verte niet!

Nu ken ik nog een ander argument tegen dansen in een eredienst. Dat argument kom je in de gebruikelijke kerken en gemeenten niet tegen, maar is erg in juist binnen de kringen waar ik vertoef. Dat argument is dat nu niets betreffende de gemeente uiterlijk is. Dus….. en hier komt de aap uit de mouw….. Dansen kan niet omdat dat iets uiterlijks is. Echt een top drogreden.

We zoeken contact met elkaar om een soort samenkomst te houden. Dat contact zoeken is iets uiterlijks. We spreken af op zondag 10 uur of op vrijdagavond 19.00 uur of….ga zo maar door. Die afspraak wordt heel uiterlijk in al onze agenda´s gezet. Die dag trekken we onze jassen aan, stappen ons huis uit en gaan met de fiets of lopend of met de auto of met de trein of met de bus naar de afgesproken plek. Uiterlijker kan het haast niet. Er wordt een planning voor de samenzang afgewerk of men geeft onvoorbereid liederen op. Dit zal aan geen kant lukken zonder er uiterlijk vorm aan te geven. De gebeden worden uitgesproken met uiterlijk gesloten ogen en gevouwen handen bij de meesten zonder dat daar Bijbels gezien enige grond voor is. Maar uiterlijk is het zeker. Iemand, afgesproken of niet, opent de Bijbel en geeft een woord door waarvoor hij (altijd uiterlijk zeer duidelijk een hij) vaak nog een extra, uiterlijk zeer duidelijk zichtbare, aantekening voor de dag haalt. Al met al is alles uiterlijk wat de klok slaat, zelfs het koffiedrinken achteraf. Ik vermoed zelfs dat een niet uiterlijk koffiedrinken vrij snel aan populariteit inboet. Maar gaat er dan iemand dansen voor de Heer dan kan plotseling het argument voor de dag komen dat dit iets uiterlijks is dat niet past binnen de gemeente.

De gemeente, het lichaam van Christus, is inderdaad totaal niks zichtbaars. Maar al onze afspraken om wat dan ook te doen zijn dat wel. Moeten we nou oordelen over dergelijke afspraken omdat dit uiterlijke zaken zijn? Nee, we hebben geheel de vrijheid om naar het verlangen van ons hart te handelen. God werkt namelijk zowel het willen als het werken in ons. Christus is namelijk ons Leven. Dus kunnen we in die vrijheid leven. De vraag aan het eind van mijn stuk blijft dus: Hebben we dan ook de vrijheid om anderen die uit het verlangen van hun hart voor de Heer gaan dansen die vrijheid te ontnemen? Bijbels gezien lijkt mij daar geen enkele grond voor.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende