U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hoe zit het precies met die losprijs?

Mijn laatste Genade Knipoogje leverde deze vraag op, oftewel de vraag of we als mensen nu gevangenen van God of van satan waren? Uit wiens handen heeft Christus ons losgekocht?

Colosse 1: 13 De Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de VERLOSSING (oftewel `vrijkoping´) hebben, de vergeving van de zonden.
1 Timotheus 2: 5-6 Er is één God en ook één Middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een LOSPRIJS VOOR ALLEN, en daarvan wordt getuigd op de juiste tijd,
Hebreeën 2: 14-15 Daar nu de (mensen)kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij (Christus) op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij DOOR ZIJN DOOD hem, die DE MACHT VAN DE DOOD had, de duivel, zou onttronen, en ALLEN zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot SLAVERNIJ gedoemd waren.
1 Petrus 1: 18-19 We weten dat jullie niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijn vrijgekocht van jullie ijdele wandel, die jullie van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam.

Het werk gaat dus van de ene God uit en loopt via de ene Middelaar. Het werk is volbracht voor allen. De macht van de dood, dat is de duivel, is daarmee onttroont. Allen, dus echt iedereen, is daarmee bevrijd. Waar is dat werk tot stand gebracht, waar is die losprijs betaald? Op het kruis met het kostbare bloed van het onberispelijk en vlekkeloze Lam, Christus Jezus zelf. Hij kwam om de dood te overwinnen, de duivel te onttronen en een ieder van ons (echt onvoorwaardelijk) te bevrijden. Dat is gebeurd met het betalen van de losprijs, Zijn bloed.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende