U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat Is Het Nut Van De Kruisdood?

Mijn laatste Genade Knipoogje leverde weer een serie vragen op. Dit is er zo één. De mogelijkheid werd geopperd dat het kruis wellicht nutteloos was. Ik zou zo een waslijst van teksten uit het Oude Testament kunnen oplepelen, waarmee ik zou kunnen zeggen dat die vervuld moesten worden, maar dan blijft evenzogoed de vraag: Waarom moest dat dan?

Heel simpel gesteld moest Christus sterven om op te staan uit de dood en zo over de dood te triomferen.
Hebreeën 2: 14 Opdat Hij ´DOOR´ Zijn dood hem, die de macht van de dood had, de duivel, zou onttronen.
Handelingen 2: 23 & 24 Jullie hebben Deze (Jezus) door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood,…, God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood.

Was dit nu nutteloos? Ik begrijp de Bijbel zo dat deze overwinning over de dood het leven nu pas het ware nut geeft. Waarom?
Colosse 1: 19-21 Het heeft de ganse volheid (van God) behaagd in Hem (Christus) woning te maken en door Hem het AL met Zich te verzoenen, vrede makende door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is. Ook jullie, die eerst vervreemd en vijandig gezind waren.

Christus bracht op het kruis verzoening. Dat betekent dat daar waar de mens op het hoogst vijandig was, God vrede maakte. In Christus heeft God, ondanks de openbaring van menselijke vijandschap, die vijanden aan Zijn hart gebracht. Dus juist in het teken van de grootste vijandschap van de mens, het kruis, is alle vijandschap teniet gedaan. ALLE! Dat is onvoorwaardelijk voor iedereen een feit. Dat is genade.

Dit is eigenlijk de concrete uitwerking van wat er vaak als een oproep tot medemenselijkheid ervaren wordt.
Romeinen 12: 20 Indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten, indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, zo zal je vurige kolen op zijn hoofd hopen.
De vurige kolen zijn een metafoor voor wat wij zouden uitdrukken met: “Het schaamrood zal hen uitbreken”.
De wereld was vijandig, maar ook hongerig en dorstig en God geeft te eten en te drinken. Dat eten en drinken is dan dat opstandingsleven dat Christus openbaart. Dat grandioze leven zal uiteindelijk in elk mens zegevieren. Hij heeft namelijk op de plek van hoogste vijandschap (het kruis) vrede gemaakt.

Filippi 2: 8 In Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken opdat in de naam van Jezus zich ALLE knie zal buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en ALLE tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende