U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat is Bijbelstudie eigenlijk?

Johannes 5:39 Onderzoekt de Schriften;
Handelingen 17:11 Zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.
De enige gezagsdrager bij Bijbelstudie is het Woord van God zelf.
De Bijbel onderzoeken is het heerlijkste wat ik me kan indenken. God spreekt.

Een boekje met de kerkleer volgen is geen Bijbelstudie. Dat is kerkleerstudie. Een stevig artikel van Hein, Hoite of André doornemen is geen Bijbelstudie. Dat is onderwijzersles. Bijbelstudie is ook niet een stukje uit de Bijbel lezen. Het is zelfs niet het genoegen nemen met een willekeurige vertaling.

Bijbelstudie betekent dat we de Bijbel gaan onderzoeken, waarbij uitsluitend de Bijbel zelf, zoals die in de grondtekst staat, goddelijk gezag heeft. Als een broeder of zuster iets zegt en het klinkt positief in de oren met dan ook nog een Bijbeltekst erbij en we gaan zitten, verblijd dat we weer wat van die broeder of zuster geleerd hebben, dan hebben we nog geen Bijbelstudie gedaan. Dat begint daarna juist. Die broeder of zuster (ook ik) heeft namelijk geen enkel gezag, alleen het Woord van God en daar gaan we dan nog eens naartoe om het gesprokene of geschrevene na te gaan.

De Bijbel onderzoeken vanuit de grondtekst. Ik krijg altijd te horen dat men daar niet intelligent genoeg voor is. Men vindt dus blijkbaar dat de Bijbel onderzoeken voorbehouden is voor intellectuele hoogvliegers. Daar klopt echt geen hout van. Dan zou die activiteit voor mij bij voorbaat al afvallen. Ik kan je garanderen dat Bijbelstudie een heel simpel iets is, waar je echter wel een enorme rijkdom van de Heer door ontvangt. De geheimenissen van Gods Woord komen namelijk bloot te liggen.

Voor Bijbelstudie heb je het goede gereedschap nodig. Een willekeurige Bijbelvertaling is slechts een aardig boekwerk, maar om naar de grondtekst te gaan heb je een Bijbel met grondtekst met de directe vertaling daaronder nodig. Zo heb je diverse concordante vertalingen, die voortdurend naar de grondtekst linken. Ook heb je interlineaire Bijbels, die dezelfde eigenschappen hebben.

Aanvullend gereedschap. In die goede concordante of interlineaire vertalingen heb je ook de Strongnummers achter elk woord staan. Meneer Strong heeft zijn leven gewijd aan het open leggen van de Hebreeuwse en Griekse grondtekst door voor elk Grieks en Hebreeuws woord en ook hun vervoegingen een nummer toe te kennen. Hierdoor hoef je zelf geen Grieks of Hebreeuws te kennen om toch alles na te kunnen trekken in die grondtekst.

Nog verder aanvullend gereedschap. Er is een dikke Strongconcordant, een soort woordenboek van alle Bijbelse woorden, waardoor je die nummering, die je voor een woord in die concordante Bijbel ziet staan opnieuw kan terugvinden. Dat maakt het mogelijk om heel snel in de Bijbel te kunnen vergelijken waar dat Hebreeuwse of Griekse woord in de Bijbel verder nog gebruikt wordt.

Met dit alles ligt de Bijbel eigenlijk helemaal voor jou open. Je kan het jezelf nog makkelijker maken door een Bijbelprogramma voor de computer aan te schaffen met dit alles daarin. Dat kan door de portemonnee te trekken en een Online Bijbel aan te schaffen of door een ISA programma gratis te downloaden.

Moeilijk? Moet je daarvoor heel erg intelligent zijn? Ikzelf vind in een willekeurige boekenwinkel die puzzelboekjes doorkijken al een heel stuk ingewikkelder. Het lezen van een kaart tijdens een wandeling ligt voor mij ook ver boven dit simpel Bijbelonderzoek doen. Het bedienen van de wasmachine ligt echt gigantisch ver boven het peil van deze simpele mogelijkheid van studie doen. Besef eens heel goed hoe onafhankelijk je wordt van al die leraars, die hun inzichten wel boven de Bijbel stellen en het je maar wat graag opleggen.

Let op wat ik zeg. Als ikzelf iemand zover onderwezen krijg dat hij/zij zich al mijn uitleg helemaal eigen gemaakt heeft, dan heb ik volkomen gefaald als leraar! Ik heb hem/haar dan namelijk onderwezen in de denkbeelden van Hein. Nou, daar koop je wat voor zeg! Alleen is dat wel wat we allemaal gewend zijn om als Bijbelstudie te zien. We stinken er allemaal in. Kennis krijgen van het Woord van God betekent dat we niet om de grondtekst heen kunnen, dat we niet buiten het letterlijk voor waar houden wat dat Woord ons te zeggen heeft, zonder enige vergeestelijking onzerzijds, zonder enige versymbolisering. God meent wat Hij heeft opgeschreven. We kunnen dus gewoon letterlijk nemen wat er letterlijk staat.

Wat blijkt? We zijn allemaal gewend onze eigen keuzes aan Bijbelteksten te hebben als teksten elkaar lijken tegen te spreken.
1/ Gelooft men dat men vrij is, dan getuigen we volgens de Efezebrief dat de wet teniet is gedaan. Gelooft men dat men de wet nog dient te houden, dan getuigen we volgens de romeinenbrief dat de wet niet teniet is gedaan. We maken een keuze. We onttrekken ons dus aan het gezag van een deel van dat Woord van God, dat we onderzoeken.
2/ Gelooft men dat de jood een bevoorrechte positie boven de heiden heeft, dan getuigen we volgens de Romeinenbrief het “eerst de jood” beginsel. Gelooft men dat elk onderscheid in Christus is weggevallen en er zelfs geen sprake meer is van jood of heiden, dan getuigen we volgens de efezebrief het “die twee tot één” beginsel. Opnieuw onttrekken we ons dus aan het gezag van een deel van dat Woord van God, dat we onderzoeken.
Deze reeks valt nog makkelijk verder uit te breiden. We zoeken niet in het Woord van God zelf naar het “waarom” van die schijnbare tegenstellingen. We kiezen gewoon een favoriet standpunt eruit. Dat is geen Bijbelstudie.

Letterlijk nemen. Wat betekent dat? Die vraag krijg ik nogal eens. Voor mij betekent letterlijk nemen gewoon letterlijk nemen. Dus het betekent dat Israël niets anders is dan het volk Israël. Het betekent dat de Gemeente, het Lichaam van Christus, niets anders is dan het Lichaam van Christus. Twee uitdrukkingen die op zich al gigantisch door elkaar gegooid worden in uitleggingen. Waarom? Omdat ze het niet letterlijk nemen.

Een uitleg in de Bijbel is ook altijd de uitleg. Ook zoiets heel simpel letterlijks. Ter afsluiting nog één voorbeeldje hiervan: De hoer in Openbaring 17 t/m 19 wordt in de Bijbel zelf uitgelegd als Babylon. Wat doen dan vrijwel alle leraars? Die gaan uitleggen hoe je Babylon moet zien. Maar de uitleg is er al. Het is Babylon. Tuurlijk kunnen we gaan opzoeken waar Babylon verder nog genoemd werd en wat dat Babylonische wereldrijk was, maar het blijft gewoon Babylon als uitleg.

Vind je het nog steeds te moeilijk. Duik je voor je ontspanning dus maar weer in dat puzzeltje waar ik niks van snap (gewoon omdat het me niet boeit). Kijk maar wat je doet.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende