U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het "einde" in 1 Corinthe 15: 24

Naar aanleiding van een video van Martin Zender kreeg ik de vraag: Wat is “Het Einde” of “De Voleindiging”.
1 Corinthe 15: 22-24 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna “de voleindiging”, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

Het draait in onze studie om de voleindiging of het einde. Het is het Griekse woord “Telos”, wat heel goed te vertalen valt als “het einde”. Als het inderdaad de glasharde betekenis van “einde” heeft, dan houdt dat in dat daarna alles beëindigd is. Er is aan alles een slot en dat is dan dit. Heeft dit Griekse woord hier die betekenis?

In zekere zin is dat zo. Het is namelijk het moment dat het koningschap van de Zoon van God, Christus, eindigt. Er staat namelijk na “het einde” de tekst: wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt,. Echter deze uitspraak van Paulus over de voleinding slaat niet op dat overdragen van Zijn koningschap aan God de Vader. Dat is slechts een nadere tijdsbepaling van wanneer die voleindiging zal plaatsvinden. In deze uitspraak van Paulus is de voleindiging de derde en laatste stap in de rangorde van het in Christus levend gemaakt worden van alle mensen.

Ik zet hier nog eens de stappen van Paulus betoog op de rit:
1. In Christus zullen allen levend gemaakt worden.
2. Iedereen komt in zijn eigen rangorde. (dus dat levend gemaakt worden van allen)
3. De allereerste die echt levend gemaakt wordt is Christus.
4. Bij de wederkomst van Christus worden zij die Zijn eigendom zijn levend gemaakt
5. Als slotsom krijg je dan de voleindiging (de afronding) van het levend maken van allen.
6. Die laatste voleindiging vindt plaats als Christus Zijn koningschap aan God de Vader overdraagt.

Omdat het de vraag is bekijken we nu slechts de betekenis van dat ene Griekse woord “Telos”, maar even tussendoor wil ik best wel even kwijt dat deze tekst bij mij veel overhoop heeft gehaald. Weer even een opsomming:
1. Ik heb vrijwel altijd onderwezen dat niet iedereen levend gemaakt wordt. Ik onderwees wel dat iedereen uit de dood geroepen werd, maar dan als een soort opgetrommeld worden voor een definitief oordeel zonder eind. Dat stond veraf van de geweldige Bijbelse inhoud van levendmaking.
2. Ik geloofde altijd dat er alleen maar een levendmaking van Christus en daarna de gelovigen (die van Christus zijn). Hier komt dus inderdaad de betekenis van dit woord naar voren, want er blijkt nog een
laatste rangorde aan levendmaking vast te zitten, namelijk de afronding of voleindiging. Hier wordt het uitgangspunt van deze tekst, namelijk dat allen levend gemaakt zullen worden, ook een echte werkelijkheid.
3. Ik nam eigenlijk altijd maar klakkeloos aan dat het koningschap van Christus een altijddurend koningschap zou zijn. Er komt echter een moment dat Hij dat koningschap weer aan God, de Vader, zal overdragen.
Een tekst dus waar menigeen, en ik dus ook, zich behoorlijk in verslikt.

De betekenis van het Griekse woord wijst dus eigenlijk al op een proces van afronding. Het gebruik van het woord in deze tekst bevestigt ook nog eens de inhoudelijke betekenis van afronding. Dit gebruik moet dan wel consequent terugkomen in andere Bijbelteksten wil het ook die betekenis hebben en niet gewoonweg het slot betekenen. Daarom pikken we enkele teksten er tussenuit:

Lukas 18:5 Ik zal, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij niet uiteindelijk komt om mij in ‘t gezicht te slaan.
Het gaat hier over het proces van lastig vallen. Hier is geen sprake van een abrupt eind aan dat lastig vallen. Het lastig vallen rond zich af in het in het gezicht van de rechter slaan door die weduwe. Het is het eindproces.

Lukas 22:37 Ik zeg jullie: Ook dit moet aan Mij in vervulling gaan, wat geschreven staat: ‘En hij is onder de misdadigers gerekend.’ Want ook de dingen die mij betreffen hebben een voleindiging.
Nog opvallender tekst. Spreekt Jezus er hier nu over dat toen Hij met de misdadigers gerekend werd Hij een einde vond? Nee, het in vervulling gaan in het eerste deel van de tekst loopt synchroon met een voleindiging hebben aan het eind van de tekst. Het gaat erom dat al die zaken die Christus betroffen in de profetie ook een volledige vervulling/voleindiging in Christus hebben. Niks eind, wel een proces om alles tot een voleinding te brengen.

2 Corinthiërs 3:13 Mozes, die een bedekking voor zijn aangezicht deed, opdat de zonen van Israël hun ogen niet zouden vestigen op de voleindiging van wat verdwijnen moest.
Mozes had een bedekking voor zijn gezicht, niet opdat niemand zou zien dat er helemaal geen heerlijkheid meer was. Dat zou de betekenis zijn als het hier over het einde van wat verdwijnen moest had gegaan. Die bedekking was er om niet het langzaam afnemen van die heerlijkheid te ontdekken. Dat is dat voleindigingsproces hier in deze tekst.

Reeks teksten die voor zichzelf spreken:
Romeinen 6:21 De voleindiging van de zonde is de dood.
Romeinen 6:22
De voleindiging van de heiliging is het leven van de aioon.
Romeinen 10:4
De voleindiging van de wet is Christus,
Filippenzen 3:18-19 Wandelaars als vijanden van het kruis. Voor wie de
voleindiging het verderf is,
1 Timotheüs 1:5
De voleindiging van het gebod is liefde uit een rein hart,
1 Petrus 1:9 terwijl jullie
de voleindiging van jullie geloof ontvangen, de redding van de zielen.

1 Corinthe 15: 22-24 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar
ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna “de voleindiging”, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
Onderzoek van het Griekse woord “telos” geeft aan dat dit eindproces de laatste rangorde aangeeft voor het levend maken van allen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende