U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Vernietiging van de wet

Ik kreeg een vraag over een Griekse werkwoord in 2 Bijbelteksten. Hier komen die teksten eerst met het werkwoord tussen aanhalingstekens.

1e tekst Romeinen 3: 31 in diverse vertalingen:
Staten: “Doen” wij dan de wet “te niet” door het geloof?
NLB: “Doen” wij dan de wet “te niet” door het geloof?
NBG: “Stellen” we dan door het geloof de wet “buiten werking”?
Voorhoeve: “Stellen” wij dan de wet “buiten werking” door het geloof?
Petrus Canisius: “Doen” we door het geloof dan “afbreuk” aan de Wet?
Leidse: “Beroven” wij dan de wet “van kracht” door het geloof?
Afrikaanse: “Maak” ons dan die wet “tot niet” deur die geloof?

2e tekst Efeze 2: 15 in diverse vertalingen:
Staten: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees “te niet gemaakt”, namelijk de wet
NLB: Dat Hij door zijn vlees de vijandschap “wegnam”, namelijk de wet,
NBG: Doordat Hij in Zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande “buiten werking gesteld” heeft.
Voorhoeve: Toen hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden, die in inzettingen bestaat, “te niet gedaan” had,
Petrus Canisius: Door zijn Vlees heeft Hij de Wet “afgeschaft”
Leidse: Door Zijn leven en sterven de wet der geboden en inzettingen “vernietigend”;
Afrikaanse: Deurdat Hy in sy vlees die vyandskap “tot niet gemaak” het, naamlik die wet

Hoe we dit ook vertalen, Paulus blijft altijd in deze twee teksten zichzelf tegenspreken wanneer we geen onderscheid maken tussen de joodse synagogegemeenten in de hele Handelingenperiode en de gemeente, het Lichaam van Christus, waar wij deel van uitmaken. In de Romeinenbrief is de wet absoluut niet buiten werking gesteld. In de Efezebrief is de wet absoluut wel buiten werking gesteld.

We kunnen het zelfs niet afdoen met een mogelijke gedachte van een vertaalmisser. Het is namelijk overal hetzelfde Griekse werkwoord “Katargeo”. Het is uit twee woorden opgebouwd
1e: “Kata”, dat is in het Nederlands: “van boven naar beneden”, oftewel “omlaag”.
2e: “Argeo”, dat is in het Nederlands: “Niets”, “Rust”, “Niet actief”, “ Niet werkzaam”, afgeleid van “Argos”, dat is in het Nederlands “Vrij”, oftewel “Werkloos”.

Concluderend geeft dit werkwoord dus overduidelijk de complete vernietiging aan. In de Romeinenbrief is dus de stellige uitspraak van Paulus dat door het geloof de wet niet teniet is gedaan, niet buiten werking is gesteld. In de Efezebrief is dus de stellige uitspraak van Paulus dat Christus voor ons de wet wel buiten werking gesteld heeft oftewel wel teniet heeft gedaan.

Ik zie dat bij velen in de christenheid, die de wet omarmen als leefregel de uitspraak in Romeinen populair is en dat bij velen in de christenheid die de wet afwijzen als leefregel de uitspraak in Efeze populair is. Maar aangezien dit het Woord van God is en niet een aardigheidje van Paulus getuigt geen één van beide interpretaties van een serieuze onderwerping aan Gods Woord. Beide uitspraken zijn namelijk volstrekt waar en volstrekt gezaghebbend.

Het antwoord op dit dilemma ligt volgens mij toch in het oplettend waarnemen van de adressering van deze brieven. Zodra we zien dat in de Romeinenbrief de boodschap van het Nieuwe Verbond nog voluit door Paulus verkondigd wordt, is het vanzelfsprekend dat de wet daar zijn volle rechtmatige plek nog in heeft. Genade onder het Nieuwe Verbond betekent niet dat men de eis van de wet niet meer zou vervullen. Integendeel. Het kenmerk van iemand die naar de Geest wandelt is dat de eis van de wet in hem/haar vervuld wordt (Rom 8:4). De wet is onder het Nieuwe Verbond namelijk in hun hart uitgestort. Dat is echter niet bij ons als leden van het Lichaam van Christus het geval. We zijn nooit onder de wet geweest en nu we onze hemelse positie in Christus innemen heeft die aardse wet (voor het volk Israël) ook geen enkel aanknopingspunt op ons leven. Voor ons is die wet teniet gedaan in Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende