U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hoe zit het met die Bijna Dood Ervaringen?

Er zijn ontelbaar veel getuigenissen van bijna dood ervaringen. Omdat ze elkaar onderling nogal eens tegenspreken (liefdevolle god bij de één tegenover een woedende god bij de ander/Paradijselijke toestanden bij de één tegenover helse toestanden bij de ander) beperkt ik me tot dit ene getuigenis.

Hetgeen mij het meeste aanspreekt in de ervaring van Eben Alexander is zijn beschrijving van onvoorwaardelijke liefde. Ikzelf heb de neiging om me daardoor mee te laten sleuren. Maar de hele omschrijving van die onvoorwaardelijke liefde is er eentje die haaks staat op het getuigenis van de Bijbel.

Energie van onvoorwaardelijke liefde
Uit het geheel van wat Eben Alexander zegt concludeer ik dat hij de onvoorwaardelijke liefde beschrijft als een energie, die in de kosmos aanwezig is en waar wij mensen gebruik van kunnen maken door ons daarop aan te sluiten. Dat maakt dat onze daden ook geïnspireerd worden door die onvoorwaardelijke liefde. Die energie wil hij hier voor deze christelijke omroep (NCRV) ook wel god noemen. In andere esoterische You Tube filmpjes gebruikt hij dat verbloemende taalgebruik niet.
Dit aansluiten op die energie van onvoorwaardelijke liefde lijkt sterk aan te sluiten op het christelijk denkbeeld. Komt het echter ook overeen met het Bijbelse denken? God wordt in de Bijbel nergens als een onpersoonlijke energie getekend dat als het ware als een constante ergens voorradig is en waar wij om onze goede daden te doen op in kunnen checken. God is in de Bijbel de Vader (heel persoonlijk), die een geweldig plan van onvoorwaardelijke liefde en genade met de mensheid heeft. God is in de Bijbel geen constante die wacht totdat er iemand zich op incheckt om kracht te kunnen krijgen om zijn eigen goede daden de noodzakelijke boost te geven. In de Bijbel is God ook echt God en dus de initiatiefnemer tot de uitvoer van Zijn plan om in ons leven tot Zijn doel te komen.
Ik zei al dat dit aansluiten op die energie van onvoorwaardelijke liefde wel sterk lijkt op het christelijk denkbeeld. In de christelijke wereld is veel esoterisch denken terecht gekomen, dat geen Bijbelse grond heeft. Geloof staat daardoor niet meer, zoals in de Bijbel, tegenover het eigen werken maar lijkt daar meer op een soort mogelijkheid van eigen inchecken in die energiebron, die god heet. Mensen geloven dat zijzelf het initiatief moeten nemen tot goede daden en dat ze dankzij die verbinding met die energie dat ook wel kunnen klaren. Deze energie van onvoorwaardelijke liefde heeft dus geen raakvlakken met de Bijbel, ondanks dat dit wel erg ingeburgerd is in het christendom.

Geen zonde, geen Christus, geen Jezus, Geen Redder
Opvallend in het hele betoog van Eben Alexander is nou juist wat er niet gezegd wordt. Er is in dit denken geen plek voor een zondigende mensheid. Er is dus ook geen plek voor een redding van zondaars. Die energie heeft ook geen zoon, die optreedt als redder van die (voor dit denken: niet) zondigende mens. De hele Bijbel spreekt echter als een voortdurend getuigenis van de echte Zoon van God, de Redder van alle mensen, Degene die een vijandige wereld met God (de persoonlijke God) verzoent.
In het betoog van Eben Alexander redt feitelijk de mens zichzelf door in te checken op die energie, die onvoorwaardelijke liefde is. Dat buigt het gedrag van de mens ten goede en zo verzamelt de mens zijn eigen positieve oordeel aan het eind van de rit. Heel kort spreekt Eben Alexander aan het eind over die film, die hij trouwens zelf dan weer niet ondergaan heeft, die elke mens afgespeeld krijgt over het verloop van zijn leven. De daden, die een negatieve uitwerking op andere schepselen hebben gehad, komen in dat oordeel aan de negatieve kant, de daden, die een positieve uitwerking hebben gehad komen aan de positieve kant. Op grond daarvan wordt de balans opgemaakt. Het oordeel zoals Eben dat even kort weergaf.
Ook dit idee van het oordeel sluit weer mooi aan bij het algemeen christelijke plaatje van het oordeel. De Bijbel geeft echter aan dat Christus voor de zonden in het verleden, heden en toekomst gekomen is en dat Hij het alles volkomen heeft weggenomen. Dat heeft in het esoterisch plaatje van zowel Eben Alexander totaal geen enkele plek. Wellicht ook omdat hij een plekje open houdt voor het volgende denkbeeld.

Reïncarnatie
In het verhaal van Eben Alexander kwam een aantal keren de vermelding van reïncarnatie langs. Ik zou haast zeggen “vanzelfsprekend”. Het zelf oppoetsen van je leven door in te checken op die energiebron is niet zomaar in één mensenleven tot stand gebracht. Daarvoor moet je elke keer een graadje hoger incarneren, een tandje meer inchecken op die energiebron en beter je best doen. Hoewel veel mensen de uitspraken van Jezus over de wedergeboorte op de reïncarnatie hebben willen laten slaan, is er niet eens erg veel kijk op de context van dat gesprek met Nicodemus nodig om te weten dat dit onderwerp daar totaal niet langskwam.
De Bijbel kent niet zoiets als reïncarnatie. De Bijbel kent uitsluitend een letterlijk lichamelijke opstanding uit de dood. Juist die opstanding is weer een concreet toekomstig feit omdat Christus zelf als eersteling uit de dood is opgestaan. (Opnieuw dus: Er moet voor die opstanding sprake zijn van een Redder, die de eersteling is). Maar daarvoor moet de kijk op de ziel, dood en opstanding goed onder de loep worden genomen. De ziel is dan ook het volgende thema om de uitspraken van Eben Alexander met de Bijbel te vergelijken.

De (onsterfelijke) ziel
Het verhaal van Eben Alexander staat of valt met het antwoord op de vraag of de mens een ziel heeft of dat de mens een ziel is. De Bijbel spreekt voordurend over de mens als een ziel. Bijvoorbeeld een ziel, die zondigt, een ziel, die sterft, een ziel, die in het graf wordt gelegd, enzovoorts. De gedachte dat de mens een onsterfelijke ziel zou hebben past prima binnen een esoterisch denken en ook helaas binnen het christelijke denken (die deze lijn tegen de Bijbel in is gaan volgen), maar is wezensvreemd aan de Bijbel. Er is er maar Eén die onsterfelijkheid bezit.
1 Timotheus 1:17 De Koning der eeuwen, de onvergankelijke,
1 Timotheus 6: 15-16 De zalige en enige Heerser, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft
Dankzij de opstanding uit de dood door Christus Jezus zullen wij in de toekomst ook delen in die opstanding en dus onvergankelijk worden opgewekt, maar dat betekent dat we tot die tijd geen onsterfelijkheid bezitten.
1 Corinthe 15:52 De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
Ieder mens sterft. Dat wil zeggen dat ze dan ook echt dood zijn, niet leven. Pas bij de opstanding verandert dat concreet dankzij het werk van Christus.

De dood
In het verhaal van Eben Alexander is de dood slechts een andere vorm van leven. Het is de leugen die satan al aan het begin van de mensengeschiedenis heeft ingefluisterd bij Eva: “God zegt wel dat je de dood zult sterven, maar je zult geenszins sterven”. Ieder die een beetje spiritueel of godsdienstig denkt is gecharmeerd van deze leugen. Vandaar dat het ook binnen het christendom een plek heeft gekregen. In de Bijbel is dood echter gewoon dood.
Prediker 9:5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets...
Dat betekent geen bewustzijn, waar het bewustzijn in het verhaal van Eben nou juist zo’n grote vooraanstaande plek heeft ingenomen. Hij verklaart dat het bewustzijn eigenlijk buiten onze bekwaamheid van denken omgaat. Vandaar ook dat hij zijn bewustzijn in die andere dimensie zelfs scherper en echter vond. Helaas voor Eben is ook voor hem dood gewoon dood, tenzij dat we ervan uit moeten gaan dat de Bijbel een vals getuigenis geeft en deze man eindelijk met de waarheid komt.

Een aantal zaken uit dit verhaal van Eben Alexander heb ik tegenover de Bijbel geplaatst. Ik heb hier niet erg veel Bijbelse grond voor gegeven. Het zou wel goed zijn om hier een studie over te maken om vaster in je schoenen te staan. Ik weet hoe ikzelf ook enorm snel van dit soort zaken gecharmeerd ben. Het heeft in de loop van de jaren mijn denken enorm overhoop geslingerd. Nu heb ik tegen alle mogelijke ervaringen en gevoelens in de vastigheid in het Woord van God en dat doet mij heel veel goed. Daarom wijs ik nog graag op de volgende studies.

Zo’n 17 van mijn studies over de hel, waarvan hier de eerste:
Op volgende drukken voor het vervolg.
Vijf feiten over de dood:
De toestand der doden
Mijn artikel: Dood is dood
Gebruikelijke Bezwaren Tegen De Realiteit Van Dood
Het Gebruik Van 'Psuche' (ziel) In Het Nieuwe Testament

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende