U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Nieuw Verbond & Praktisch Christendom

Ik heb deze vakantie iets ontdekt dat volgens mij de kenmerkende basisfout is binnen het denken van de hele christenheid. Dat is dat wij nu in het Nieuwe Verbond zouden leven. Ook vanmorgen zag ik dat op SBS bij de Levende Steen Gemeente. Hij noemde van alles op wat redding inhoudt. Machtelt vond dit belachelijk, maar ik heb een studie gemaakt van dit woord en hij had gelijk. Financiele voorspoed en genezing en oplossing van aardse problemen, het hoort er inderdaad allemaal bij, maar wel binnen het Nieuwe Verbond. Kijk daarvoor maar even naar de volgende link.
Reddingsplan Nieuwe Testament

Jeremia 31: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.
Het Nieuwe Verbond gaat in de toekomst gesloten worden met het huis van Juda en het huis van Israel. Daar ligt het probleem, als dat tenminste een probleem is. Het is namelijk een heerlijke belofte voor het huis van Israel en het huis van Juda. Niemand in onze huidige tijd kan daar een claim op leggen. Het is bestemd voor Israel en Juda en het is ook nog eens toekomstig.

De laatste decennia hoor je steeds vaker een verkondiging van genade plus het voorspoed- en genezingsevangelie. Dit is een verkondiging die gekaapt is van het huis van Juda en het huis van Israel. Bovendien is dat Nieuwe Verbond, waar ze het op laten rusten, ook nog eens door deze verkondigers volkomen ten onrechte naar de huidige tijd getransporteerd.

Haast niemand heeft een antwoord op die schijnbare genade, die verkondigd wordt. Schijnbaar omdat er toch een beloning op werken lijkt te rusten in die verkondiging. Een beloning in de zin van genezing of voorspoed indien je maar zo goed mogelijk gelooft. Geloof als werken, waar de Bijbel het juist tegenover werken plaatst. Waarom heeft hier nou niemand een Bijbels antwoord op? Omdat vrijwel de hele christenheid zich baseert op dat Nieuwe Verbond.

Refo's kijken naar God, die het verbond van kind tot kind bevestigt.
Adventisten kijken naar de wet, die in het binnenste gelegd wordt binnen dat toekomstige Nieuwe Verbond, waardoor zij zaken als de sabbat weer letterlijk voor de christenen gaan nemen.
Messias belijdende joden scheiden zich af van de gemeente, het Lichaam van Christus, omdat zij als klein onderdeel van het huis van Juda denken nu al dat Nieuwe Verbond te vormen.
Pinkstergroepen grijpen naar de genezingen en vaak ook die schijnbaar bereikbare rijkdom in dat Nieuwe Verbond. O ja, binnen het toekomstige Nieuwe Verbond is dat ook ronduit een garantie. Maar nu lopen er vanzelfsprekend veel gelovigen op stuk.
Veel evangelische groepen doen eerst een gaventest, van gaven die thuishoren binnen dat Nieuwe Verbond.
De Vergadering der gelovigen komt samen rondom de tafel des Heren, zoals dat bij het Nieuwe Verbond ook hoort.

En dan heb je de discipelschapsscholen, die alles wat Jezus in het vlees tijdens zijn rondwandeling op aarde onderwees, op onze tijd willen plakken. Paulus zegt nadrukkelijk dat wij Christus zo niet kennen.
2 Corinthe 5: 16 Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.
Al die uitspraken waren voor het volbrachte werk en zijn een heenwijzing naar het komende koninkrijk als dat Nieuwe Verbond in werking zal treden.

Ieder pakt zijn favoriet onderdeel van het Nieuwe Verbond. Niemand is tot het uiterste consequent omdat dan in de praktijk blijkt dat het Nieuwe Verbond momenteel niet functioneert. In de praktijk heb ik de ellendige resultaten van geloofswrakken gezien, die het gevolg waren van zogenaamde verkondiging van geloofsgenezing. Het hoort allemaal bij de heerlijke toekomst voor het huis van Juda en het huis van Israel.

Het zogenaamd praktisch christendom heeft haar basis gezocht in het Nieuwe Verbond. Er is echter niks praktisch aan het inpikken van een verbond dat met het huis van Juda en het huis van Israel gesloten zal worden, dat bovendien in Bijbelse werkelijkheid nog niet eens functioneert. Niemand heeft antwoorden op elkaars misleidingen omdat men allemaal dezelfde startfout heeft gemaakt. Men onderscheidt niet ge Gemeente, het Lichaam van Christus, als verborgenheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende