U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Heeft HebreeŽn 3: 1 De Bovenhemelse roeping?

Iemand las mijn studie over Hebreeën en keek als een goede Bijbelonderzoeker het woord in Hebreeën 3: 1 voor ‘hemelse’ eens in de grondtekst na. Daar stond tot zijn verrassing het woord dat je ook in Efeze tegenkomt en daar draait het toch zeker om onze bovenhemelse roeping? Hoe zit dat?
Hebreeën 3:1 Heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping,

Het Griekse woord ‘epouranios’, dat je hier tegenkomt is overal in de NBG vertaald met ‘hemel’ of ‘hemels’. Ook kom je het inderdaad vijf keer tegen in de Efezebrief.
Efeze 1:3 De God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.
Efeze 1:20 Door Hem
[Christus] uit de doden op te wekken en Hem te zetten in Zijn rechterzij in de hemelse,
Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in
de hemelse, in Christus Jezus,
Efeze 3:10 De overheden en de machten in
de hemelse,
Efeze 6:12 De boze geesten in
de hemelse.

Het Griekse woord ‘epouranios’ heeft in zichzelf niet de betekenis van boven de hemelse. Dat wordt er vaak in gelezen vanwege de combinatie van ‘epi’ en ‘ouranos’. Het eerste deel ‘epi’ geeft inderdaad de plaatsbepaling ‘erboven’ aan. Het tweede deel ‘ouranos’ wijst echter niet zozeer op de drie hemelen bij elkaar, als wel feitelijk wat wij als de tweede hemel vaak indelen: Het hemelgewelf, oftewel het uitspansel. De hemel, waar de sterren in staan. Daarboven heb je de derde hemel.

Hoewel de christenheid vrijwel unaniem de overheden, de machten en de boze geesten her en der in aardse taferelen denken terug te vinden, is die tijd momenteel nog helemaal niet aangebroken. Deze ‘epouranios’ is volgende Efeze 3: 10 & 6: 12 nog steeds hun woongebied. Hun verhuizing naar de aarde ligt nog in de toekomst.
Openbaring 12:9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de hele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Nou ligt die hemelse roeping van Abraham en zijn zaad in diezelfde ‘epouranios’. Dat ligt dus ook boven het sterrengewelf. Wat dat betekent wordt al gelijk ietsje duidelijker wanneer we eventjes alle andere teksten uit Hebreeën met deze uitdrukking hier onder elkaar zetten.
Hebreeën 6:4 Zij, die eens … van de hemelse gave genoten hebben,
Hebreeën 8:5 Zij verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van
het hemelse,
Hebreeën 9:23 Noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldingen van
de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze.
Hebreeën 11:16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is
een hemels, vaderland.
Hebreeën 12:22 Jullie zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God,
het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

Het eerste vers gaat over die mensen die tijdens Jezus rondwandeling de geweldige zegeningen geproefd hebben. De bron van Christus dienst lag dus in de hemel.
De tweede tekst gaat over de tempel- en tabernakeldienst. In die derde hemel staat blijkbaar het origineel, de hele originele dienst, alles wat Mozes binnen Israel heeft ingesteld als officiële dienst aan Yahweh was naar het voorbeeld van wat hij in de hemel gezien had. (Dat zou ook heel goed de reden kunnen zijn waarom we in Openbaring weer van alles tegenkomen, zoals de oudsten, wat we zo naar het Bijbelse Israel kunnen herleiden. Daar in de hemel bevindt zich het origineel.)
De derde tekst geeft aan dat ook dat origineel in de derde hemel dus bezoedeld was en reiniging nodig had.
De vierde en vijfde tekst toont aan wat die hemelse roeping voor deze gelovigen onder het Nieuwe Verbond concreet inhoudt: Een hemels vaderland, het hemelse Jeruzalem. In Openbaring zien we dat Nieuwe Jeruzalem zijn plek innemen. Vanzelfsprekend dat die geestelijke machten er eerst uit moesten. Schoon schip voor deze gelovigen met die hemelse roeping.

Maar wat blijft er dan van ons bovenhemelse over als ‘epouranios’ niet het kenmerkende Griekse woord voor ons is?
Efeze 1: 20-23 God heeft Christus uit de doden opgewekt en Hem gezet in Zijn rechterzij in de hemelse, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon. En Hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem als hoofd ver boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn Lichaam is, de volheid van Hem, die alles in allen volmaakt.

Het zit hem in die uitdrukking, die ik hier heb weergegeven met ‘ver boven’. Ook al vertaalt de NBG dit nog matig met ‘boven’, het Griekse woord laat daar geen ruimte voor. Het Griekse woord hier is ‘huperano’. Weer een woord in twee delen: ‘Huper’ en ‘Ano’. Het tweede deel betekent op zich al ‘boven’. We weten eigenlijk allemaal wel wat ‘hyper’ is. Een enorm overtreffende trap.

Is hier dan ook sprake van overtreffing? Inderdaad! Gigantisch! Christus neemt die plek in, in de rechterzij van God. Dat is de plek van het allerhoogste gezag. Maar wat blijkt? Daar, op die plek is Hij één met ons, Zijn Lichaam. Daar zitten wij in Christus ver boven alles wat is. Ook boven al die overheid, macht en kracht, die zich volgens die andere teksten in Efeze in de derde hemel bevinden. Ver boven alles en daar zijn we ook nog eens de volheid van Christus.

Efeze 4:10 Hij, die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
Daar heb je die bovenhemelse positie: ‘Ver boven alle hemelen’.
Wat gigantisch veel om van te genieten!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende