U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Bezit De Mens Gods Vergeving?

Bezit De Mens Gods Vergeving? Zelfs Voordat Hij Erom Vraagt?
Lukas 6: 27-28 Ik zeg jullie: Heb je vijanden lief, doe goed aan hen, die jou haten; zegen wie jou vervloeken; bid voor wie jou smadelijk behandelen.
Kijk eens aan! Hier heb je de Bijbeltekst bij uitstek die in het pastoraat omgekneed wordt om jou herstel in je emoties te geven. Men verklaart dat als je jouw vijanden lief hebt, goed doet, zegent en voor ze bidt, dan dat dan zo’n geweldig herstel in je beleving geeft. Wellicht, ik weet niet zoveel van zielknijperij. Maar hier staat dat in elk geval helemaal niet!

Wat hier wel staat is dat liefde, als God daar de bron van is, altijd onvoorwaardelijk is. Hier staat dat het goed doen aan mensen, als God daar de bron van is, altijd onvoorwaardelijk is. Hier zegt Jezus zelf dat het zegenen, als God zelf de bron daarvan is, altijd onvoorwaardelijk is. Jezus stelt hier dat het bidden voor anderen, als God daar de bron van is, altijd onvoorwaardelijk is.

Eigenlijk is het heel vreemd dat wanneer wij mensen zo’n uitspraak van Jezus lezen, wij altijd aan onze eigen mogelijkheden denken. Nou, dan is dit puur onbegonnen werk. Dit weten we nooit in die perfectie tot uitvoering te brengen zoals Jezus dit heeft uitgesproken. Maar wij rommelen er dan wat aan, verlagen de lat tot ons menselijk haalbare en, dat moeten we vooral niet vergeten, we passen het dan zo pastoraal in dat wijzelf er ook nog nut van hebben. Zo wordt deze uitspraak van Jezus weer iets voor ons en niet voor de mens, die hier onvoorwaardelijk met Gods liefde wordt geconfronteerd.

Nou mijn vraag: Moet jouw vijand eerst ‘sorry’ zeggen voordat je hem lief kan hebben? Moet degene die jou haat eerst afrekenen met zijn eigen negatieve gevoelens en daarover berouw tonen aan jou voordat jij hem goed kan doen? Moet degene die jou vervloekt eerst die vloek inslikken en zijn spijt daarover uiten naar jou toe voordat je hem zegenen kan? Moet degene die jou smadelijk behandelt eerst inzien wat voor slechts hij jou wel aandoet voordat jij voor hem bidden kan? Even voor de goede orde: Deze vraag was niet zozeer aan jouw emotie gericht als wel aan wat hier letterlijk door Jezus gezegd is.

Die voorwaarden worden, daar waar God zelf de bron is, totaal niet gesteld. Die vijand wordt lief gehad. Die hater wordt goed gedaan. Die vervloeker wordt gezegend. Voor hem die smadelijk handelt wordt gebeden. Precies eender is het bij vergeving.
Markus 11:25 Als je staat te bidden, vergeeft wat je tegen iemand mocht hebben,
Ineens schiet je iets te binnen. ‘Wat een rotstreek! Okay, dat kan ik nu mooi vergeven!’

Zo’n manier van denken komt niet uit de mens. De bron van deze manier van denken is God. Het mooie ervan is dat je niet eerst die ander erbij hoeft te slepen. Die ander hoeft niet eerst zijn spijt te betuigen over die rotstreek. Die ander, ook al weet hij er zelfs helemaal niks van, heeft absolute vergeving ontvangen.

Al deze uitspraken van de Here Jezus passen binnen het Koninkrijk van God. Dat is de evangelieboodschap zoals God die aan zijn aardse volk Israel aanbood. Maar in deze uitspraken toont Jezus aan hoe genade binnen de verkondiging van het koninkrijk werkt. Maar nu een tweede vraag: ‘Stelt Jezus hier aan zijn volgelingen hogere eisen als die Hij zichzelf zou stellen?’ Dat zou je denken als je de prediking van het voorwaardelijk evangelie tegenwoordig hoort.

Ik zei al dat je in deze uitspraken van Jezus onder de verkondiging van het Koninkrijk ziet hoe Gods genade in die huishouding van God functioneert. Inderdaad zijn het de volgelingen van de Heer die dit praktiseren, maar het is de genade van God die dit in Zijn volgelingen uitwerkt. De bron van deze onvoorwaardelijke liefde is dus God zelf.

Nu de definitieve vraag waar het allemaal om draait: ‘Heeft Jezus al die mensen die Hem verwerpen, afwijzen, niets van Hem willen weten en verfoeien, heeft Jezus al die mensen allang vergeving geschonken, ook al hebben ze er nooit om gevraagd?’

2 Corinthe 5:19 God was in Christus toen Hij de wereld met Zichzelf verzoende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,
Hier heb je het antwoord! Ondubbelzinnig! Eenduidig! Concreet! Expliciet! Ontegenzeggelijk! Valt deze klare uitspraak ook nog maar ergens te betwisten? Kan iemand aan zo’n flagrante uitspraak nog ontkomen? Wie is er in staat om deze onomstotelijke waarheid om te kieperen? Deze heerlijke lichtbron straalt zonneklaar.

De reden dat Zijn volgelingen onvoorwaardelijk vergeving kunnen schenken is omdat Hijzelf zo in elkaar steekt. De reden dat Zijn volgelingen haters liefhebben is omdat Hijzelf zo in elkaar steekt. Genade werkt datgene uit wie God zelf is. Nou gaat die tekst nog verder:
2 Corinthe 5:19 God was in Christus toen Hij de wereld met Zichzelf verzoende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en Hij heeft ons dat woord van die verzoening toevertrouwd.

God heeft ons dat woord van die verzoening toevertrouwd. Als wij nu het blijde nieuws van het evangelie aan mensen verkondigen, dan is het ook letterlijk het verkondigen van nieuws. We verkondigen de mensheid namelijk het nieuws dat de zonden weggedaan zijn, dat de overtredingen niet meer toegerekend worden, dat God hen van vijanden tot vrienden heeft gemaakt, wat namelijk verzoening betekent.

Bij het brengen van het evangelie verkondigen we dus nieuws, namelijk het goede nieuws van wat God tot stand heeft gebracht in Christus. Het zou geen evangelie, oftewel blij nieuws, zijn als we de mens een mogelijke keuze voorstellen waardoor ze vergeving zouden kunnen ontvangen. Dat is een voorwaardelijke boodschap, waar feitelijk geen echte nieuwswaarde in zit. Er wordt namelijk niks verteld van wat er gebeurd is of wat er tot stand gekomen is. Er wordt dan geen nieuws gebracht, er wordt dan slechts een oproep gedaan.

Conclusie 1: Waar ik de mens een keuze voorhoud en de mens gaat in op die keuze, dan zou die mens op grond van die keuze gered zijn. Het grote nieuwsfeit wordt dan die keuze van de mens. Eigen inspanning van de mens wordt zo het evangelie, maar dat is mensenverheerlijking.

Conclusie 2: Ieder mens is met God verzoend dankzij het werk van Christus. Onvoorwaardelijke vergeving van zonden is een feit. Dit woord van dat geweldig blijde nieuws van verzoening is ons toevertrouwd. Wat een rijkdom. Jazeker, de mens bezit Gods vergeving! Zelfs al voordat hij God erom vraagt!

Een nog verdergaande uitleg over dit onderwerp vind je terug bij vraag 21: Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende