U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat is de Episynagoge in 2 Thessalonca?

De laatste studie over de Hebreeënbrief heeft een heel vanzelfsprekende vraag opgeleverd. Hier komt die: Dat van die onderlinge bijeenkomst heb ik in verband gebracht met de wederkomst van Christus, zegmaar de bijeen vergadering zoals het in 2 Thessalonica.2: 1 beschreven wordt.

De relatie met 2 Thessalonica 2: 1 ligt er volgens mijzelf ook heel duidelijk.
2 Thessalonica 2: 1 Wij verzoeken jullie, broeders, met betrekking tot de komst [Parousia/Verschijning] van onze Here Jezus Christus en onze vereniging [Episynagoge] met Hem,

Het Griekse woord ‘Parousia’ wordt hier in de NBG met ‘komst’ vertaald en het Griekse woord ‘Episynagoge’ wordt hier weergegeven met ‘vereniging’. Die vertalingen maken dat we het vrijwel niet anders kunnen zien dan een plotselinge komst waarbij er een soort opname plaatsvindt. Parousia betekent echter letterlijk de hele tijd van aanwezigheid, dus Christus aanwezigheid. Waarom de vertaling van Episynagoge zo'n uitgesproken beweging in zich zou moeten hebben is mij een raadsel.

Het vervolg van dit hoofdstuk geeft aan dat wat deze gelovigen dus ten onrechte verwachten, nou juist eerst zal gebeuren met de namaak Messias. Hij zal heersen (de parousia van de namaak Messias).
2 Thessalonica2:9 Zijn komst [Parousia/Verschijning] is naar de werking van de satan met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,
Dit is de Parousia van de Antichrist. Paulus geeft aan dat die eerst komt.

Hij zal zich zetten in de door mensen gebouwde tempel (episynagoge).
2 Thessalonica2:4 De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Wat men dus van Christus verwacht zal eerst plaatsvinden door de antichrist. Je ziet dezelfde onterechte verwachting onder de huidige christenen. Ze verwachten dat Christus orde op zaken zal gaan stellen in het Midden Oosten. Dat gaat nou juist de antichrist doen in een zevenjarig verbond met het volk Israel.
Daniël 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen,

Deze antichrist zal veel bijval van de joden, maar ook zeker van de christenen krijgen. Ik denk zelfs dat juist de christenen, die zich als wedergeboren profileren, er met boter en suiker intuinen. Die bidden namelijk al tijden om de vrede van Jeruzalem, die deze antichrist gaat brengen.

Natuurlijk mogen we alles bidden wat er op ons hart ligt. Maar Gods weg met Zijn volk totdat Christus zelf zal komen en zij Hem zullen aannemen leidt door de verstrooiing. Daarom staat er ook zo vaak die vreemde aanwijzing in de profetieën.
Jeremia 7:16 Bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor naar u niet.
Jeremia 11:14
Bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, want Ik luister niet, wanneer zij tot Mij zullen roepen om hun rampspoed.
Jeremia 14:11 Yahweh zei tegen mij:
Bid niet voor dit volk ten goede;

Gods plan met Zijn aardse volk gaat momenteel door de diepte vanwege hun afwijzing van de blijde boodschap van het Koninkrijk. Dat past in de diepe en zware lijn van Gods weg met Zijn volk. Er komt een verschijning van Christus. Maar eerst komt de verschijning van de antichrist.

Tot op de dag dat in het jaar 70 Jeruzalem verwoest werd met vuur werden de tienduizenden joodse gelovigen opgeroepen om te blijven samenkomen in de tempel, hun aardse huis van God. God is er nog steeds voor dit volk, maar als de verborgen Hogepriester in de hemel. Maar Hij zal weer verschijnen. Na de antichrist zal Christus verschijnen en ook die aardse dienst in de nieuwe tempel (episynagoge) zal weer hersteld worden.

De antichrist liet zich vereren in een door mensen gebouwde tempel. Wanneer deze antichrist echter machteloos gemaakt zal worden door de Parousia van Christus zelf, dan zal er een tempel van God zelf komen. God herstelt de episynagoge voor Zijn volk. Dat is waar Paulus in 2 Thessalonica op wijst.
2 Thessalonica 2: 1 Wij verzoeken jullie, broeders, met betrekking tot de komst [Parousia/Verschijning] van onze Here Jezus Christus en onze vereniging [Episynagoge] met Hem,

De nieuwe aioon breekt aan. Het nieuwe verbond van de aioon geldt dan. Het uiterlijk koninkrijk van God op aarde. Tot die tijd geldt Christus verborgen Hogepriesterschap voor dit volk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende