U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat Is Mijn Politieke Keuze?

Jazeker, het is weer verkiezingstijd. Dat betekent voor mij dat er weer veel en veel meer televisieprogramma’s worden uitgezonden dan waar ik naar kijken kan. Gelukkig kan je met de tegenwoordige media ook makkelijk programma’s opnemen en nog nakijken op ‘uitzending gemist’. Met mijn fanatieke belangstelling voor elke eventuele politieke kuch betekent dit dat ik vrijwel niet meer voor het scherm ben weg te slaan.

Nou doet zich het grappige feit voor dat ik mijn oproep om te stemmen al bij het oud papier heb gegooid. Niet per ongeluk, maar heel bewust. Dat levert aardige reacties op, zoals: ‘Je zou toch wat meer belangstelling voor de Nederlandse politiek mogen tonen’. Tja, ik zou wel willen, maar er gaan niet meer dan 24 uur in een dag.

Voordat ik begin wil ik één ding heel erg duidelijk stellen: Wat ik nu verder opschrijf is geen stemadvies. Voorop staat dat ieder die ook maar iets begrepen heeft van de vrijheid die we nu dankzij Gods genade in Christus mogen bezitten, allang doorheeft dat Hein of welke spreker of schrijver dan ook geen enkele invloed heeft, hoort te hebben, denkt te hebben, of kan uitoefenen op wie dan ook. Dat geldt elk facet in het leven en dus ook de politiek. Jij hebt jouw leven met de Heer. Christus in jou, dat is het enige dat jouw praktijk in genade daadwerkelijk vorm geeft. Ik kan dus alleen iets neerschrijven over mijn weg met de Heer in relatie tot de politiek.

Heel eerlijk gezegd dekt bovenstaande vraagstelling ook niet echt de lading. Zelf denk ik dat ikzelf niet eens zo echt kies. Er is voor mij gekozen. En dat wil ik proberen hier een ietsje uit te leggen.

SV Filippi 3:20 Onze wandel is in de hemelen,
NBG Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
NBV Filippi 3:20 Wij hebben ons burgerrecht in de hemel,
Leidse V. Filippi 3:20 Ons vaderland is de hemel,
Lutherse V. Filippi 3:20 Onze wandel is in den hemel,

De puur letterlijke vertaling:
Filippi 3:20 Van ons want het burgerschap in hemelen behoort,

Wat ons dus kenmerkt dat hoort in elk geval de hemelen toe en dat heeft blijkbaar iets te maken met dat burgerschap, of dat burgerrecht, of dat vaderland, of die wandel. Ons burgerschap is dus gevestigd in de hemelen. Wij zijn dus burgers van dat rijk in de hemelen. Wij hebben dus burgerrechten, niet hier op aarde, maar in de hemelen. Wij hebben een vaderland en dat is dus blijkbaar niet Nederland, maar de hemelen. Daarom is onze wandel dus blijkbaar ook niet op aarde, maar wezenlijk in de hemelen.

Geert Wilders zou echt flippen met die dubbele paspoorten van ons. Ik denk dan ook dat hij bij ons ook wel degelijk een punt heeft. Die dubbele paspoorten kunnen gewoon niet. We kunnen niet een hemels paspoort en een Nederlands paspoort voeren voor onze dagelijkse praktijk, oftewel onze wandel. Eén paspoort is ons namelijk al toegewezen, de hemelse. Dat andere paspoort is misschien handig voor grensgevallen, wanneer we eens naar het buitenland willen, maar het bepaalt ons gedrag niet. (In het buitenland blijven we trouwens ook nog altijd gewoon hemelburgers).

Al die vele vertalingen als wandel, burgerschap, burgerrecht, vaderland en burgers van een rijk, zijn trouwens simpelweg een weergave van slechts één enkele Griekse uitdrukking:
1/ Het zelfstandig naamwoord ‘politeuma’.
2. Dit woord is weer afkomstig van het werkwoord ‘politeuomai’.
3/ Dat is weer afgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘polites’.
4/ Zo komen we uiteindelijk uit op het oorspronkelijk bronwoord ‘polis’.

Voor mijn politiek gedrag zoek ik dus mijn bron in de Bijbel zelf. Deze vier Griekse woorden, die als het ware de basis vormen voor deze uitspraak van Paulus, wijzen me daarin een weg. Daarom loop ik even alle uitspraken in de Bijbel langs met deze grondwoorden. We beginnen dan natuurlijk bij het zelfstandig naamwoord ‘politeuma’, dat hier door Paulus in Filippi gebruikt wordt.
Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,

1/ Het zelfstandig naamwoord ‘politeuma’:
Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,

Dit woord is weer afkomstig van het werkwoord ‘politeuomai’.
2/ Het werkwoord ‘politeuomai’:
Handelingen 23:1 Mannen broeders, ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag.
Filippi 1:27
Gedraag je waardig het evangelie van Christus,

Dat is weer afgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘polites
3/ Het zelfstandig naamwoord ‘polites’.
Lukas 15:15 Hij [de verloren zoon] trok er op uit en drong zich op aan één van de burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden.
Lukas 19:14
Zijn burgers [staan in deze gelijkenis voor de joden, die Christus verwierpen] haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt.
Handelingen 21:39 Paulus zei: Ik ben een Jood uit Tarsus,
burger van een welbekende stad in Cilicie;

Zo komen we uiteindelijk uit op het oorspronkelijk bronwoord ‘polis’.
4/ Het zelfstandig naamwoord ‘polis’.
153 uiteenlopende Bijbelteksten, waarbij het wel consequent alleen wijst op een stad.

Ik kan me levendig voorstellen dat als je deze teksten op een rijtje ziet, je nou niet gelijk een enorme inspiratie naar boven voelt komen hoe je nu ineens politiek kunt bedrijven. Je zou het zelfs een beroerd feit kunnen noemen dat het woord ‘politeume’, dat ik zo heerlijk Popie Jopie maar gelijk in ‘politiek’ omzet, dat dit woord volslagen uniek is in de Bijbel. Dat geeft nou ook niet bepaald veel houvast.

Er is echter nog wel een ander Grieks woord, dat wat meer licht op dezelfde zaak laat schijnen. Van het derde woord ‘polites’ komt nog een andere verwante afleiding: ‘Politeia’. Dat wordt in het Nederlands weergegeven met ‘burgerrecht’ of ‘burgerschap’. Hier komen de twee Bijbelteksten met dit woord:
Handelingen 22:28 De overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht [Romeins burgerrecht] voor een grote som verkregen. Maar Paulus zei: Maar ik bezit het door geboorte.
Efeze 2:12 Toen waren jullie zonder Christus, uitgesloten van
het burgerrecht van Israel en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

Om er even in te komen geef ik hier alvast de enkele keren door, waar ik eerder al over de politiek geschreven heb.
Inleiding Filippi 2
Welke Politiek?
Christelijke Politiek?

De Bijbelteksten met ‘politeuma’ en ‘politeia’ zetten we eventjes op een rijtje:
Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, [Politeuma]
Handelingen 22:28 De overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht [Romeins burgerrecht] voor een grote som verkregen. Maar Paulus zei: Maar ik bezit het door geboorte. [Politeia]
Efeze 2:12 Toen waren jullie zonder Christus, uitgesloten van het burgerrecht van Israel en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. [Politeia]

Paulus was Romeins staatsburger. Dat was hij van geboorte. Waar hij zich ook bevond, overal genoot hij de voorrechten en privileges van het feit dat hij Rome toebehoorde.
De joden hebben van nature het burgerrecht van Israel. Ook dat geldt overal en altijd. Dat leverde gigantische voorrechten op boven de heidenen, die altijd, hoe gelovig ook, veraf moesten blijven.
Ons burgerschap is in de hemel. Ook dat heeft overal en altijd privileges en voorrechten.

Rome was tastbaar, grijpbaar. De voorrechten die de inwoners van Filippi hadden waren dan wel totaal niet eigen aan de streek, waar ze toe behoorden, maar het waren toch wel degelijk concrete, tastbare voorrechten omdat Rome concreet en tastbaar was. Niemand hoefde daarvoor te geloven, want echt iedereen was zich de Romeinse overheersing wel bewust. Romeins burgerschap was dus heel concreet tastbaar, voelbaar, zichtbaar.

Israel was ook tastbaar, grijpbaar. De voorrechten van het Joodse volk waren concrete, tastbare voorrechten omdat Israel concreet en tastbaar was. Niemand hoefde voor dat burgerrecht te geloven, want iedereen was zich de staat Israel maar al te zeer bewust. Het burgerrecht van Israel was dus heel concreet tastbaar, voelbaar, zichtbaar.

Maar de hemel is nou juist totaal niet tastbaar of grijpbaar. Dat maakt ook dat zelfs onder christenen de politiek van de hemelen verre van een concrete, tastbare zaak is. Zelfs voor de overgrote meerderheid van het christendom is dit te ver gezocht. Duidelijk merkbaar, voelbaar, tastbaar, hoorbaar en zichtbaar is de politiek van de streek waar men zich in bevindt. Voor de hemelen en dan daar ook nog een dagelijkse wandel als burgers (politiek) komt simpelweg het geloven om de hoek kijken.

Als nou toch echt al mijn zintuigen iets heel anders zeggen, hoe kom ik dan zo gek om een politiek in de hemelen als iets concreets te beschouwen? De hemel is niet concreet tastbaar, voelbaar en zichtbaar. Onze wandel ook niet. Eigenlijk is niets van welke praktijk van de Gemeente, het Lichaam van Christus, zichtbaar, voelbaar, hoorbaar of waarneembaar omdat het nou eenmaal verborgen is. Alles wat we dan wel als uiterlijk waarneembare zaken onder de christenen bezitten, zoals kerken en dergelijke, zijn eigen menselijke uitvindingen. Het kenmerk van Gods huishouding van dit moment is dat er niks uiterlijks aan zit.

Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
Efeze 2: 4-6 God heeft ons, mee levend gemaakt met Christus, en heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,
Efeze 2: 19 Jullie zijn dus medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
Kijk, daar heb je die hemelse waar wij geplaatst zijn. Dat is ons medeburgerschap van de heiligen. Wij hebben daar geen stukje van het burgerschap van Israel gekregen. We zijn huisgenoten van God geworden, daar in de hemelse. Gewoon, heel simpel zoals het daar staat.

Tja, het is heel gewoon, heel normaal. Maar het is natuurlijk alleen maar zo gewoon als we de Bijbel ook letterlijk nemen. Ik kan me gegarandeerd indenken dat je het helemaal niet zo normaal vindt. Uiteindelijk, wat zie je er nou van? Inderdaad, niks! Alle zegeningen en alle voorrechten zijn onzichtbaar.

Wat we wel zien en wat we wel waarnemen en wel voelen en wel horen dat zijn de politieke roepers van Nederland. Over en weer benoemen ze elkaar tot leugenaar en de kranten blazen het dan maar wat graag op. Daar merk je wel wat van.
Handelingen 19:29 De stad werd één en al verwarring en zij stormden als één man naar het theater,
Handelingen 19:32 De één riep dit, de ander dat, want de volksvergadering was verward en de meesten wisten niet eens, waartoe zij samengekomen waren.
Handelingen 21:34 Uit de schare riep de één dit, de ander dat hem toe; en toen hij door het rumoer de ware toedracht niet kon te weten komen, liet hij hem naar de kazerne brengen.
Grandioos hè? Die politieke debatten!

Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
Politeuma’. Je kan het zo één op één overzetten naar ons Nederlandse woordje ‘Politiek’. En ja, voor mij is de consequentie dat ik een diepe politieke overtuiging bezit. Ik hoor je bezwaar al: ‘Met al je onderwijs over Gods overvloeiende genade, waarbij het zelfs zo is dat we God Zijn leven in ons mogen laten uitwerken, hoe kan je dan verklaren dat je politiek bent?’

Okay, ik zal het wat nuanceren. Nou ja, nuance? Misschien maak ik het wel juist nog bonter. Ik geloof namelijk absoluut dat God zelf een volslagen politiek wezen is. Het punt is alleen dat Hij Zijn politiek centrum in de hemelen heeft.
Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.

En al die christenen maar strijden alsof Zijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, alsof Zijn politiek hier ergens een centrum heeft. Maar zodra we als gelovigen het echt helemaal uit handen geven en de Heer zelf laten werken, dan stopt al dat strijden en dan komt er het genot van Zijn overvloeiende rijkdommen van genade.

Wat denk je van al die strijders voor de goede kerkleer? Wat een genot voor die mensen als ze eindelijk Gods genade gaan ontdekken! Wat denk je van al die strijders tegen de katholieke zelfredding? Wat een genot voor die mensen als ze eindelijk Gods genade gaan ontdekken! Wat denk je van al die strijders tegen al het terrorisme? Wat een genot voor die mensen als ze eindelijk Gods genade gaan ontdekken! Wat denk je van al die strijders tegen abortus en euthanasie? Wat een genot voor die mensen als ze eindelijk Gods genade gaan ontdekken! Wat denk je van al die strijders tegen gelijke rechten voor homos? Wat een genot voor die mensen als ze eindelijk Gods genade gaan ontdekken! Wat denk je van al die strijders tegen de Islam? Wat een genot voor die mensen als ze eindelijk Gods genade gaan ontdekken!
Handelingen 19:32 De één riep dit, de ander dat, want de volksvergadering was verward en de meesten wisten niet eens, waartoe zij samengekomen waren.

Gods politiek is niet het CDA, de Christen Unie of de SGP. Het zijn zelfs niet de Republikeinen. En o ja, waar ik van naturen voor val: Het is ook niet de SP. Dit past allemaal binnen dat strijden van deze wereld. Minstens zo spannend als een goede wedstrijd, maar het heeft niks met je wandel als gelovige in de opgestane Heer Jezus Christus te maken. Ieder heeft simpelweg zijn eigen favoriete wil die hij of zij de ander oplegt. Christelijke partijen leren wat dat betreft graag apen kunstjes aan. Het is niet het leven wat Christus werkt in iemand.
Johannes 8:23 Ik ben niet van deze wereld.

Gods politiek is niet van deze wereld, maar Hij heeft wel degelijk een heerschappij.
Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
Colosse 1: 12-13 Dank met blijdschap de Vader… Hij heeft ons … overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde,
1 Timotheus 6: 15 De enige Heerser, de Koning der koningen en de Here der Heren,

Degene die genieten van Gods overvloeiende rijkdommen van genade in deze tijd zijn de voorwerpen van Gods actieve politiek. O ja, ik ben een politiek beest. Ik vind het boeiend om de aardse politici actief te zien ploeteren en strijden, jazeker. Maar, het heerlijkst is zelf te mogen wandelen in de hemel, zoals de Staten vertaling het weergeeft. Mijn politiek is nu in de hemelen. Ik verwacht het echt enkel en alleen van God. Eerlijk gezegd gun ik jullie dat ook heel erg. Trouwens, God gunt het jullie enorm! Jij bent die burger van dat rijk in de hemelen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende