U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?

Onze verzoening ligt vast in het volbrachte werk van Christus en niets anders. Alles onverdiende genade. Het is niet de vraag of daar wel of geen geloof bij komt kijken. Aan onze kant komt daar inderdaad geloof bij kijken.

Het is dus niet de vraag of er geloof bij komt kijken. De vraag is welke plaats dat geloof in het verzoeningswerk inneemt. Dat is 0,00 %. Het is niet te danken aan mijn geloof dat ik met God verzoend ben. Het is alles het werk van de Heer. Dat geloof ik. Kijk, daar heb je mijn geloof. De realiteit is het verzoeningswerk door Christus. Dat is als het ware de objectieve werkelijkheid. Maar als ik dat niet geloof geniet ik daar in de verste verte niet van. Dat is de subjectieve beleving.

Het feit dat ik mijn website volschrijf is juist gericht op het doel dat nog meerdere mensen gaan geloven in het werk van Gods genade. Maar nu komt de aap uit de mouw. En die aap heeft er bij mijzelf ook zeker zo’n 50 jaar ingezeten. Ik heb zelf als evangelist ook veelvuldig de boodschap van het evangelie beperkt tot het aandringen om een zondaarsgebed te bidden en Jezus aan te nemen als persoonlijke Redder.

Ik ben er dus achter gekomen dat ik daarmee het werk van Christus (in mijn toepassing) behoorlijk beknot heb tot een optie om gered te kunnen worden, waarbij (in mijn toepassing) de mens zelf die laatste stap tot zijn eigen redding doet. Geloven in de vorm van een zondaarsgebed of iets dergelijks. Degene die dan feitelijk echt redt is de mens zelf. Hij of zij doet de uiteindelijke handeling (in dit evangelisatieproces) voor zijn eigen redding. In dat plaatje is niet God de Redder, maar de mens.

Van de vele mensen die ik op die manier tot de Heer heb mogen leiden heb ik het merendeel niet verder gevolgd op hun weg met de Heer. Ik heb wel bij verscheidene ontdekt dat ze ergens op de weg afgehaakt zijn. Bij de enkeling die ikzelf verder heb mogen begeleiden is het geloof feitelijk pas laten echt gekomen. Men is gaan zien wie de Heer is en wat Hij gedaan heeft en nog doet en men is daar zijn vertrouwen op gaan stellen.

Ook bij mezelf heb ik vragen over het tijdstip dat ik tot geloof kwam, hoewel ik de exacte datum van mijn keuze voor de Heer nauwkeurig in mijn agenda had opgeschreven. Acht jaar na die datum had ik enorme twijfels over al mijn religieuze inspanningen en ik stond op het punt om de handdoek in de ring te gooien. Nou juist toen begonnen alle heerlijke uitspraken in de Bijbel over Gods onvoorwaardelijke genade er voor mij uit te springen.

Geloof oftewel vertrouwen op God vormt een essentieel deel van ons genot van wat God bewerkt heeft in Zijn geliefde Zoon, Christus Jezus. Maar geloof heeft een plek van ‘werken’ gekregen in ons evangelisch gedrag. ‘Dat moet je doen. Doe je dat laatste stukje werk niet aan je reddingsproces, dan kan je het wel vergeten.’ De Bijbel tekent geloof echter altijd tegenover werken.
Romeinen 3:20-22 Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Romeinen 3:28 Wij zijn van oordeel, dat de mens
door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.
Romeinen 4:5 Hem,
die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,
Romeinen 9:32 Omdat het hierbij niet uitging
van geloof, maar van vermeende werken.
Galaten 2:16 Wij weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt
uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

Geloof is niet ons werk, maar het werk van God.
Johannes 6:29 Dit is het werk van God, dat jullie geloven in Hem, die Hij gezonden heeft.

In het zo bekende evangelisatieproces wordt er slechts op een enkel facet van het werk van Christus gewezen om te geloven. Zo lopen er veel wedergeboren christenen rond die in wezen niet geloven dat Christus hun leven is. Ik bedoel niet dat ze dat niet belijden. Ik bedoel dat ze het voor de praktijk van het geloofsleven niet praktisch vinden om te geloven dat Christus vanuit Zijn volheid van genade Zijn leven in of door hen zal openbaren. Bij elke stap vragen zij zich af wat ze nu moeten doen als goed christen. Ze geloven dus niet dat Christus zelf die stap in hen neemt. Zij mogen heerlijk rusten in Zijn werk, maar voor hen is dat zweverig gedoe. Dat geloven ze niet.

Wat ik met dit voorbeeld aangeef is dat we als evangelische beweging willekeurig zijn in de keuze wat geloofd moet worden om gered te zijn. Ergens is dit ook vanzelfsprekend als we geloven tot een werk of een daad omturnen. Dan moet je het ook wel beperken, anders maak je ondanks het werk van Christus voor alle mensen, het uiteindelijk resultaat dankzij ons werk vrijwel nihil.

Dus inderdaad, geloof heeft een belangrijke plek ten opzichte van onze verzoening met God. Niet dat het die verzoening tot stand brengt. Dat is het werk van Christus. Wel dat we er nu al van mogen genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende