U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Overvloeiende Acht Van God

Net eventjes verder doorgraven in de Bijbel levert altijd een overvloeiende rijkdom aan oogst op. Kijk, en dat is nou ook precies het onderwerp van onze website: ‘Overvloeiende Genade’.

Bij mijn vorige vraagbeantwoording waren we al zo rijk gezegend met dat hele simpele telwoordje ‘Acht’. Het wijst op dat nieuwe leven dat wij nu in onze opgestane Heer Christus Jezus hebben ontvangen. Het wijst erop dat al onze ongerechtigheden gereinigd zijn. Het wijst op het feit dat ons leven nu de Heer toegewijd is en dat de Heer ons Zijn heerlijkheid doet zien. Het wijst op de heerlijke rust, die wij nu in Christus mogen innemen. Wat een rijkdom!

Jazeker, een hele rijkdom! Maar gaan we verder graven in dit hele simpele telwoord ‘acht’, dan blijkt er nog een overvloeiende rijkdom aan heerlijkheid voor ons klaar te liggen.

Het Hebreeuwse woordje ‘Sh’moneh’, dat we vertalen met ons telwoord ‘Acht’ blijkt in zichzelf nog een schat aan overvloeiende rijkdommen te bezitten. Dit Hebreeuwse woordje blijkt namelijk afgeleid te zijn van het bijvoeglijk naamwoord ‘Shamen’, dat de betekenis heeft van ‘overvloedig’, ‘welgedaan’, ‘vet’, ‘flink’ en ‘rijk’. De oorsprong heeft het in het werkwoord ‘Shaman’, dat de betekenis heeft van ‘doen overvloeien’ of ‘vetmesten’.

Acht is dus zonder meer eentje die overvloeit in volheid. Het is het getal dat telkens opnieuw een volkomen overstromende maat aangeeft. Op de zevende dag was alles tot rust gekomen. Alles was afgerond. Het was volbracht. Toen begon op de achtste dag het alles opnieuw, maar nu in een overvloeiende heerlijkheid vanuit die volheid van de zevende dag.

Overstromende rijkdommen liggen dus nu aan de basis van alles wat God in genade in jou en mij uitwerkt. Alles op basis van de zeven, van het feit dat het volbracht is. Ons werk begint altijd bij één. Gods werk in, aan en door ons begint altijd bij acht. Gods start in ons leven is vanuit die overstromende rijkdommen van genade.

Het is een gelijke serie van zeven, wat jijzelf doet en wat God aan, in en door jou doet. Alles lijkt wellicht zelfs identiek, wat God in, aan en door ons doet vanuit Zijn genade. Net zoals wij naar het werk zouden gaan, zo werkt Hij in ons dat we naar het werk gaan. Net zoals wij voor de kinderen zorgen, zo werkt Hij nu in ons dat we voor de kinderen zorgen. Maar Gods start in ons begint niet bij één, waar wij altijd beginnen. Gods start in ons met genade begint bij die acht.

Wanneer we beseffen dat het wezen van God liefde is, dan is het vanzelfsprekend dat de vrucht van de Geest ook liefde is. Het totaal van het wezen van God wordt nu ook ons wezen. Hoe openbaart zich dat wezen van God? Achtvoudig!
1/ blijdschap
2/ vrede
3/ lankmoedigheid
4/ vriendelijkheid
5/ goedheid
6/ trouw
7/ zachtmoedigheid
8/ zelfbeheersing.
Overvloedig rijk openbaart God Zijn wezen in ons vanuit genade.

Ken je de toonladder? Do Re Mi Fa Sol La Si.?
Nee, wij kennen de toonladder als:
1/ Do
2/ Re
3/ Mi
4/ Fa
5/ Sol
6/ La
7/ Si
En!!!!!!
8/ Do
Die achtste noot maakt onze toonladder compleet. We hebben voor een mooi muziekstuk die overvloedige noot, die feitelijk dezelfde is als de eerste, gewoon nodig. De achtste noot is wel precies dezelfde als de eerste, maar dan een heel octaaf hoger! Zo is God, die Zijn genade in ons overvloeiend uitwerkt!

Ik heb nu alleen nog maar eventjes het hele beginsel van op zo’n totaal andere manier tegen een getal aankijken aangetipt. Ik ben er zeker van dat, zodra jij open gaat staan voor die overvloeiende rijkdom van Gods Woord, de Bijbel, je zelf ook steeds meer van dergelijke overvloed terug zal vinden.

Houd er rekening mee dat het getal acht voortdurend op Gods overvloeiende rijkdom van genade wijst, dat vast ligt in de opstanding van Christus Jezus. Om nog een voorbeeld te noemen. We vinden de Heer tijdens Zijn rondwandeling op aarde zeven maal terug op een berg. De achtste keer dat Hij Zich op een berg bevindt is na Zijn opstanding in Zijn overvlo9eiende rijkdom van heerlijkheid.

We weten dat de tabernakel wijst op Gods wandel met Israël door de woestijn. De tempel wijst heen naar Zijn heerschappij in heerlijkheid. Wat vind je terug in de tabernakel en wat in de tempel?

DE TEMPEL   DE TABERNAKEL 
1/ De Ark  De Ark 
2/ Het Verzoendeksel   Het Verzoendeksel 
3/ Het Reukofferaltaar  Het Reukofferaltaar 
4/ De Kandelaar  De Kandelaar 
5/ Tafel der toonbroden  Tafel der toonbroden 
6/ Het Brandofferaltaar  Het Brandofferaltaar 
7/ Het koperen Wasvat  Het koperen wasvat 
8/ De koperen Zee  -- 

Gods heerlijkheid openbaart Zich altijd in overvloeiende rijkdom.

Zo werkt Gods genade en liefde altijd in overvloeiende heerlijkheid aan, in en door ons. Zo’n simpel woordje als het telwoord ‘Acht’ toont dat nog maar weer eens aan. Geniet ervan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende